Aj Vy sa trápite nad tým, ako zabezpečiť, aby ste pripravili školenie, ktoré má šťavu a z ktorého si účastníci naozaj odnesú „niečo“, čo ich posunie vpred? Nechajte sa inšpirovať.

Celý design tréningu je ako skladanie puzzle. Z ktorých dielikov sa skladá?

1. Kde začať pri dizajnovaní?

 • Vždy začínajte od konca.

Klaďte si otázky:

Čo chce firma dosiahnuť? (cieľ firmy)

Čo majú robiť lepšie, viac…. účastníci po skončení školenia?( výkonový cieľ na pracovisku)

Ako toto školenie pomôže lepšie vykonávať ich prácu?

Čo sa majú naučiť na školení? (cieľ školenia)

Akí by mali účastníci odchádzať?

Čo budú vedieť lepšie?

 • Nezabúdajte na kľúčový fakt: náklady na vzdelávanie sa musia vrátiť späť do biznisu a do posunu ľudí

Aký dopad to bude mať toto školenie na biznis? Predaj?

Aký na ľudí?

Musíte poznať prepojenie medzi vzdelávaním a ich osobnými cieľmi.

2. Zmapujte si hlavné aktivity, ktoré uplatníte.

 • Hľadajte odpoveď na otázky:

Ktorú skúsenosť potrebujú zažiť, aby sa naplnili ciele stretnutia?

Čo potrebujú získať, aby sa naplnilo zadanie zadávateľa?

 • Pozor! Vaša rola v celom procese je byť sprievodcom (facilitátorom). Z pohľadu účastníka je to o vytváraní hodnôt a nie o konzumovaní informácií.

Buďte sprievodca pri učení. Nie mudrc na javisku.

 • Vytvorte atmosféru, ktorá poskytuje výzvy a je menej stresová.
 • Venujte pozornosť prvej hodine stretnutia a dohode – určí to učiaci proces.

3. Zlepšujte design

 • Prechádzajte designom z rozličných perspektív a zlepšujte ho

Opäť si klaďte otázky:

Je tu vyváženosť aktivít?

Ako by som sa ja cítil ako účastník školenia?

Ako sa budem cítiť, keď budem facilitovať toto školenie?

4. Skontrolujte rytmus, pulz

 • Rešpektujte odlišné štýly učenia. Vážte si jedinečnosť. Nepokúšajte sa učiť každú skupinu rovnakou cestou. Majte pripravené 3-4 spôsoby, ako priblížiť účastníkom tému a nechajte každého účastníka, nech si vyberie svoj spôsob,
 • uistite sa, že balans celého procesu zapája a inšpiruje rôzne učebné štýly a preferencie,
 • alternujte medzi aktívnymi blokmi a pasívnejšími.

5. Dbajte na zapamätateľnosť a bohatosť

 • Vytvorte multi zmyslovú skúsenosť.

Nielen aktivity, ale aj váš jazyk, vaše vyjadrovanie musí byť bohaté na predstavivosť s rovnováhou vizuálneho, pohybového, kinestetických slov a fráz.

 • Pracujte s emóciami skupiny. Rola facilitátora je o čítaní a vyvolávaní rôznych stavov. Stav je všetko (naozaj všetko!). O aké stavy napr. ide? Vášeň, hravá zábava, pokojné vnímanie, zvedavosť …
 • Ak ste v raporte so skupinou, môžete ich viesť do odlišných stavov.
 • Stav je nákazlivý.

6. Príbehy a metafory

 • Príbehy a metafory predstavujú posledný kúsok dizajnu. Spestrite školenie týmito prvkami. Zvýšite zapamätateľnosť obsahu.

Záver:

Buďte odvážni skúšať nové veci. Odvaha neznamená byť arogantný či mať nadriadený postoj v učení. Znamená to ochotu vyskúšať nové veci a riskovať zlyhanie, odklon od normy, odvážiť sa byť tým, kým ste a neustále rozvíjajúci seba.

Zdroj: K. Hare a L. Reynolds: 1988