Adverzity manažment kartičky sú praktickým nástrojom pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zvládať stres a mať pokojnú myseľ.

Ako pracovať s kartičkami?

(Ak ich ešte nemáte, objednať si ich môžete TU)

Adverzity manažment kartičky sú rozdelené do šiestich sekcií: Zdroje, Odstup od situácie, Emócie, Myseľ, Pátranie po možnostiach, Vytrvalosť.
Na úvod vám odporúčame prelistovať si jednotlivé kartičky, aby ste sa s nimi oboznámili. Neskôr si môžete vybrať tie, ktoré vás oslovia.

Majte Adverzity manažment kartičky položené na mieste, s ktorým často prichádzate do kontaktu (pracovný stôl, knižnica v obývačke…)

Vyberte si tú časť, ktorú v danom období potrebujete posilniť (napr. ak potrebujete upokojiť emócie, vyberte si časť, v ktorej sa nachádzajú techniky práce s emóciami).

• Vyberte si danú techniku a aktívne s ňou pracujte.
Ak sa chcete napríklad naučiť upokojiť svoje emócie, lepšie porozumieť svojmu prežívaniu, vyberte si techniku SCANNINGu. Vystavte si ju na miesto, kde vám bude pripomínať, aby ste ju aplikovali v živote čo najviac (zrkadlo, počítač, nástenka…). Minimálne tri krát denne trénujte jednu zvolenú techniku.
Častokrát tréning danej techniky zaberie 1-2 minúty.

• Veďte si písomný záznam
Možno si poviete: ´Mám málo času! To mám ešte písať?´.
Ja viem. Život je hektický.
Zastavenie sa a venovanie sa sebe, je darček pre seba. Je to moment na zreflektovanie, čo sa deje, ako by sa dalo reagovať ináč, priestor na nabitie sa energiou, čas na zrekapitulovanie svojich pokrokov. Pokrok sa dosahuje dennodenným vylepšovaním.

Cieľom je natrénovať si používanie techník tak, aby sa stali vašou súčasťou … a v momente, keď nastane krízová situácia ste ju vedeli použiť.

Preto sa zastavte. Venujte čas sebe. Vy si to zaslúžite!
Ide o vašu kvalitu života…

• Výber priorít
Prechádzajte si jednotlivé techniky a rozdeľujte ich do troch kôpok:
– Neaktuálne pre mňa
– Zaujímavé
– Toto potrebujem!

Vezmite si do ruky tie, ktoré vás najviac zaujali.
Vyberte s tejto kôpky vyčlenených techník tri, ktoré vás najviac oslovili, resp. ktoré sa vám zdajú byť najviac užitočné.
Aktívne pracujte s vybranými technikami: Vystavte si ich na miesto, kde ich budete mať na očiach. Aplikujte ich tak často počas dňa, ako je to len možné. Zapisujte si pokroky.

A keď nadobudnete pocit, že tieto techniky sa už stali súčasťou vášho života, vráťte ich späť k ostatným a vyberte si ďalšie oblasti, na ktorých chcete pracovať.

• Náhodný výber karty
Vytiahnite si z kopy Adverzity manažment kariet jednu náhodným spôsobom. (Pred tým, ako si budete vyťahovať kartu, položte svojej mysli otázku: Ktorá karta je pre mňa najvhodnejšia pre aktuálnu situáciu?)

Následne si položte nasledujúce otázky:
Ako súvisia dané myšlienky s tým, čo aktuálne riešite?
Ako môžete aplikovať myšlienky v konkrétnej životnej situácii?
Čo sa zmení vo vašom živote, ak by ste vedeli používať danú techniku?
O čo prídete, ak budete pokračovať v starom spôsobe zvládania situácií?

Nie všetky techniky vás musia osloviť … a je to v poriadku. Každému z nás vyhovuje niečo iné. Niektoré techniky vám budú blízke ihneď, na niektoré možno budete potrebovať dozrieť.

• Reflexia
Po tom, ako si vyskúšate danú techniku premýšľajte nad tým, ako funguje pre vás.

• Tréning, tréning, tréning
Najdôležitejšia vec je skúšať, učiť sa a opakovať cvičenia tak často počas dňa, až kým sa z konkrétnej techniky nestane rutina.

Ďalšie možnosti použitia

Veríme, že ľudia sú tvoriví, a že nájdu ďalšie možnosti použitia Adverzity manažment kartičiek.
Ak sa budete chcieť podeliť o svoje tipy a inšpirovať iných, uvítame vaše návrhy. Môžete nám ich zasielať na adresu: info@stretch.sk