Tam, kde sa píli drevo lietajú triesky. Tam, kde sú ľudia to iskrí.

Je to prirodzené – nie so všetkým súhlasíme, nie na všetko máme rovnaký názor, nie vždy máme rovnaký cieľ.

Čo robiť v takýchto momentoch?

Aj toto bola téma tohto týždňa v našej facebookovej skupine STRETCH – Sprievodca osobnostného rozvoja.

Prinášame vám sumár myšlienok, ktorými sme sa zaoberali tento týždeň.

V KAŽDEJ TÉME, KTORÚ LEKTORUJEM SA SNAŽÍ PRÍSŤ NA JADRO VECI,

na čom daná téma stojí a padá. Som presvedčená, že keď odhalím kľúčové princípy, nepotrebujeme veľa – len potiahnuť za tie správne skrutky.

Pred rokmi som sa stretla so skúsenejšou lektorkou. Rozprávali sme sa o práci a povedala som jej, že tému, ktorú veľmi nemusím je Konflikt management. Je to krásna téma, aby ste mi rozumeli správne, kopec komunikačných techník v nej funguje, len v tom období som mala stále pocit, že ešte som neobjavila to úplne jadro témy.

Keď som jej povedala moju úvahu, hneď zo seba vyhŕkla: „Ale veď to je ľahké“.

Neveriacky som na ňu pozerala, čo vie, a ako je možné, že mi niečo uniklo.

„Základ pri konfliktoch je v človeku samom. Ak si v sebe neuprace veci, podvedome bude naskakovať na isté témy, prehnane citlivo reagovať. Základ je vždy intrapersonálny“.

A po rokoch sa mi ukazuje, že je to tak.

Kedysi som koučovala osobu a popri práci sa nám podarilo odhaliť, že má v sebe nainštalovaný program „Nie som dosť dobrý“. Čo myslíte – ako táto osoba asi reagovala na negatívnu spätnú väzbu?

Samozrejme, že útokom: verbálne kopala do okolia, bila sa za svoju pravdu … až tak, že to, čo jej druhí chceli odkomunikovať, ani nedorazilo do mysle.

Čím viac spoznáme seba, poodhaľujeme podvedomé programy, na ktoré naskakujeme, tým viac budeme v nadhľade. Vedomejšie si budeme môcť vybrať reakciu.

Takže ak vás najbližšie niekto ´nahnevá´, skúste premýšľať, prečo práve táto téma vo vás rezonuje. Na čo vo vás narazila … akú ´tajnú správu´ o vás vám táto situácia prináša …

NEBUĎ DIKOBRAZ

Aj vy sa dopúšťate tejto častej chyby v komunikácii?

Niektorí ľudia majú zaujímavý štýl komunikácie. V ich reči môžeme často počuť slová ako:

 • Ty nikdy…!
 • Ty si to zapríčinil!
 • Klameš!
 • Zase si …
 • No jasné, zase sa ozval … (náš mudrlant, muž, východniar, Bratislavčan … doplňte si, čo chcete).

„Ty“ pôsobí ako nôž v našej komunikácii. Podvedome, ani nevieme povedať prečo máme pocit, že druhá strana akoby do nás strieľala šípy. Ja tento štýl volám pichľavou komunikáciou.

Ako sa zvyčajne končia takéto rozhovory?: slovný súboj, pocit nepochopenia, odcudzenia a zhoršujúce sa vzťahy.

Niekedy stačí tak málo:

• Zakceptovať s čím môžete súhlasiť

• Nahradiť „ty“ slovom „ja“ (Ja to vnímam takto…, Na mňa to pôsobí…, Nahnevalo ma, keď…)

• Resp. Položiť otázku – a preskúmať, čo vedie danú osobu k istému názoru.

Preto – Nebuďte dikobraz. Vyhnite sa pichľavej komunikácii – už viete, že sa to dá aj inak.

 

NA ČO SA ZAMERIAVAŠ?

Pozrite si obrázok nižšie. Čo ste si všimli ako prvé?

Veľa ľudí si všimne čiernu bodku.

A tak je to často aj v komunikácii. Ak si s partnerom vymieňame názory a každý z nás vidí situáciu inak, ako prvé našu pozornosť upúta to, na čom sa nezhodujeme (čierna bodka).

Akoby sme mali tendenciu vyhľadávať všetky nedostatky.

Choďte na to inak.

Ak najbližšie budete s niekým komunikovať a zistíte, že máte iný názor na vec, zastavte sa a začnite pátrať po tom, na čom sa viete zhodnúť.

Súhlaste, kedykoľvek môžete.

Pozerajte sa na 1% zhody, nie na 99% toho, v čom sa rozchádzate.

Nahlas pomenovávajte, s čím súhlasíte, na čo sa viete napojiť.

Tieto drobné ostrovčeky súhlasu vám pomôžu vyskladať cestu k finálnej dohode.

A má to aj ďalšiu pridané hodnotu – Útočiť na niekoho, kto s vami súhlasí, nie je totiž vôbec jednoduché.

ČO ROBIŤ, KEĎ VÁS NIEKTO MANIPULUJE?

Možno ste zažili, že vás niekto vydieral (To ste na tom naozaj tak finančne zle, že si toto nemôžete dovoliť kúpiť?), tlačil na vás (Ty to pre mňa neurobíš?), vzbudzoval falošné pocity viny (Ty nechápeš?).

Čo robiť v takej situácii?
Využite tajnú zbraň s obrovským efektom: Pomenujte hru.

O čo ide? Pozrite sa v prvom rade do seba, čo v takomto momente cítite – a vytiahnite to na povrch, povedzte to (Mám pocit, že teraz na mňa tlačíš).

Resp. túto techniku môžete využiť kedykoľvek, keď budete mať nepríjemný pocit na stretnutí: „Začínam mať z toho nepríjemný pocit“, „Je mi nepríjemné, akým tónom sa so mnou rozprávaš“, „Mám z toho divný pocit, Nerozumiem, o čo vám ide…“:

Táto technika pôsobí, akoby ste na niekoho vyliali studenú vodu. Odkryje karty, urýchli riešenie.

A ak vás naozaj niekto manipuloval, ukážete mu, že ste jeho hru odhalili – zvyčajne sa veľmi rýchlo uprace a diskusia sa uberá konštruktívnym smerom.

Takže nezabudnite:

1. Pozrite sa do seba, ako sa cítite

2. Pomenujte to.

 

JEDINÁ VEC ČO ŤA ZACHRÁNI, keď ide do tuhého

Poznáte tie situácie – na porade kolegovia odmietnu váš návrh. Klient na vás vybehne s neštandardnou požiadavkou, resp. na rodinnej návšteve vám milá teta Anežka položí otázku „A koľko vlastne zarábaš?“.

Čo robiť v takých situáciách?

Vytiahnite všepoužiteľnú zbraň: Otázky.

Otázky majú niekoľko výhod:

• Umožňujú vám preskúmať pozadie, to znamená, z akých myšlienok vychádza úvaha druhého. Príklad – kolega vám povie: „To u nás nebude fungovať!“.

Neargumentujte.

Preskúmajte situáciu: „Už si to skúšal?“

Resp. Klient vás tlačí do nevýhodných podmienok. Neargumentujte, prečo to nie je možné, položte otázku:

„A ako si to predstavujete“ – a nechajte ho rozprávať …. ( možno si sám uvedomí absurdnosť svojej požiadavky)

• Otázky vám zároveň umožňujú získať čas na premýšľanie a odpoveď. Keď požiadate druhú stranu o zopakovanie toho, čo povedala, získavate pár sekúnd na to, aby ste si premysleli odpoveď. V stresovej situácii je to veľká pomoc.

• Vyhnúť sa priamej odpovedi na otázku – ak vám niekto položí neštandardnú otázku (Koľko zarábaš), resp. otázku ešte viac na telo – ako napríklad známy dostal na pohovore, keď sa zaujímal o vysokú manažérsku pozíciu, otázku: „Ako často spávate so svojou ženou?“ – nemusíte odpovedať. Len položte otázku: „Môžem vedieť, kvôli čomu to potrebujete vedieť?“: Častokrát ten, kto položil otázku sa začne zamotávať do svojich úvah a už sa ani k pôvodnej otázke nevráti.

Hrajte sa s otázkami. Sú úžasným nástrojom, ktorý komunikácii pomáha.

ČO MA MOTIVUJE, KEĎ ROZPRÁVAM?

Mám pre vás malý experiment – a tajne vás vyzývam, vyskúšajte ho. Veď o nič nejde, môžete len objaviť nový rozmer komunikácie a vzťahov.

Keď dnes budete rozprávať, zastavte sa predtým, ako niečo poviete.

Preskúmajte svoje vnútro, myšlienky – Aké motívy sa skrývajú za tým, čo hovoríte?

Predtým, ako niečo poviete, opýtajte sa sami seba:

• Čo je mojím zámer, keď hovorím tieto veci?

• Aké emócie sú za tým, čo chcem povedať? (Som frustrovaný? Zvedavý? Smutný? Vzrušený? Pohoršený?)

Položte si túto otázku toľkokrát, koľko sa vám podarí, predtým, ako niečo poviete. Možno to bude náročné pripomenúť si v ten správny čas, že sa máte zastaviť a preskúmať svoje vnútro, preto využite pomôcku, ktorá vám pripomenie túto malú úlohu: napíšte si ťahák na ruku, zapíšte si tieto otázky na post it lepku a zalepte na miesto, kde viete, že často upierate zrak, alebo si ich pripevnite na nástenku, ktorú máte pred sebou.

Ak si dokážete položiť tieto otázky predtým, ako niečo poviete, len získate.

Na konci dňa sa vráťte k svojim poznámkam.

Čo ste objavili o tom, čo vás motivuje?

Čo ste sa naučili o sebe?

 

Zhrnutie

Ak sa na to pozrieme sumárne:

 • Skôr, než niekoho obviníte, že je komplikovaný, pozrite sa do seba
 • Nebuďte dikobraz – vyhnite sa pichľavej komunikácii (ty, ty, ty)
 • Dávajte pozor na to, na čo sa zameriavate – hľadajte zhodu, súhlaste s čím môžete súhlasiť
 • Ak vás niekto manipuluje, resp. začínate sa cítiť nepríjemne – pomenujte hru
 • Jediná vec, ktorá vás zachráni, keď ide do tuhého  sú otázky
 • Ak sa ocitnete vo vyhrotenom rozhovore – pozrite sa na to, ako sa cítite, vyjasnite si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť.

Verím, že aj na základe týchto techník budete vedieť hravo zvládnuť.