ODVAHA ČELIŤ TVRDEJ REALITE
Ďalšie video z cyklu prezentácií o Adverzity manažmente…
Kto je viac smiešny:
dieťa, ktoré sa bojí tmy.
alebo dospelý, ktorý sa bojí svetla?
Pozrite si video na danú tému: Odvaha čeliť realite