Máme to pred očami. Zamestnanci stále o tom hovoria – a predsa to nevidíme.
Znižovanie nákladov, zvyšovanie výkonnosti, automatizácia, snaha stoj čo stoj sa udržať na trhu si od nás žiada niečo viac.

Kedysi sa dôraz kládol na IQ, potom prišla doba kraľovania EQ. Čo je teraz?
Ak chceme prežiť a uspieť, čoraz väčší význam nadobúdajú ďalšie dve oblasti: AQ a CQ.
Že ste o nich ešte nepočuli?

AQ  = kvocient adverzity, čiže schopnosť zvládať tlak. Tlaky sú všade: v práci, v súkromí. Ako sa pri plnej psychickej sile udržať v kondícii? Ako je možné, že napriek rôznym ťažkostiam niekto prepláva úspešne životom a iného pár rán položí na zem?

CQ = kvocient kreativity. Ak sa chce akákoľvek firma udržať na špici, potrebuje inovovať, prinášať nové nápady, robiť veci INAK. To platí pre firmy, ako aj pre jednotlivcov. V práci sme atakovaní množstvom obmedzení a uspeje ten, kto sa naučí rafinovane, kreatívne preplávať pomedzi obmedzenia.

Keď som pred desiatimi rokmi počula túto prognózu, povedala som si, že niekto bol veľmi kreatívny. Posledné dva roky neprejde deň, aby som si nepovedala ´niekto mal sakra pravdu´.

Na chvíľu sa pristavme pri jednotlivých oblastiach.

Schopnosť zvládať tlak
Je skutočne potrebné naučiť sa zvládať tlak?

V súčasnosti takmer každá firma pozerá na efektívne hospodárenie so zdrojmi. Sleduje sa výkonnosť zamestnancov. Kde je hranica, koľko toho človek zvládne?
Človek nikdy nebude stroj. Máme niekoľko spôsobov, ako zostať v hre: naučiť sa narábať s energiou (Energy management), ovládať svoje myslenie cez postoje (Psychology of Mind).

Nedávno som viedla školenie, ktoré sa realizovalo v priestoroch, kde mal kanceláriu aj  psychológ. Cez prestávku prišiel za mnou do miestnosti, a kým sme sa rozprávali, účastníci sa postupne zhromaždili, aby sme pokračovali v téme. V tom ma napadla myšlienka – využiť jeho prítomnosť na školení. A tak som ho vyzvala, či by účastníkom mohol venovať pár minút a povedať im svoj názor na preberanú tému (ako zvládať zmeny v živote a v práci).
Ako to dopadlo?
Účastníci ho obsypali otázkami, vypytovali sa a pomaly by diskutovali a diskutovali. V závere, v spätných väzbách, vysoko hodnotili jeho prítomnosť.
To mi opäť dalo potvrdenie tohto trendu – to, čo ľudia v súčasnosti potrebujú, je naučiť sa vychádzať so sebou –  naučiť sa, ako sa zorientovať v sebe, vyjasniť si svoje dilemy a opäť nájsť svoje smerovanie.

Rozvoj kreativity
Žijeme vo veku konštantných zmien. Aj najúspešnejšie firmy na trhu musia vymýšľať neustále niečo nové, aby si zaistili pozíciu na trhu. Inak ich buď zvrhne nový vývoj trhu, alebo ich okopíruje snaživá konkurencia.

Ako z toho von? Trefne to vyjadril J. Kantorík v časopise Forbes (Január/2014): „V hre nás  udržia jedine vlastné nápady, myšlienky, unikátne biznis modely, inovatívne výrobky, neuveriteľné nasadenie. Až potom sa môže zmeniť váš status z firmy, ktorá poľuje, na firmu, ktorá má svoj vlastný poľovný revír“.

Tu nejde len o tvorivosť v podnikaní. Ale aj tvorivo vyriešiť rôzne prekážky, s ktorými sa v živote stretávame.

Dá sa tvorivosti naučiť? Samozrejme. Chce to len cvik a osvojenie si pár techník …
Záver:
Intelekt (IQ) je dôležitý. Sami zaiste vidíte rozdiely medzi ľuďmi, ktorí majú rýchly vhľad do informácií a vedia hravo spracovať dáta. Teraz je doba EQ – ak chceme presvedčiť druhých, aby nás nasledovali, musíme vedieť pracovať s emóciami. Ak chceme, aby sa druhí trvale zmenili, musíme vedieť trafiť tú správnu hlbokú emóciu ….
A umením sa stáva, ak vieme zvládnuť a porozumieť svojím emóciám. Naučiť sa rozumieť, čo nám signalizujú – a nech sa deje čokoľvek v našich životoch, vytvoriť si k danej situácii taký postoj, ktorý nás posunie ďalej. S pokojom v mysli. S kľudom v sebe vykročiť ďalej.
Len potom budeme citliví na potreby trhu a schopní prinášať nové nápady.

Pozri viac:
Ako pracovať s emóciami druhých:
https://gtog.eu/event/lektorske-zrucnosti-praca-s-emociami/
https://gtog.eu/event/storytelling/

Energy management:

Autor: Ivana Miklovič
Dátum poslednej aktualizácie:
11.11.2015