Túto otázku dostal  pri jednom interview Larry Ellison, CEO v spoločnosti Oracle. Jeho odpoveď bola veľmi zaujímavá. Uvedomuje si, že človek sa istého stiesneného pocitu nikdy nezbaví, ale môže ho začať kontrolovať. A tak sa začal s týmto slovíčkom „strach“ hrať. Začal si ho v hlave premenovávať – je to len vzrušenie. Napätie. Očakávanie … a pôvodné slovo strach stratilo svoju silu a získalo úplne iný náboj.

Vcelku zaujímavý tip, nie? Dá sa použiť takmer všade:
V práci:
Ak ste predajca a idete oslovovať nového klienta, namiesto pojmu „mám z toho nepríjemný pocit“, si môžete túto situáciu „preznačkovať“ na ´idem spoznať zaujímavú osobu´, ´idem im dať liek na to, s čím sa boria´ …

Resp. čo tak vzťahy – o známej/kolegyni sa obyčajne vyjadrujete ako o „klebetnici“ – ale môžeme ju vidieť aj ako človeka, ktorý sa zaujíma o druhých, má prehľad o dianí, je ako dispečing informácií …

V súkromí:
Nahnevá vás partner. Namiesto toho, aby ste situáciu hodnotili ako „naštval ma“, môžete sa s označením situácie v mysli hrať a premenovať na: ´trénuje ma´, ´zdokonaľuje ma´, ´obrusuje´…
Želám Vám, aby váš život plynul s ľahkosťou aj na základe techniky „premien“, prerámcovania.

Tip na rozvoj: