Nadstavba prezentačných zručností

Čo získate absolvovaním kurzu

Keď sa účastníkov školenia pýtam, prečo robia prezentácie, najčastejšou odpoveďou je:
„Aby sme informovali“.

To je najčastejší omyl v rámci prezentačných zručností.

Ak by to tak bolo, prečo radšej nepošlete informácie mailom a neušetríte ľuďom čas?

Prezentácie majú jeden z hlavných cieľov: presvedčiť,
uviesť informácie, ktoré prezentujete, do kontextu – povedať, ako sa majú ľudia pozerať na to, čo im predkladáte, prečo je dôležité to, o čom si hovoríte,
chcete ľudí podnietiť k akcii.
Vašou úlohou je dať prezentácii pridanú hodnotu (nielen sucho odprezentovať dáta).

Neexistujú suché prezentácie,
je len suchý prezentátor (resp. suché spracovanie témy).

Ako oživiť prezentáciu? Ako jej dodať „šťavu“?

Rámcový obsah:

Prečo na storytellingu záleží
• Kľúčové benefity, ktoré storytelling prináša
• Ako pracujú s príbehom v iných oblastiach – podnikanie, medicína, film…

Staňte sa storytellerom
• Ako pracovať s príbehom
• Prvky, z ktorých sa skladá dobrý príbeh
• Základná schéma na vybudovanie príbehu
• Ako odprezentovať suché dáta – dodajte dátam „šťavu“

Rétorika
• Ako pracovať so slovami
• Ako dodať príbehu dynamiku
• Ako pracovať s hlasom, aby ste neuspali publikum
• Kľúčové piliere rétoriky

Praktická časť
• Nácvik prezentácií so získaním spätnej väzby

 

Prihlasovací formulár TU

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

  • Najväčším významom malo pre mňa osvojenie si danej témy, začal asom inak premýšľať o tvorbe prezentácií. Na lektorke oceňujem odbornosť, zodpovednú prípravu, kultivovaný prejav, kvalitnú prezentáciu a prístup k účastníkom. Školenie sa určite oplatí absolvovať! (Jana Benedikovičová)
  • Oceňujem praktické príklady, modelové situácie a spätnú väzbu nielen od lektorky, ale aj od iných účastníkov. Taktiež som si veľmi obohatila moje vedomosti ako zaujímavejšie prezentovať, zaujať. Na lektorke oceňujem množstvo príkladov, informácií, možnosť spätnej väzby a kladenie otázok. Ďakujem Ivi! Opäť úžasné školenie plné inšpirácií. (Ľubica Patáková)
  • Vynikajúce informácie. Na lektorke oceňujem profesionálny prístup, skúsenosti, štýl prezentácie, dynamiku. (Miriam Kováčová)
  • Našla som  tu zaujímavé informácie – ako pracovať s kontrastom,  piliere rétoriky, ako pracovať s príbehom. Na lektorke oceňujem odbornosť, prístup a zaujímavý výklad. (Martina Ďurechová)
  • Oceňujem, že sme si to mali možnosť vyskúšať a získať spätnú väzbu na naše osobné prezentácie. Lektorka je odborník, má ľudský a profesionálny  prístp. Perefktná príležitosť na učenie a zdokonalenie. (Kristina Gorana Chmára)
  • Na lektorke oceňujem profesionalitu a vedomosti. Uvedomila som si, ako správne spracovať prezentáciu, spoznala som techniky storytellingu. (Andrea Bendíková)
  • Naučila som sa, ako prirpaviť dynamickú prezentáciu, zvládať námietky/argumenty, ako sa vysporiadať s rôznymi typmi účastníkov, ako reagovať na rôzne typy osobností. Na lektorke oceňujem úprimnosť, transparentnosť, spätnú väzbu.
  • Kurz istotne odporúčam, dalo mi to veľa, dostala som odpoveď na mnohé otázky. (Monika Kovácsová)

Prihlasovací formulár TU