V súčasnosti vládne trend starostlivosti o pohodu zamestnancov (well being). Firmy si uvedomujú, že čím vo väčšej vnútornej pohode bude zamestnanec, tým je vyššia šanca, že bude produktívnejší.

Spoločnosti podnikajú rôzne kroky – upravujú pracovné prostredie, prispôsobujú benefity, robia prieskumy spokojnosti… Pri získavaní pracovníkov sa snažia vyhovieť požiadavkám zamestnancom, častokrát noví zamestnanci majú vyššie platy než súčasní, realizujú sa rôzne akcie, aby rýchlejšie zapadli do tímu.

Ako sa staráte o zamestnancov na druhej strane kontinua? Zamestnancov, ktorých čaká odchod do dôchodku?

Viaceré štúdie poukazujú na to, že veľká časť ľudí v preddôchodkovom veku sa obáva odchodu do dôchodku. (Global Retirement Index Report).
V zahraničí je už samozrejmosťou, že aj pre túto vekovú skupinu sa pripravujú rôzne programy na zvýšenie ich pohody a elegantnejší prechod do etapy, ktorá čaká každého z nás. Veď častokrát odpracovali vo firme dlhé roky…
Ako ste na tom vy?

Oblasti, ktoré najviac naháňajú strach

Každá zmena naháňa strach. Niekto sa na túto etapu teší, iným nedáva spávať.

Najväčšie obavy predstavujú nasledovné oblasti:
• financie
• zdravotný stav
• strata kontaktu s ľuďmi
• strata statusu
• zmysel života – otázka, ako byť opäť potrebný

Ide o potrebu ošetrovať finančné, sociálne a psychologické oblasti.

Najväčší strach majú ľudia z neznáma. Nemáme radi neistotu, a tak si vytvárame predstavy, aká bude budúcnosť. Zväčša sú tieto predstavy negatívne, čo zintenzívňuje negatívne prežívanie z novej situácie.

Neistota, obavy o budúcnosť vplývajú na psychické prežívanie zamestnanca, jeho produktivitu a mieru chorobnosti.

Riešiť tému odchod do dôchodku sa oplatí.
Je to jedna z foriem, ako zvýšiť produktivitu svojich zamestnancov, na druhej strane je to prejav úcty a prejav vďačnosti za odpracované roky vo firme.

Päť pilierov prípravy na dôchodok

Pre nevyhnutnú a optimálnu pohodu na dôchodku je potrebné pripraviť zamestnancov na štyri základné oblasti, s ktorými sa ľudia potrebujú vysporiadať:

Podľa prieskumu Transamerica Center for Retirement Studies v USA (A Retirement Security Retrospective: 2007 Versus 2017), pracovníci chcú, aby zamestnávatelia ponúkali viac informácií o dôchodku.

V rámci tejto štúdie šesťdesiatsedem percent pracovníkov v roku 2017 súhlasilo s výrokom: „Chcel by som od svojej spoločnosti dostávať viac informácií a rád o tom, ako dosiahnuť svoje dôchodkové ciele,“ pričom 21 percent uviedlo, že „rozhodne súhlasí“ a 46 percent uviedlo, že „do určitej miery súhlasí“.

Finančná príprava

78 % ľudí nie je pripravených na odchod do dôchodku po finančnej stránke.

Nedávna štúdia Schroders US Retirement Survey 2022 uvádza, že len 22 % ľudí blížiacich sa k dôchodkovému veku verí, že budú mať dostatok peňazí na udržanie pohodlnej životnej úrovne.

Na dôchodok je pripravený len každý piaty človek. Väčšina ľudí sa domnieva, že si nenašetrili dostatok, najmä v súvislosti s potenciálne zhoršujúcimi sa hospodárskymi podmienkami.

Dopady?
• Financie sú hlavným zdrojom stresu.
• Tento stres si môže vybrať daň psychicky aj fyzicky.
• Jednotlivci, ktorí sú finančne pripravení, majú väčšiu pravdepodobnosť, že budú zdravší.

Každý môže zlepšiť svoje finančné vyhliadky.

Finančná pripravenosť je síce individuálna záležitosť, ale aj zamestnávatelia môžu pomôcť pri zvládnutí novej životnej etapy svojich zamestnancov. Ako?

RIEŠENIE:

Finančné benefity zo strany firmy
Doplnkové dôchodkové sporenie je štandardnou a modernou formou sociálneho programu zamestnávateľov.

Prednášky ohľadne finančnej pripravenosti:
• Ako si sporiť na dôchodok
• Možnosti zarábania aj počas dôchodku (nájdenie práce na čiastočný úväzok, aký typ práce – čo chcem robiť, najvhodnejšie práce pre dôchodcov, kde hľadať…)
• Stratégie optimalizácie výdavkov
• Kreativita na dôchodku

Zdravie

Telo a myseľ sú prepojené. Dôležité je neustále vzdelávať ľudí v oblasti starostlivosti o telo a mentálnu oblasť.

RIEŠENIE:

Telesná oblasť
So zvyšujúcim sa vekom vzrastá počet zdravotných problémov.
Na základe informácií uvedených Slovensko Zdravotný profil krajiny 2021 žijeme v zdraví najkratšie zo všetkých členských štátov Európskej únie (o štyri roky kratšie, než iní členovia EÚ).

Len pre porovnanie – o desať rokov dlhšie, ako u nás, si zdravie užívajú Česi či Bulhari a o takmer o 20 rokov ľudia vo Švédsku a na Malte.

V telesnej oblasti je dôležité zamerať sa na oblasti:
• Strava
• Cvičenie

Telesná oblasť je ovplyvnená mierou starostlivosti o zdravie (cvičenie, strava, dodržiavanie liečebného režimu), ako aj psychickým prežívaním. Mentálna oblasť je ďalšou oblasťou v rámci zdravia.

Mentálna oblasť

Odchod do dôchodku je veľká životná zmena. Môže priniesť širokú škálu emócií, od pocitov nadšenia a slobody až po obavy a strach z financií a vyplnenia času, keď už nebudete mať každodennú rutinu v zamestnaní. Platí to najmä pre ľudí, ktorých identita bola úzko spätá s ich kariérou. Mnohí ľudia zisťujú, že odchod do dôchodku nie je udalosť, ale skôr oveľa dlhší prechod, ktorý má mnoho fáz.

Mnohí ľudia jednoducho nie sú na odchod do dôchodku psychicky pripravení.

Preto je dôležité vzdelávať ľudí v oblastiach:
Fázy odchodu do dôchodku, čím viac budú ľudia v nadhľade, budú vedieť, ako sa s touto životnou zmenou vypriadavali ostatní, tým budú ľahšie zvládať prechod z aktívneho pracovného života do novej etapy života

Obavy vs. Realita – Veľa ľudí má v súvislosti s odchodom na dôchodok strach. Druhou pravdou však je, že veľké percento ľudí si našlo svoje miesto aj v tejto etape života. Nie všetky obavy sa naplnia. Dôchodok prináša aj benefity.

Praktické informácie ohľadne vysporiadania sa so zmenenou situáciou

 

Socializácia

Ďalšou z kľúčových zmien pri odchode na dôchodok môže byť pocit osamelosti. Človek už nechodí do práce, nie je obklopení kolegami, klientami. Dôležité je ľuďom ukázať, aké možnosti majú.
Ako môžu byť naďalej v kontakte s druhými ľuďmi.

• Organizácie, spolčujúce dôchodcov
• Projekty pre dôchodcov
• Zdravé udržiavanie vzťahov

 

Cieľ, zmysel života

Viac ako štvrtina (27 %) dôchodcov tvrdí, že „bojuje“ so zmyslom života s prechodom z práce do dôchodku“.

Odchod do dôchodku je časom obrovskej slobody, ale tá istá sloboda od pracovných a rodinných povinností, môže prestavovať chýbajúci článok, pokiaľ ide o to, ak žiť v ďalšej etape zmysluplný život.

Ak bol človek zamestnaný, cítil sa byť potrebný (pre druhých, tento svet).
Pracovná pozícia mu prinášala istý status, o ktorý človek prichádza. Bol niekto a má pocit, že už je nikto.

Prečo je dôležité znovuobjaviť zmysel života?
Výskumy opakovane ukazujú, že objavenie nového zmyslu môže skutočne znížiť riziko zhoršenia kognitívnych funkcií, kardiovaskulárnych ochorení a depresie a je nevyhnutný pre dlhý a zdravý život.

Dôležité je ľudí vzdelávať v témach:
Ako nájsť pocit zmysluplnosti
Ako zostať aktívny aj na dôchodku (dobrovoľníctvo, poradenská oblasť, vzdelávanie)
• Reverzný odchod do dôchodku – veľká časť čerstvých dôchodcov ešte cíti potrebu niečo vykonávať. Uvažujú o nájdenie si práce na čiastočný úväzok. Dôležité je sa v novej situácii zorientovať: čo robiť, ako si nájsť prácu, možnosti zamestnania sa…
Voľný čas – čo všetko je možné podniknúť a ako nájsť zmysluplnú činnosť pre seba.

Najdôležitejším faktorom,
ktorý rozhoduje o šťastnom odchode do dôchodku,
nie je to, koľko peňazí si naň ľudia našetrili,
ale to, ako si ho naplánovali.
Nedostatočná príprava sa môže dôchodcom vypomstiť.

Dan Veto

SUMÁR

Odchod do dôchodku vyžaduje ošetriť potreby v 4 rovinách:

 

Záleží vám naozaj na všetkých zamestnancoch?

Ak áno, verím, že nezabudnete na pohodu aj tých, ktorí u vás odpracovali roky.