Skúsenosť je to, čo získaš, keď nezískaš to, čo si pôvodne chcel. Každý sa pri svojej práci dopustí chyby. Načo sa však učiť na vlastných chybách? Pozrime sa spoločne na to, akých chýb sa dopúšťajú manažéri pri svojej práci.

ÚLOHA

Delegovanie? – Nie! Ja sám!

Ja za to nie som zodpovedný

Zadáte úlohu. Nikto presne nevie, čo sa má robiť, no pustia sa do práce. Výsledok nie je taký, ako ste si predstavovali. Kto je za to zodpovedný? Dávate ruky od nepodarku preč? Pozor! Vy na tom máte tiež podiel viny. Veď vy

TÍM

Nedostatok času pre svoj tím

Ak ste manažér, je veľmi ľahké zahĺbiť sa do svojej funkcie, množstva mítingov a úloh a byť pre svoj tím nedostupný. Áno, pracujete na projekte, ktorý musí byť dokončený – bez toho, aby ste boli prístupný svojím ľuďom, keď vás potrebujú, ľudia nebudú vedieť, čo robiť, ktorým smerom sa vydať, nebudú mať podprou pri dosahovaní cieľov. Vyhraďte si čas špeciálne pre svojich ľudí. Využite hodinku otvorených dverí, ktorá bude ľudom signalizovať, že ste tu len pre nich. Využite možnosť „management by walking around“, ktorá je výborným spôsobom, ako zostať v dotyku s potrebami a životom ľudí. Zdokonaľte sa v emocionálnej inteligencii, aby ste vedeli zachytávať aj jemné signály ich potrieb. Ak ste už raz v roli manažéra či lídra, váš tím je na prvom mieste – toto je srdce, kľúčová myšlienka, o čom je leadership.

Priateľskosť ku komu?

Manažéri majú zvyčajne tendenciu priľnúť – buď ku svojmu tímu, alebo k svojmu nadriadenému. Ak priľnete k svojmu tímu, vzdiaľujete sa od vyššieho nadriadeného. Ten je obyčajne vnímaný ako „spoločný nepriateľ“. Po čase sa však môže stať, že budete až tak spriatelený s tímom, že sa vám budú veľmi ťažko robiť striktné či nepopulárne manažérske rozhodnutia (veď viete o jeho boľavom súkromí, ťažkom živote, prezradil vám tajomstvo …). A po čase vám možno ľudia začnú skákať po hlave a nebudú vedieť, čo od dobroty od vás žiadať. Ak priľnete viac k svojmu šéfovi, zákonite sa vzdiaľujete od svojich ľudí. Čo je riešením: Zlatá stredná cesta. Dôležité je dokázať udržať balans medzi jedným a druhým pólom.

JEDNOTLIVEC

Absencia okamžitej spätnej väzby. Aj keď zamestnanec robí chyby, nepodáva výkon, aký sa od neho žiada, väčšina manažérov čaká na ročné hodnotiace rozhovory. Ak neposkytujete promptnú spätnú väzbu, odopierate mu príležitosť zlepšiť sa.

Viete, čo motivuje konkrétneho jednotlivca?

Nie, nejde o žiadne naučené teórie zo školy: pochvala, peniaze, istota … Pátrali ste skutočne po tom, čo poháňa daného pracovníka vpred? Nemáte čas? Tak potom som islne presvedčená o tom, že ak ste si nenašli čas na toto, tak inými zdrojmi zbytočne plytváte.

6. Misunderstanding Motivation

Do you know what truly motivates your team? Here’s a hint: chances are, it’s not just money! Many leaders make the mistake of assuming that their team is only working for monetary reward. However, it’s unlikely that this will be the only thing that motivates them. For example, people seeking a greater work/life balance might be motivated by telecommuting days or flexible working. Others will be motivated by factors such as achievement, extra responsibility, praise, or a sense of camaraderie. To find out what truly drives your people, read our articles on McClelland’s Human Motivation Theory and Theory X and Theory Y. Then take our test „How Good Are Your Motivation Skills?“ to learn how to be a great motivator of people.

7. Hurrying Recruitment

When your team has a large workload, it’s important to have a full team. But filling a vacant role too quickly can be a disastrous mistake. Hurrying recruitment can lead to recruiting the wrong people for your team: people who are uncooperative, ineffective or unproductive. They might also require additional training, and slow down others on your team. With the wrong person, you’ll have wasted valuable time and resources if things don’t work out and they leave. What’s worse, other team members will be stressed and frustrated by having to „carry“ the under-performer. You can avoid this mistake by learning how to recruit effectively, and by being particularly picky about the people you bring into your team.

8. Not „Walking the Walk“

If you make personal telephone calls during work time, or speak negatively about your CEO, can you expect people on your team not to do this too? Probably not! As a leader, you need to be a role model for your team. This means that if they need to stay late, you should also stay late to help them. Or, if your organization has a rule that no one eats at their desk, then set the example and head to the break room every day for lunch. The same goes for your attitude – if you’re negative some of the time, you can’t expect your people not to be negative. So remember, your team is watching you all the time. If you want to shape their behavior, start with your own. They’ll follow suit.

9. Not Delegating

Some managers don’t delegate, because they feel that no-one apart from themselves can do key jobs properly. This can cause huge problems as work bottlenecks around them, and as they become stressed and burned out. Delegation does take a lot of effort up-front, and it can be hard to trust your team to do the work correctly. But unless you delegate tasks, you’re never going to have time to focus on the „broader-view“ that most leaders and managers are responsible for. What’s more, you’ll fail to develop your people so that they can take the pressure off you. To find out if this is a problem for you, take our interactive quiz, How Well Do You Delegate? If you need to improve your skills, you can then learn key strategies with our articles, Successful Delegation, and The Delegation Dilemma.

10. Misunderstanding Your Role

Once you become a leader or manager, your responsibilities are very different from those you had before. However, it’s easy to forget that your job has changed, and that you now have to use a different set of skills to be effective. This leads to you not doing what you’ve been hired to do – leading and managing.

Zdroj: MindToolsCorporate

Our articles Now You’re The Boss and From Technical Expert to Manager provide more information on the additional skills that you need to develop to be an effective manager. Make sure that you learn these skills – you’ll fail if you try to rely on technical skills alone, however good they are!