Čo získate absolvovaním kurzu

Svet okolo nás je neustále v pohybe. Ak chce firma na trhu prežiť, je potrebné, aby sa bola schopná adaptovať na dianie okolo. Rola manažéra sa nevzťahuje už len na klasické vedenie či riadenie ľudí. Súčasťou práce sa stáva i zvládanie zmien, ako i „nadchýňanie“ podriadených pre zmenu.

Zámerom tréningu je preto uvedomiť si vašu úlohu pri riadení zmien. Tréning Vás pripraví na vedenie zmien po psychologickej stránke. Budete mať možnosť identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien, ako aj spoznať najčastejšie príčiny, ktoré bránia zamestnancom prijať zmeny. Aby ste eliminovali odpor k zmenám, oboznámite sa s rôznymi technikami a metódami, ktoré vám uľahčia zaviesť zmenu vo vašom prostredí. V konečnom dôsledku na základe tréningu zvýšite kvalitu profesionálneho zvládania pracovných situácií v čase zmien.

Rámcový obsah

Svet v pohybe

 • Faktory, ktoré ovplyvňujú Váš segment podnikania
 • Čo sa stane, ak sa nemzníte?

Osobná rovina

 • Aký je môj postoj k zmenám?
 • Čo mi pomáha zvládať zmeny?

Fázy zmeny a ako ich úspešne viesť

 • Fázy zmeny, najčastejšie chyby

Rozmrazenie

 •  Ako identifikovať potrebu zmeny
 • Získavanie ľudí pre zmenu – Ako pracovať s emocionálnou rovinou
 • Typy ľudí z hľadiska zvládania zmeny – ako pracovať s rôznymi ľuďmi
 • Príčiny odporu k zmenám

Vedenie zmeny

 • Oznamovanie nepopulárnych rozhodnutí – tipy a triky
 • Ako stanoviť konkrétne kroky vedúce k zmene – užitočné techniky do praxe
 • Ako vytvoriť prostredie, aby zmena mohla prebehnúť

Zmrazenie

 • Cieľ nie je naštartovať zmenu – ako ukotviť zmenu do firemnej kultúry

Prihlasovací formulár TU

 

Referencie

 • Oceňujem, že sme sa zaoberali konkrétnymi tipmi z oblasti Emócie-Racio-Správanie. Na lektorke oceňujem nenásilný a profesionálny prístup. Miloš Halenár
 • Najväčší prínos mali pre mňa techniky na zvládanie komunikácie zmeny, ťažkých rozhovorov, prepúšťania… príklady z praxe, diskusia s lektorkou a kolegami. Lektorka mala príjemný prejav, používala príklady z praxe, štruktúra obidvoch dní nadväzovala a dávala zmysel. Lektorka využívala veľkú mieru zapájania účastníkov (čiže nemohlo nastať „zaspávanie“). Lucia Kardošová
 • Tento tréning považujem za jeden z najpraktickejších, akých som sa zúčastnil.
 • Najväčší prínos mali pre mňa fázy zmeny a nástroje, ako previesť zmenou. Dynamika tréningu bola veľmi dobrá. Eva Slobodová
 • Prínosom pre mňa bola metóda OKR, fázy zmeny. Forma tréningu bola výborná, lektorka aktívne zapájala účastníkov. Celkovo tréning hodnotím ako inšpiratívny, profesionálne odprezentovaný, používanie konkrétnych príkladov… Marek Barot
 • Ďakujem Ivana, myslím, že pekne, systematicky a s ľudským prístupom ponáraš účastníkov do témy, ktorá je užitočná pre firmu, aj pre ich životy. Igor Toth
 • Oceňujem praktické skúsenosti a príklady, práca a skúšanie v tímoch/dvojiciach. Na lektorke oceňujem energiu, znalosti, výklad a príklady. Pokračuje v príjemnom a profesionálnom prístupe. Boris Lipták
 • Najväčší prínos malo pre mňa oznamovanie nepríjemných správ/zmien. Vynikajúce aktivity – či už ako intro k téme, alebo hrané scénky. Veľmi plodné a hmatateľné, plné cvičení (Júlia Dinková)
 • Na školení oceňujem rôznorodosť, názorné príklady z praxe, zrozumiteľnosť lektorky. Odporúčam školenie pre ostatných kolegov. Tomáš Kimlička
 • Bol to refresh vedomostí sviežou formou s dobrým vedením. Na lektorke oceňujem príklady, vedomosti, znalosti. Odporúčam školenie 😊 Slavomír Pšenák