Začínate školenie, ešte ani riadne nepredstavíte tému a už vidíte hromadnú nechuť účastníkov byť na školení. Respektíve vám účastníci priamo vyjadrujú, že nechcú byť na školení (to ten darebák šéf ich tam poslal), dokonca im ani len nepovedal, prečo sa majú zúčastniť daného školenie (to si asi o nich myslí, že nevedia komunikovať, keď majú ísť na školenie Komunikačných zručností) …
Čo robiť v takýchto prípadoch?

Ponúkame Vám pár overených tipov z praxe:

 • Popíšte situáciu

Niekedy účastníci nevyjadrujú odpor otvorene, ale v skrytosti. Môžete to spoznať na základe atmosféry, ktorá je v miestnosti, na základe reči tela, ako účastníci sedia, pozerajú sa na vás …
Popíšte čo vidíte, vnímate.
Ak sa budete hrať, že všetko je v poriadku, vybuchne vám to na inom mieste. Nespracované emócie majú tendenciu narastať.
Na druhej strane, ak nepomenujete, ako vnímate situáciu, budujete ´falošný svet´. Viem, že veľa ľudí ma strach z toho, čo nastane, ak otvoria túto ´pandorinu skrinku´. Vždy je lepšie čeliť skutočnosti, než hrať falošné divadielko, ktoré nie je prospešné ani pre jednu stranu. Ak naše reakcie nie sú autentické s tým, ako sa cítime, budujeme falošný svet  – toto platí ako v práci, tak i v súkromí.

Ako postupovať? Používajte ´Ja jazyk´- hovorte za seba:
Mám pocit, akoby tu vládla nejaká zvláštna atmosféra.
Keď sa na vás pozerám, nevyzeráte, že by ste sa tešili z toho, že ste na tomto školení …

… a zostaňte ticho. Zvyčajne to niekto nevydrží a začne hovoriť, čo sa v pozadí deje … (aké majú obavy v súvislosti s témou, ako sa cítia, čo ich nahnevalo ešte pred príchodom na školenie …).

• Odhaľte myšlienkové pochody účastníkov

Zaiste vám už niekto v živote povedal: ´to sa nedá ´, ´to je blbosť´. Ako ste v takomto prípade reagovali?
Väčšina ľudí po takýchto odpovediach zosilní svoju argumentačnú paľbu a vypúšťa jeden argument za druhým, aby si obhájila svoju pozíciu.
Nerobte to. Choďte na to inak.
Ak ľudia s niečím nesúhlasia, majú na to istý dôvod. Pátrajte po ňom. Rozlúsknite, na základe akých myšlienkových pochodov prišli k danému názoru.
Tvrdíte, že je to blbosť – čo vás k tomu vedie?
Hovoríte, že sa to nedá. Na základe čoho si to myslíte?

Keď odhalíte uhol pohľadu druhej strany, akceptuje, s čím sa viete stotožniť.
Ak máte na vec iný názor, opäť pracujte s otázkami – zisťujte, či to, čo vám hovoria je pravidlo, alebo výnimka, resp. využite techniku Sokratesa, ktorý presne toto robil so svojimi žiakmi.

• Čo ak nie

Túto techniku je možné vidieť vo Filme Statočné srdce, kde hlavný hrdina presviedča mužov, aby išli do boja.
Ja som … (William Wallace…)
Vy ste  … (… a vidím tu armádu môjho ľudu odhodlaného postaviť sa proti tyranii…)
Čo ak nie … (Áno, v boji môžete zomrieť. Utečte a budete žiť. Aspoň na chvíľu. A na smrteľnej posteli za veľa rokov, budete chcieť vymeniť prežité dni za jedinú možnosť a vrátiť sa sem a povedať, že si môžu vziať vaše životy, ale nikdy nie, vašu slobodu … )
A tak …

Podstata techniky spočíva vo vykreslení dôsledkov, čo sa stane, ak sa účastníci nebudú chcieť zmeniť.
Častokrát túto techniku využívam, keď firma prechádza zmenou a zamestnanci chcú zotrvať v starých zabehaných koľajach. Väčšinou im ukazujem, ako dopadli firmy a ľudia, ktorí nechceli akceptovať, že doba sa zmenila.
A našťastie, pomaličky sa ich zmýšľanie mení.

• Vyšší zmysel

Ak nezaberie žiadna z vyššie popísaných techník, ešte je tu ďalšia možnosť. Predajte účastníkom myšlienku, čo získajú tým, ak sa naučia to, kvôli čomu ste sa zišli. Zasaďte tieto benefity buď do pracovného kontextu (vzrastie vaša trhová hodnota), alebo do súkromného kontextu (Sme jeden človek. Keď sa naučíme niečo zvládať v práci, ľahšie sa nám bude fungovať aj v súkromí).

 

Je veľká pravdepodobnosť, že sa stretnete s odporom. Urobte si z toho hru – hru, v ktorej získate bod, ak sa vám podarí otočiť postoj účastníkov. Každou takouto zvládnutou situáciou postupujete na vyšší level …