Zabudnite na teórie.

Keď prichádzajú manažéri na manažérske školenie, častokrát medzi prvé otázky patrí: Ako motivovať mojich ľudí? Očakávajú pri tom čarovnú typológiu, ktorú budú môcť po odchode zo školenia „navliecť“ na svojich ľudí a ako mávnutím čarovného prútika zaktivizovať jednotlivca, aby pracoval s nadšením, entuziazmom, radosťou.

Opakujem – zabudnite na teórie.

Fakt prvý: Koho motivovať?

Skôr, ako sa chcete pustiť do motivácie, je potrebné si ujasniť vyššie kľúčovú otázku: Má význam motivovať nesprávneho človeka?

Ako hovorí Jim Collins, autor známej knihy Good to Great – najskôr potrebujete dostať do „autobusu“ tých správnych ľudí (a nesprávnych ľudí „vysadiť“), posadiť ich na správne miesta a až neskôr sa zamýšľať nad tým, akým smerom sa pohnúť (stratégie, vízia).

Ak vezmeme to úvahy, že väčšina firiem už funguje na rozbehnutých projektoch, stačí, ak sa budete riadiť prvou časťou: najprv KTO.
Má význam motivovať demotivovaných?
Má význam motivovať zamestnanca, ktorému sa nechce robiť? Ktorému sa hnusí jeho práca?

Som presvedčená, že je to zbytočné mrhanie vašou energiu a časom daného človeka.

Správni ľudia sú samo motivujúci.

Fakt druhý: Pátrajte po talentoch

Každý človek vyniká v niečom, v čom sa líši od ostatných.
Ako odhaliť naše talenty? Zvyčajne sú to činnosti, ktoré robíme radi. Činnosti, ktoré nás nabíjajú energiu a pri ktorých zabúdame na čas. Ako hovorí Mihaly Csikszentmihalyi, pri takýchto činnostiach sa dostávame do stavu Flow (prúdenia).

Vyskúšajte si nasledujúce cvičenie. Najskôr sa pustite do vypátrania svojich talentov, následne si vyberte jedného z vašich zamestnancov. Vedeli by ste odpovedať na nasledovné otázky, týkajúce sa aj jeho osoby?
• O čom rád rozprávate? O akých témach rozprávate s nadšením, energiou?
• Pri čom (pri akých činnostiach) zabúdate na čas? Ktoré činnosti vám prinášajú radosť a potešenie?
• Za čo vás ostatní oceňujú?
• Kedy vám druhí hovoria: „Tak  toto …………………………………(doplňte), by som sa chcel od teba naučiť?!“.
• Čo keď robíte vám ide hravo, s ľahkosťou?
• Do akej činnosti sa pustíte sám, bez toho, aby vás o ňu niekto žiadal?
• Od akej činnosti vás musia pomaly „odtrhávať“?
• Čo by ste robili, keby nebol nikým a ničím obmedzovaní?

 Keď identifikujete talenty vašich ľudí, ďalším krokom, ktorý vás čaká je prepojiť talent jednotlivca s konkrétnou úlohou.

Správni ľudia nepotrebujú byť motivovaní. Oni sa motivujú sami.

    Pátrajte po schopnostiach daného človeka ako keď archeológ metličkou odhrabáva piesok, aby objavil poklad ukrytý pod špinou, kamením, pieskom. Chce to trpezlivosť, silu sústredenia, ale veríme, že talenty, ktoré objavíte v ľuďoch okolo vás, vašej firme za to stoja.