Častokrát sa v živote stretávame so zaujímavou skutočnosťou: život neprebieha úplne podľa našich predstáv. To, čo spôsobuje našu vnútornú nespokojnosť je rozdiel medzi našimi očakávaniami a realitou.
Predstavte si nasledujúcu situáciu – pracujete najlepšie ako viete, častokrát si prácu prinesiete aj domov. Podľa vás do práce dávate viac, než sa od vás očakáva. No paradoxne – druhá strana (šéf, vaši ľudia v tíme, iné oddelenie…) to vníma úplne inak. Konštantne vám dávajú najavo nespokojnosť s vašou prácou.

Nedávno som školila tím ľudí, ktorých buď povýšili, alebo prijali ´zvonku´ na danú teamlíderskú pozíciu. Keď som sa ich pýtala, či vedia, čo od nich šéf očakáva, kedy bude s ich prácou spokojní, nevedeli na to vo väčšine prípadov odpovedať.
Ako chcete byť úspešní v práci, ak si nevyjasníte očakávania? Potom sa môže stať, že budete drieť veľmi ťažko, no minie sa to účinku. Nikto si to nebude vážiť (lebo budete pracovať na niečom inom, než sa od vás očakávalo).
Resp. dosť často mi účastníci na školeniach hovoria, ako si nerozumejú s ďalším oddelením v ich firme. Majú pocit, že nespolupracujú tak, ako by mali.
Stalo sa to aj vám? Napätie graduje, viac či menej hlasno dávajú najavo, že nie sú spokojní s výstupmi.

Vo vašej práci nezohráva rolu to,
čo si o sebe myslíte vy sami.
Podstatné je, ako vnímajú realitu ostatní.

Je úplne jedno, s kým spolupracujete – sadnite si a vykomunikujte si svoje očakávania.
Prevezmite kontrolu nad svojou prácou (a kariérou). Pýtajte sa druhej strany, čo od vás potrebujú a očakávajú.
Eliminujte napätie – predíďte vyeskalovaniu konfliktov.

Ako si vyjasniť očakávania so šéfom

Ak ste získali novú pozíciu, nečakajte, až sa niečo pokazí. Namiesto toho si vyjasnite očakávania hneď na začiatku pracovného vzťahu.

Vedeli by ste odpovedať na nasledujúce otázky:
• Čo od vás šéf potrebuje?
• Kedy bude považovať vašu prácu za úspešnú?
• V akom prípade bude považovať, že zlyhávate v pozícii? (Ak vám váš šéf povie, čo od vás vyžaduje, to automaticky neznamená, že viete, čo od vás nechce. Preto sa opýtajte aj na druhú ´stránku mince´).
• O čom zaručene chce byť informovaný (a o čom ho už nemusíte informovať?)
• Akých cieľov by chcel váš šéf prostredníctvom vášho oddelenia dosiahnuť?
• Aká je rola vášho oddelenia v celkovej stratégii firmy a pri dosahovaní cieľov firmy?
• Aké výsledky máte doručiť do troch mesiacov, pol roka, roka?
• Aká je história daného oddelenia?
• Čo vedia budúci kolegovia o vašej pracovnej roli a ako sa k tomu stavajú? Čo im zatiaľ bolo komunikované?
• S ktorými oddeleniami máte kľúčovo spolupracovať? S ktorými máte popracovať na vzťahoch?

Vyjasnite si očakávania
(hlavne) na začiatku všetkého nového.

Ako vytvárať úprimné vzťahy s ľuďmi, ktorých vediete

Ak ľudia, ktorých vediete, dostanú to, čo potrebujú, následne taktiež vy dostanete od nich, čo potrebujete. Problém spočíva v tom, že málo členov tímu vám spontánne sami od seba povedia svoje potreby, očakávania od vás ako šéfa, či od firmy.
Vyhnite sa domnienkam o tom, čo asi iní potrebujú, kedy budú v práci spokojní. Opýtajte sa ich na to priamo.

Ak si predstavíte svoj tím, jeho jednotlivých členov, vedeli by ste odpovedať na nasledujúce otázky?:
Ktorá časť práce daného človeka najviac baví?
• Čo boli tie momenty, kedy bol v práci najspokojnejší (aj v minulosti)? Čím to bolo spôsobené, že sa cítil v práci spokojný?
• Kam by sa chcel posunúť v dlhodobejšom horizonte?
• Čo by sa určite chcel naučiť, ale ešte k tomu nebola príležitosť?
• Čo by sa muselo zmeniť, aby si povedal, že je v práci výrazne spokojnejší?
• Ak prijal spoluprácu na projekte – čo si od toho sľubuje? K čomu mu to má pomôcť?
• Ako si predstavuje vašu spoluprácu?
• Aký spôsob poďakovania za svoju prácu preferuje?
• Z čoho má obavy?
• Na základe čoho spoznáte, že je daná osoba v strese/v nepohode?
• Čo by danú osobu prinútilo hľadať si novú prácu?
• Ak budete klásť tieto otázky danej osobe priamo, pripojte zároveň otázku: Je niečo, na čo by ste sa chceli opýtať vy mňa? … na pohľad nevinná otázka, ktorá vie častokrát vypustiť „džina z fľaše“.

Zistite, čo od vás očakávajú druhí.
Vyjadrite svoje očakávania.

Veľké množstvo odchodov zamestnancov je predvídateľných. Pokiaľ zamestnanec podal výpoveď a jeho šéfa to prekvapí – nepoznal ho tak, ako sa domnieval. Priebežne preto pracujte na skompletizovaní a aktualizovaní odpovedí na vyššie uvedené otázky.

Ako posilniť vzťahy medzi oddeleniami

Sem tam sa stretávam s tým, že jednotlivé oddelenia nespolupracujú, resp. žiadajú od vás niečo, čomu absolútne nerozumiete (prečo chcú report v pondelok práve do 10,00?).
K napätiu častokrát dochádza preto, že nerozumieme pozadiu. Zvyčajne máme veľmi matnú predstavu o činnosti iných oddelení. Nevieme, s akými problémami, obmedzeniami sa stretávajú. Nerozumieme, prečo od nás vyžadujú isté veci.

To, čo častokrát pôsobí ako osobné spory je neznalosť potrieb. Ľudia chcú poznať logiku veci, chcú vedieť, prečo majú niečo robiť. Väčšinou platí, že ľudia urobia, čo od nich požadujeme, ale chcú vedieť prečo to majú robiť.

Ak chcete, aby niekto s vami spolupracoval,
musíte si to zaslúžiť.

Už niekoľkokrát som viedla workshopy na zlaďovanie požiadaviek rôznych tímov. Veľmi nám k tomu pomohla jednoduchá vec.
Pozrieť sa na to, čo dané oddelenie potrebuje, očakáva. Na druhej strane spísať, čo ponúkajú inému oddeleniu, aby sa im spolupracovalo dobre.
Keď sa porovnali očakávania jedného oddelenia a ponuka druhého oddelenia, častokrát vznikli zaujímavé situácie: „Vy hovoríte, že nám toto ponúkate. Ale mi to od vás nepotrebujeme. My potrebujeme od vás niečo úplne iné….“.
Už len možnosť otvorene hovoriť a vyladiť vzájomné potreby a očakávania napomohla zlepšeniu vzťahov.

Neživte naďalej napätie medzi oddeleniami. Vykomunikujte si svoje potreby.

Zdroje:
https://www.thoughtfulleader.com/unclear-roles-and-responsibilities/
https://www.quickbase.com/blog/management-tip-setting-expectations-with-your-team