Čo získate absolvovaním kurzu

SPIN selling je výborná metóda, ktorou zaangažujete potenciálneho zákazníka do predajného procesu, pričom zistíte aké sú jeho skutočné potreby.

Môžete mať tie najlepšie produkty na svete… ak ich neviete predať – sú vám na nič. Na základe tréningu budete mať možnosť preniknúť do základných psychologických zákonitostí predajného procesu, ako aj získať spätnú väzbu na svoju prácu.

Rámcový obsah:

Ste predajca či predavač? – Môj postoj k profesii predajcu

 • Základné fázy predajného rozhovoru
 • V čom spočíva príprava na predajný rozhovor

Otvorenie stretnutia – pravidlá obchodného protokolu

 • Budovanie rapportu so zákazníkom

Analýza potrieb ako základný kameň stretnutia

 • SPIN otázky – logika otázok
 • Vytvorenie katalógu otázok SPIN do praxe

Prezentácia riešenia

 • Metóda CH-V-Ú
 • Storytelling a iné techniky na podporu presviedčania

Metódy zvládnutia námietok

 • Vytvorenie katalógu odpovedí na najfrekventovanejšie námietky z praxe
 • Flexibilita reagovania na námietky

Uzatváracie techniky

 • Stretnutie je za nami – a čo ďalej?

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU

Referencie:

 • „Ivka bravúrne zvládla školenie. Všetci účastníci boli nadmieru spokojní, školenie ich bavilo, videli prínos v implementácii naučeného/trénovaného na prevádzke. Lektorka striedala rôznorodé nástroje trénovania v rámci prezentácie dohodnutých tém – videá, role plays, testy, skupinové úlohy, odporúčaná literatúra….školenie malo správnu dynamiku, viedlo sa v prijemnej atmosfére. Stihli sa všetky témy a dozvedeli sme sa veľa nového. Skutočne kreatívne, dobre pripravené a vysoko profesionálne školenie“. Soňa Machatová, Manažér ľudských zdrojov, GANA TRADE