Začiatok roka je pre viacerých ľudí vo firmách symbolom realizovania Hodnotiacich rozhovorov resp. Rozhovorov o kontinuálnom rozvoji.

Hodnotiace rozhovory sú nádherný nástroj rozvoja ľudí, kedy zamestnanec sa môže zastaviť a obzrieť sa za seba, čo všetko sa mu podarilo, resp. čo by chcel robiť inak. Manažér má možnosť zistiť, ako sa vníma daný zamestnanec, vyjadriť spätnú väzbu z nadhľadu, ak sa vo firme nerealizujú One-to-One rozhovory, môže tento priestor využiť aj na cielené zmapovanie motivátorov, do akej miery je človek spokojný v práci. A čo získa firma? Cielený posun ľudí vpred.

Ak aj u vás prebiehajú Hodnotiace rozhovory, už zaiste viete, že prísť na tento rozhovor nepripravený, nie je ani pre jednu stranu výhra.

Ak ste zamestnanec, na základe hodnotiaceho rozhovoru predávate svoju prácu. Ukazujete, čo všetko sa vám podarilo, prípadne, čo ste si uvedomili, že by ste mali zmeniť.
Ak ste manažér, zamestnanci pevne veria, že máte prehľad o celom hodnotiacom období, že ste si všímali ich úspechy, prípadne máte konštruktívne podnety na zmenu, viete ich podložiť faktami.
Skrátka – na hodnotiaci rozhovor sa je potrebné pripraviť.

V čom spočíva príprava na hodnotiace rozhovory?

Hlavné okruhy prípravy na hodnotiace rozhovory

• Ak ste manažér, pripravte sa na rozhovor. Na to, cez aké fázy prejdete, o čom sa chcete rozprávať. (Ak ste zamestnanec, vyberte si body, ktoré sa týkajú vás. A nezabúdajte – na Hodnotiacom rozhovore predávate svoju prácu).

Pripravte si spätnú väzbu na zamestnanca – za čo by ste ho chceli oceniť, čo sa mu vydarilo. A nezabudnite oceniť nielen výkon, ale pozrite sa aj na správanie, prístup k práci. Na druhej strane sa zamyslite nad tým, čo by ste zamestnancovi navrhovali zmeniť, s čím až tak nie ste spokojný…

A pripravte si fakty, dôkazy. Nie je nič horšie, ako keď manažér dáva vágnu spätnú väzbu, ktorú nevie doložiť faktami. V tomto prípade vaša spätná väzba stráca na hodnotene, nie je absolútne výpovedná (akoby ste si nesplnili domácu úlohu).

Pripravte si otázky, na základe ktorých preskúmate, ako sa vníma zamestnanec. Otázky, na základe ktorých zistíte, aké ma zamestnanec potreby, čo ho napĺňa spokojnosťou, ktorá časť práce mu najviac sedí a ktorej by sa najradšej zriekol.
Malý tip: najlepšie otázky sú stručné. Na jeden riadok.

A naučte sa pracovať s tichom. Je umenie položiť dobrú otázku, no na druhej strane ponechať zamestnancovi priestor, aby priniesol odpoveď.

V každej firme je to inak. V niektorých firmách realizujú zhodnotenie minulosti a nastavovanie budúcnosti v rámci jedného stretnutia, v iných tieto dve fázy cielene oddeľujú.

Na čo by ste sa mali pripraviť v rámci stanovovania cieľov do budúcnosti?
Zamyslite sa nad tým, kam smeruje firma. Vo väčšine prípadov ciele bývajú kaskádované, to znamená, že ako prvé nastavuje ciele top manažment, posúva ich o úroveň nižšie a nižšie. Akýkoľvek stanovený cieľ by mal posúvať firmu vpred. Nie je úplne ideálne povedať ľuďom: „Vymyslite si ciele“ (čo niektorí manažéri robia). Každý jeden „človiečik“ by mal svojou prácou posúvať firmu vpred – presne stanoveným smerom, na ktorom sa firma dohodla.

• Preto, oznámte tímu firemné ciele, ale aj ciele tímu na daný rok a nechajte ich, nech premýšľajú, ako si myslia, že by sa tieto ciele dali dosiahnuť. Čím viac zapojíte členov tímu do diskusie, tým viac budú zaangažovaní na plnení cieľov.
Kľudne tento krok môžete zrealizovať na spoločnom meetingu.

• Následne sa spoločne so zamestnancom dohodnite na výkonových cieľoch. Akú časť práce si vezme, aby tím ako celok splnil cieľ?

• A nezabudnite na rozvojové ciele. Rozvojové ciele sú akoby spôsob, ako „vystužiť“/posilniť zamestnancov zvnútra, aby sa im podarilo naplniť ciele. Pri ich stanovovaní myslite na pár vecí:
Kam sa hýbe trh? V čom potrebujete posilniť ľudí, aby ste ako firma boli konkurencieschopní? (toto je bod, na ktorom veľa firiem padá. Pripravujú ľudí na aktuálnu situáciu, či minulosť…). Koľko % tréningov, ktorí absolvujú vaši ľudia, ich pripravuje na zručnosti budúcnosti?
– V čom sa potrebuje zamestnanec rozvíjať, aby bol úspešný na aktuálnej pracovnej pozícii? (po odbornej, osobnostnej stránke)

Pár tipov na hladký priebeh rozhovoru

• Zabezpečte si tiché a nerušené prostredie.
• Ak vediete online Hodnotiaci rozhovor – Nastavte si nerušené pozadie (poriadok v okolí)
• Primerane sa oblečte.
• Pozor na gestá
• Nastavte si kameru do správnej výšky
• Primerane hlasno rozprávajte, resp. si zabezpečte externý mikrofón.
• Poproste zamestnanca, nech si zabezpečí tiché a nerušené prostredie.
• Pripojenie internetu cez kábel.
• Požiadajte zamestnanca o rozhovor cez kameru

• Zašlite vopred pozvánku s informáciami o:
– Termíne a čase konanie
– Čo bude obsahom stretnutia, na čo sa má pripraviť zamestnanec

• Dodržte stanovený čas ukončenia stretnutia
• Rozhovor ukončite v pozitívnom duchu

 

Ako sa hovorí – dobrá príprava je polovica úspechu. Nezabúdajte, že vy ste ten, kto dodáva hodnotu, „výživu“ rozhovoru tým, ako vedie rozhovor.
Držím Vám pri tom palce.

A ak sa budete mať chuť rozvíjať v tejto téme, zúčastnite sa nášho jedinečného školenia: Hodnotiace rozhovory a pridajte sa k tým, ktorí ho už absolvovali a chvália množstvo praktických tipov, ktoré sa dozvedeli. Po absolvovaní školenia nám častokrát účastníci hovoria, že na základe tohto školenia radikálne zmenili spôsob, akým vedú ľudí. Prečo? Objavili, ako veci navzájom súvisia, objavili nové trendy vo vedení ľudí.