Častokrát sa na manažérskych či komunikačných školeniach preberá téma ´Ako dávať spätnú väzbu´. Sme však otvorení ju počúvať?
Ja som silne presvedčená, že ako prvé by sa nemali ľudia učiť, ako ju niekomu dávať, ale ako sa jej nebáť – ako ju počúvať a pátrať po tom skrytom zrnku pravdy.

Do akej miery ste otvorení spätnej väzbe?
Kedy ste sa naposledy zastavili a zamysleli nad momentami z vášho života, aby ste sa zhodnotili?
Kto bola posledná osoba, ktorej ste umožnili otvorene hovoriť o vašom ´slepom mieste´?

Prečo prijímať spätnú väzbu

Plávame v oceáne spätnej väzby.
Feedback je okolo nás po celý čas.
Zakaždým, keď sa s niekým rozprávate či počúvate druhú osobu,
spätná väzba je v jeho hlase,
v slovách, aké používa,
v pohľade …
Druhí nám každým kúskom svojej bytosti vyjadrujú,
čo si myslia (o nás, o našich návrhoch…).

Môže sa stať, že sa vám nemusí páčiť to, čo budete počuť.
Majte odvahu zistiť názor druhých ľudí.

V oblastiach, ako je výroba, môže spätná väzba znamenať rozdiel medzi tým,
či sa človek vráti domov bezpečne, alebo sa nevráti vôbec.

O koľko priateľov ešte chcete prísť?
Koľko pracovných príležitostí chcete stratiť?
Zastavte sa, počúvajte, čo vám chce druhý povedať. Premýšľajte nad lekciou, ktorá je za kritikou skrytá.
Nedovoľte, aby vám strach zo spätnej väzby zničil život.

Ako reagovať, keď vám dá niekto spätnú väzbu?

Buďte pripravení, že spätná väzba vám nebude podávaná ideálnym spôsobom. Napriek tomu – otvorte sa jej, ak chcete byť lepší.

Ak vám najbližšie niekto bude chcieť dať spätnú väzbu, zapamätajte si tieto kroky:

• Stopnite sa
Keď počúvate spätnú väzbu, amygdala vo vašom mozgu sa štartuje k akcii. Je to kúsok limbického systému, zodpovedný za reakciu bojuj alebo utekaj. Nanešťastie, táto odpoveď, ktorá je dizajnovaná, aby nás ochránila,  môže nesprávne vyhodnotiť spätnú väzbu ako ohrozenie.
Preto stopnite reakcie ako ´áno, ale …´ resp. ´mýliš sa´. Nereagujte ihneď na spätnú väzbu. Namiesto toho počkajte si na svoj čas, vypočujte si celú správu. A až potom si vyberte odpoveď.

• Aktívne počúvajte
Spätná väzba, nech je akokoľvek zraňujúca, je dar. Druhí by sa mohli na vás vykašľať, nechať si svoj názor v sebe. Nechať vás kráčať životom zakopávajúcich, strácajúcich príležitosti.
Nech je spätná väzba podaná hoci aj nevhodným spôsobom – druhí vám dávajú tip, ktorú oblasť života by ste mohli zdokonaliť. Preto – počúvajte so záujmom.
Utíšte svoj vnútorný hlas a pozorne počúvajte.
Čo mi chce tento človek povedať?

• Pýtajte sa
Pamätajte si: spätná väzba je odpoveď na problém, ktorý môžete či nemusíte poznať, že máte. Zapnite si v hlave modus ´zvedavosti´.
Ale ak ste zvedaví, budete schopní pátrať po tom, čo vedie danú osobu k istým názorom, schopní počúvať.  Nemusíte súhlasiť so spätnou väzbou, či reagovať na ňu. V tomto kroku iba zisťujte, čo vám chce daná osoba povedať – inak dar spätnej väzby bude stratený v priestore.

K nastaveniu ´zvedavého modusu´ vám pomôžu otázky. Umožňujú, aby ste prehodnotili, čo ste počuli, identifikovali konkrétne správanie.
Ako si prišiel k tomuto názoru?
Keď si povedal … čo si pod tým myslel?

Pátrajte po konkrétnych prípadoch: Kedy sa to stalo?
Stalo sa to aj v iných situáciách? / V ktorých iných situáciách si ma videl toto robiť?

• Požiadajte o tip na zlepšenie
Tiež môžete poprosiť o konkrétne tipy či techniky, ktoré by vám pomohli byť jasnejšími a stručnejšími.
Máš nejaký tip / predstavu, ako by to malo vyzerať v budúcnosti?
Môžeš mi povedať aspoň jeden návrh, ako by som to mohol robiť inak v budúcnosti?
Čo by si mi odporúčal, aby som robil v budúcnosti?
Čo mám robiť inak?
Ktorú jednu vec mám zmeniť?

• Neargumentujte 
Pozrite sa na osobu, ktorá vám dáva spätnú väzbu ako na niekoho, kto vám venoval čas, aby ste sa zlepšili. Nemusí byť to vždy pravda, ale ak sa postavíte k situácii s otvorenou hlavou, ukážete, že ste profesionáli.
Preto: poďakujete sa.
Ak sa vám to zdá byť ťažké, aspoň povedzte – Budem nad tým premýšľať.
V krajnom prípade, ak ste silne presvedčení, že druhá strana sa mýli, vyjadrite to: pomenujte svoje pocity (Zaskočil si ma tým, ako to vnímaš) a povedzte, ako vidíte veci ja (Ja to vnímam takto; Vyzerá, že máme na vec iný názor ….

Čo so získanou spätnou väzbou?

• Zhodnocujte pomaly.
Tak, ako by ste rýchlo nemali odmietnuť spätnú väzbu, nemali by ste ju ani rýchlo akceptovať. Naučte sa zhodnocovať spätnú väzbu pomaly. Uvažujte nad tým.

• Pátrajte po 1% zrnka pravdy.
Existuje jedna taktika, ako napomôcť spracovaniu procesu spätnej väzby:
• Zapíšte si spätnú väzbu, ktorú ste obdržali.
• Následne napíšte všetko, čomu veríte, že je nesprávne na spätnej väzbe.
• Vo finále si poznačte všetko, čo by potencionálne mohla byť pravda.

Vyzerá byť spätná väzba pravdivá ?
Je to niečo, o čom viete, že to je vašou limitáciou?
Čo hovoria na podobné veci ostatní?

• Buďte všímaví
Rozviňte si meta uvedomenie okolo oblastí, v ktorých dostávate spätnú väzbu. Hľadajte príležitosti, ako prestať robiť a začať robiť kritizované správanie.

• Vyhľadávajte vzorce
Pátrajte po tom, či ide o jedinečnú udalosť, alebo sa táto situácia opakuje.

Je ľahké zamietnuť spätnú väzbu, bez toho, aby sme nad ňou popremýšľali. Predtým, ako to urobíte – zastavte sa. Reflektujte.
Už ste niekedy dostali podobnú spätnú väzbu?
Aspoň náznakom sa niekto o niečom podobnom zmienil?
Mohla by to byť pravda?
Ako to vnímajú iní?

Ktoré vzorce zo spätnej väzby ignorujete?
Ktoré krôčiky môžete urobiť dnes, aby ste zmenili tieto vzorce, predtým, než zničia vašu kariéru?

Záver – Ak chceš uspieť, nauč sa byť otvorený kritike

Našou prirodzenou reakciou na spätnú väzbu je: ´Kto je táto osoba, že sa ma opovažuje kritizovať?´, resp. ´Aká drzosť!´. Pamätajte: Niekto, kto nechce počuť spätnú väzbu, je človek, ktorý sa dobrovoľne odrezal od možnosti učiť sa.

Zatiaľ čo tvrdá spätná väzba nie je našou prvou voľbou, je na nej niečo, čo môže akcelerovať náš úspech. Vnímajte preto spätnú väzbu s otvorenou mysľou a ochotou počuť lekciu, ktorá je za kritikou skrytá – a budete šťastnejší.
V práci, aj v živote.