Vnímanie seba samého a poznávanie vlastných emócií ľuďom pomáha lepšie pochopiť seba samého a preniknúť do svojho vnútra. Narábanie s vlastnými emóciami je podstatou emočnej inteligencie. Uvedomenie si svojich emócií je základnou schopnosťou, z ktorej sa neskôr vyvíjajú ďalšie – ako citové sebaovládanie.

Emócie nás sprevádzajú ako tieň. Je to podobné, ako počasie, ktoré vždy je prítomné, len nie vždy ho vnímame.
Zamýšľali ste už nikedy nad tým, na čo nám slúžia emócie? Aký je ich význam v našich životoch?

Emócie predstavujú najhlbšiu reč duše. Ja vždy hovorím, že sú NOSITEĽOM INFORMÁCIE.

Čo sa stane, ak sa pokúsite nejakú emóciu ignorovať, zatlačiť hlboko do útrob svojho tela?
V podstate zabijete posla a zbavíte dušu jej hlasu.

Nalaďte sa na svoje emócie a počúvajte jej múdrosti.
Každá jedna emócia Vám chce niečo povedať.

Chceme byť nepremožiteľní, nekonečne šťastní a neskutočne úspešní.
Chceme byť hrdinami svojich autobiografií – ktorí vždy robia tie správne rozhodnutia.
Človek však nie je zakaždým hrdinom a nie vždy sa rozhoduje správne, ale našťastie, duša pozná spôsoby, ako nás zastaviť, keď nejdeme správnym smerom.

Duša sa k nám prihovára cez emócie … naučte sa ich vnímať, počúvať a čítať …

STRACH

Zaiste každý z vás už pocítil strach:
• Strach z pohovoru
• Strach z vystupovania na verejnosti
• Strach o blízku osobu, keď nepríde načas domov

Čo nám komunikuje strach?

Túto emóciu vnímame zvyčajne ako niečo negatívne, zaťažkávajúce, obťažujúce …
Môže byť na strachu aj niečo pozitívne?

ÁNO.

Strach zostruje naše zmysly.
Pripravuje nás na akciu, zlepšuje schopnosť účinne reagovať – prežiť!

Keď nás ovládne strach, sme viac sústredení.
Strach prichádza, aby nám dodal energiu potrebnú k zvládnutiu novej situácie.

Ak pocítite STRACH, položte si otázku:

Čo je potrebné urobiť?
Na čo ma chce strach upozorniť? Na čo by som sa mal pripraviť?

Naučte sa vnímať strach, ako svojho pomocníka na cestu životom.

HNEV

Čo nám chce asi povedať?

HNEV je ako strážca hraníc vašej duše. Je vyjadrením, že dôležitý štandard či pravidlo, ktoré platí vo vašom živote, bolo narušené, alebo môže byť narušené.

Predstavte si, že sa niekto na verejnosti o vás vyjadrí, že ste sebec. Obyčajne sa v takej situácii objaví hnev, ktorý je tu pre to, aby vám pomohol udržať si sebaúctu a aby vás, resp. vašich blízkych ochránil.

Opäť máme niekoľko možností, ako môžeme v hneve reagovať:
• Pokiaľ sa rozhodneme hnev neúctivo prejaviť voči osobám, ktoré nás napadli, zostanú naše hranice nechránené – ako keby strážca hradu opustil svoje stanovisko a so zbraňou v ruke išiel ohrozovať okolie.
Akoby ste vyšli do boja ako neriadená stretla a zneuctili ste každú dušu, ktorá vám príde do cesty.

Protiútok takmer vždy vyvolá ešte väčší hnev na druhej strane (zaujímavé je, že keď niekto v hneve na vás vybehne, je to signál, že táto osoba má už poškodené svoje vlastné hranice).

• Ak ho potlačíme, vytesníme, nie sme schopný obnoviť svoje hranice, pretože nemáme k dispozícii dostatok energie, aby ste sa ochránili.
Akoby ste začali splývať s hranicami iných ľudí (poddali sa im), čím stratíte zmysel pre svoju rozdielnosť a jasnosť … nespracované emócie majú tendenciu vybuchnúť…

• Ochrana a obnova môžu prebehnúť rýchlo, pokiaľ sa stíšite, navnímate a pochopíte, čo bolo narušené a následne slušnou formou to vyjadríte.

Hnev prichádza pre to, aby vám dodal potrebnú energiu stretnúť sa s oponentom v konflikte, ale v úcte.
Hnev je strážca hraníc. Pomáha nám zdravo sa vymedziť.

Kľúčové otázky, na ktoré hnev poukazuje sú:
Čo je potrebné chrániť?
Čo je potrebné obnoviť?

ŽIARLIVOSŤ a ZÁVISŤ

Žiarlivosť a závisť sú dva rôzne emocionálne stavy, majú však rovnaký účel: zaistenie vašej bezpečnosti a dobrej pozície v sociálnom svete.

ŽIARLIVOSŤ

vzniká z rôznych dôvodov. Najčastejšie je to reakcia na správanie druhej osoby.

Malý príklad:
Predstavte si, že ste s partnerom na oslave. V istom momente sa partner rozhodne ísť po drinky. Už je pri bare, keď zbadáte, ako sa stretol s bývalou partnerkou – vidíte, ako sa na ňu usmeje s takou radosťou, že pocítite ostré bodnutie pri srdci. Nahodíte úsmev, aby vaše pravé emócie nikto nespozoroval a v tom spozorujete, ako sa vrúcne objímajú a dávajú si pusy.

Hmm. Čo urobíte?
Zatlačíte pocit hlboko do seba a tvárite sa, že ste nič nevideli? – naozaj si myslíte, že by ste až do konca strávili príjemný večer a uvoľnene sa bavili?
Vyletíte na partnera, čo to malo znamenať? – Asi by ste si koledovali o pokazenie nálady minimálne vám dvom (podľa intenzity vášho prejavu)
• Je tu aj tretia možnosť – porozumieť, prečo sa táto emócia u vás objavila, čím budete mať možnosť túto emóciu usmerniť a vedome si vybrať reakciu.

Žiarlivosť je kombináciou intuície (strachu) a sebaobrany (hnevu). Objavuje sa vtedy, keď sú ohrozené naše najbližšie vzťahy.

Dôvera a pocit bezpečia je v blízkych vzťahoch nesmierne dôležitá pre zdravie, pohodu. Áno, väčšinou sa vníma v našej spoločnosti negatívne. Má však svoju funkciu – upozorniť nás na niečo.

Viete čo je zaujímavé? David Busse vydal knihu o žiarlivosti (The Dangerious Passion: Why Jealousy Is a Neccessary as Love and Sex/Nebezpečná vášeň: Prečo je žiarlivosť potrebná rovnako ako láska a sex). Jedno zo zaujímavých štúdií, ktorý Busse uvádza, vychádza zo štúdie, ktorá bola realizovaná u dvojíc, ktoré podstúpili terapiu z dôvodu „patologickej žiarlivosti“ u jedného z partnerov. Štúdia odhalila jasné prípady skrytej nevery u väčšiny dvojíc. Zakaždým žiarlivosť poukazovala na skutočne ohrozujúce situácie vnútornej či vonkajšej neistoty a konala presne – mala upozorniť svojho nositeľa na vážne nebezpečenstvo, ktoré ohrozovalo jej dôverný vzťah.

Kľúčom k práci so žiarlivosťou je rozpoznať, kedy ide o skutočné hrozby, ktoré pochádzajú zo zrady vášho partnera či partnerky a kedy pochádzajú z vašich pochybností o sebe, alebo z pocitu neistoty vo vzťahu.

Počúvajte tejto emócií. V samotnom jadre tejto emócie môžete objaviť informácie o partnerovi, či o sebe – svoje základné presvedčenia o vlastnej hodnote a hodnote druhých, rodinné naprogramovanie (resp. naprogramovanie od ľudí, ktorých ste na ceste životom stretli, ktorí sa o vás starali), alebo objavíte informáciu, že si podvedome vyberáte nevhodné typy, s ktorými nikdy nebudete schopní naviazať skutočné vzťahy.

Záver?
Je potrebné rozlišovať, či prostredníctvom žiarlivosti reagujete na neveru a nečestnosť druhých ľudí, alebo na nedostatok sebaúcty a vedomie vlastnej hodnoty.

Kľúčové otázky:
Čo bolo zradené?
Čo je potrebné uzdraviť a obnoviť?

ZÁVISŤ

Kým žiarlivosť prichádza v reakcii na neveru alebo zradu blízkej osoby, závisť sa objavuje ako reakcia na situácie, ktoré sa týkajú nášho prístupu k zdrojom, či uznaniu. Závisť je v podstate tichý obdiv, niekto má niečo, čo by sme chceli mať aj my (materiálne, schopnosťami, zručnosťami).

Závisť používa strach a hnev k tomu, aby pomohla identifikovať riziká, ktoré ohrozujú vašu pozíciu a istotu v sociálnej skupine.

Spolu so žiarlivosťou prichádzajú, aby dohliadali na naše spoločenské vzťahy, spoločenské tlaky a spoločenské postavenie.

Ak prijmete závisť a nebudete ju potláčať, či intenzívne prejavovať (ohovárať druhých…), pomôže vám odkryť nevyliečené témy.
Väčšinou sa táto emócia objavuje pri porovnávaní s druhými. Ľudia, ktorí závidia druhým sa pozerajú na situáciu optikou: o čo si ty úspešnejší, o to som ja menej úspešný.

Ako vidíte, EMÓCIE SÚ NAŠI SPOJENCI.

Nesprávajte sa k nim ako k nepozvaným hosťom. Emócie sú nástroje, predstavujú vašich sprievodcov, ochrancov, spojencov.

 

V živote nás občas navštívi aj

SMÚTOK

Spomeňte si na momenty, ktoré vás napĺňajú smútkom. Čo vám chce táto emócia našepkať?

Smútok vás spomaľuje.
Umožňuje vám precítiť stratu, pustiť to, čo máte nechať odísť.

So smútkom sa spája otázka:
Čo je potrebné nechať odísť?
Čo je potrebné oživiť?

Smútok vám pomáha odpútať sa od vzorcov správania, či myšlienok, situácií, vzťahov v ktorých ste vyrástli, v ktorých ste sa ocitli, či do ktorých ste vstúpili z nevhodných dôvodov.
Smútok vlastne prichádza, aby pomaly a vytrvalo spochybňoval vaše zastarané, či prázdne putá.
Keď ich dokážete skutočne pustiť, jemná podstata smútku vás dovedie k pokoju v mysli.

Ak to dokážete, vytvoríte priestor na opätovné napojenie sa na prúd života.
ak vás navštívi smútok, zamyslite sa preto:
Čo je potrebné nechať odísť?
Čo je potrebné oživiť?

ZÁVER

V článku sme sa bližšie pozreli na tému Ako sa naučiť čítať emócie. Už možno viac rozumiete úvodnému výroku, ktorý hovoril o tom, že ´emócie sú nositeľmi informácie´.

Nádherne aj o tom píše perzský básnik Rúmí:
POHOSTINSTVO (dom pre hostí)
Ľudská bytosť je ako dom pre hostí
Každé ráno prichádzajú noví hostia.
Radosť, zármutok, podlosť, či momentálny stav mysle príde ako nečakaný hosť
Privítaj a pohosti ich všetkých!!!
Dokonca aj keď sú len húfom starostí, ktoré násilne vtrhnú dovnútra a rabujú, jednaj s každým hosťom úctivo. Možno ťa zbaví niečoho, čo ti bráni žiť nové radosti.
Temné myšlienky, hanba, zlomyseľnosť, privítaj ich vo dverách s úsmevom a pozvi ich dnu.
Buď vďačný za každého, kto príde,
pretože ti ich osud posiela ako učiteľov.

Keď sa najbližšie budete cítiť „v nepohode“, zastavte sa. Navnímajte sa. A položte si otázku: Čo práve teraz cítim?