Opäť je tu prelom rokov a my prinášame bilanciu diania v GtoG za rok 2019. Máme za sebou hektický rok so stovkou odškolených dní. Rok, kedy sme školili firmy v štrnástich rôznych témach, na trh priniesli päť noviniek a rok, kedy si držíme spokojnosť klientov s našimi školeniami na úrovni 90%.O aké tréningy bol v GtoG najväčší záujem?

Tento rok sa nám po prvý krát na jednotlivých priečkach vyskytla vždy dvojica tréningov. Najfrekventovanejšími témami s rovnako odškoleným počtom dní boli Hodnotiace rozhovory a Stres management.

Počet odlektorovaných školení v rámci Hodnotiacich rozhovorov má z roka na rok stúpajúcu tendenciu. Máme naozaj vynikajúce know how, ktoré funguje v praxi. Nie je to len náš dojem – najväčšia radosť je, keď nám manažéri aj po pol roku dávajú spätnú väzbu, ako používajú získané informácie, nakoľko im to funguje v praxi a ako im školenie Hodnotiace rozhovory celkovo zmenilo pohľad na tento nástroj a celkovo prístup k manažérskej práci.

Druhá oblasť, ktorá sa ocitla na prvom mieste popri Hodnotiacich rozhovoroch je Stres management. Téma, ktorá je zaiste aj zrkadlom tejto doby.
Ak sa chceme udržať pri psychickom zdraví, je dôležité ovládať techniky stres managementu: Krátkodobé techniky prvej pomoci (niekto vás nahnevá, vy emočne vyštartujete …. a ako sa za krátky čas skľudniť), no aj dlhodobé techniky – strategicky si nastaviť život tak, aby sme vládali, aby sme mali energiu na podávanie výkonu – Energy management. Viacero firiem prejavilo záujem aj o nadstavbu zvládania stresu a to Adverzity management, ktorý sa zaoberá čisto technikami posilňovania psychickej odolnosti.

Druhými najfrekventovanejšími témami bol Konflikt management a Prezentačné zručnosti.
Tam, kde sú ľudia sú aj konflikty. Dôležité sa je ich naučiť manažovať. Hoci je doba digitalizácie – v tomto nás roboty len tak ľahko nenahradia. Preto má význam učiť sa schopnosti budovať vzťahy, porozumieť druhej strane, na základe rôznych názorov prísť k spoločnému riešeniu … Zvládnuté konflikty čistia vzťahy a posúvajú ich na novú úroveň.

Prezentačné zručnosti – prezentujeme neustále. Najčastejšou chybou, keď prichádzajú účastníci na školenie Prezentačných zručností je presvedčenie, že prezentácie sa robia kvôli tomu, aby sme niekoho informovali. To je omyl. Prezentácie sa realizujú, aby sme druhú stranu presvedčili (v opačnom prípade je z hľadiska time managementu prospešnejšie poslať informácie mailom). A tak sme tento rok pracovali s účastníkmi na tom, ako predať svoje myšlienky, osobu, presvedčiť druhých … Pár firiem prejavilo záujem aj o nadstavbu v tejto téme, a tak sme sa spoločne pozreli na storytelling, prezentovanie dát a celkovo tým, ako oživiť aj nudné témy.

Popri školení klasickejších tém, ako je Manažérske minimum, Komunikácia s rôznymi typmi ľudí, Predajné zručnosti, Time management, Facilitačné zručnosti či Change management sme priniesli aj niekoľko noviniek:
Kreatívne riešenie problémov a kritické myslenie– tréning, kde mali možnosť účastníci spoznať konkrétne kreatívne techniky riešenia problémov (problem solving). V médiách sa zvyčajne Kritické myslenie vzťahuje na overovanie zdroja informácií. Podľa nás kritické myslenie je dôležité vedieť nasadiť v rôznych fázach riešenia problémov: od overovania, či riešime správny problém, až po pátranie po správnom kritériu rozhodovania. V každej fáze riešenia problémov je dôležité začať spochybňovať a prehodnocovať predpoklady, z ktorých vychádzame, spochybňovať to, či riešime problém správne. Veľkou odmenou boli pre nás spätné väzby od účastníkov, ktorí v závere označovali tréning ako vysoko užitočný pre prax.

Dávanie a prijímanie spätnej väzby – ak sa firma chce udržať na trhu je dôležité vnímať spätnú väzbu a flexibilne upravovať dianie na základe získaných faktov. To však vyžaduje mať správny MINDSET – byť otvorený voči spätnej väzbe. Naučiť sa ju prijímať, ale aj dávať.

Identifikovanie talentov ľudí – dosť dlho sa pod Talent managementom chápalo udržanie tých najšikovnejších zamestnancov. Áno, aj to je dôležité. No popri tomto pohľade akoby sa zabúdalo na to, že každý človek má talent. Ak sa ho manažér naučí identifikovať, vytvorí svojim ľuďom priestor, aby ho mohli použiť – zvyšuje sa spokojnosť zamestnanca, človek pracuje s väčším nasadením (veď robí to, čo ho baví, čo mu ide hladko) a samozrejme následne z toho profituje aj firma. Čiže na jednej strane sme učili manažérov identifikovať talenty svojich ľudí, na druhej strane sme viedli workshopy, kde sme konkrétne pomáhali zamestnancom objavovať ich talenty.

• Medzi ďalšie novinky, ktoré sme zaradili do nášho portfólia patrili Budovanie personálneho brandu a Proaktívne budovanie si kariéry (kariérny management).

Popri lektorskej činnosti sme vystupovali na konferencii pre CEO a CFO, ktoré organizovala spoločnosť EBCG a venovali sa témam ako Vyhorenie a Adaptabilita (ako sa udržať na trhu).
Viedli sme niekoľko workshopov na zladenie tímovej spolupráce, pátraní po výnimočnej zákazníckej orientácií, či nových trendoch v leadershipe. Spolupracovali sme s niekoľkými internými trénermi, kde sme im odovzdávali naše dlhoročné know how.

Koučovali niekoľkých manažérov a rástli spoločne s nimi na ich ceste.

V čom sme sa vzdelávali tento rok?

Tak, ako každý rok aj my sa potrebujeme neustále vzdelávať. Ročne strávime množstvo dní na vzdelávacích akciách. Tento rok sme sa vzdelávali v oblasti kreativity, mindfulness a následného rozvoja v oblasti koučingu.

Ďakujeme všetkým, ktorí boli súčasťou nášho príbehu

Ďakujeme hlavne našim klientom, pre ktorých sme mohli byť prínosom. Za ich dôveru pri otváraní tém, ktoré ich ťažia a hľadaní prospešných riešení.
Ďakujem svojím spolupracovníkom, za kvalitnú prácu: Brigit Trimajovej, Zuzke Záhradníkovej, Zuzke Relovskej a Radovi Kostolánimu.
Ďakujem organizácii EBCG za dôveru, príležitosť prezentovať v rámci konferencie a možnosť vypočuť si zaujímavé príspevky.
Ďakujeme všetkým, ktorých sme na našej ceste stretli a mohli spoločne rásť.