Naučte sa čítať reč emócií

Čo sú vlastne emócie? Kedysi som počula zaujímavú vetu, že emócie sú nositelia informácie. Nesú v sebe svoje jedinečné posolstvo, prianie, potreby a majú svoj účel v psychike. Chcú nás na niečo upozorniť a ak im pozorne načúvame, lepšie rozumieme sebe.

V nasledovnej časti vám prinášame hlbší ponor do emocionálnej inteligencie. Prinášame prehľad základných emócií a čo nám chcú pošepkať. Pri ich vypracovávaní sme vychádzali hlavne z výsledkov práce Antonyho Robbinsa.

1. NEPOHODA

Pocit nepohodlia nemá obrovskú intenzitu, ale nás trápi a tvorí naliehavý pocit, že veci nie sú úplne v poriadku.

Posolstvo:
Nuda, netrpezlivosť, nepokoj, distres či mierne rozpaky vám vyjadrujú správu, že niečo nie je úplne v poriadku.

Možno spôsob, akým vnímate veci je mimo, či kroky, ktoré podnikáte neprodukujú výsledky, ktoré chcete.

Riešenie:
Ako narábať s pocitmi nepohody je pomerne jednoduché:
1. Vyjadrite, pomenujte, čo chcete
2. Zušľachtite vaše kroky. Vyskúšajte mierne odlišný prístup a budete vidieť, či potrebujete zmeniť spôsob, ako pociťujete situáciu a/alebo zmeniť kvalitu výsledkov, ktoré produkujete.

Tak ako všetky emócie, ak nepracujeme s emóciami, ak ich potláčame, emócie majú v tomto prípade tendenciu narastať.
Pocit nepohody je niečo nepríjemné. Očakávaná emocionálna bolesť je oveľa intenzívnejšia. Vaše predstavy môžu urobiť veci desaťkrát intenzívnejšími než to, čo môžeme skutočne zažiť v reálnom živote.
Existuje príslovie: „Hrozba útoku je oveľa silnejšia než útok samotný“. Keď vznikne obava bolesti, špeciálne na intenzívnom stupni, častokrát sa začnú rozvíjať do …. strachu.

2. STRACH

Emócia strachu zahŕňa všetko od nižších stupňov obavy a starosti až po intenzívny strach , úzkosť, vystrašenosť a dokonca teror. Pocit strachu má jednoduchý význam.

Posolstvo:
Pocit strachu nesie v sebe posolstvo, že niečo, čo sa ide udiať, musíme byť pripravení. Tragédiou je, že väčšina ľudí sa snažiť poprieť ich strach, resp. sa v ňom radi „čľapocú“.

Riešenie:
Prehodnoťte, z čoho ste sa cítili vystrašený a vyhodnoťte, čo musíte urobiť, aby ste sa mentálne pripravili. Premyslite, aké kroky musíte podniknúť, aby ste sa zaoberali situáciou najlepším možným spôsobom. Niekedy ste už urobili všetky možné prípravy, čo ste mohli urobiť – no stále zotrvávate v emócii strachu. Toto je bod, kedy je potrebné využiť protilátku strachu: musíte urobiť rozhodnutie, aby ste mali vieru, poznanie, že robíte všetko, čo môžete, aby ste sa pripravili na čokoľvek, čoho sa obávate a že väčšina obáv v živote zriedkavo vedie k naplneniu. Ak sa naplnia, vedie to k pocitu Bolesti.

3. BOLESŤ

Ak existuje jedna emócia, ktorá, ako sa zdá, dominuje ľudským vzťahom, osobným či profesionálnym, tak potom je to emócia bolesti. Pocity bolesti sú obyčajne spojené s pocitom straty. Keď sa ľudia cítia byť zranení, častokrát mlátia okolo seba. Je potrebné, aby sme rozumeli skutočnému posolstvu tejto emócie.

Posolstvo:
Ide o pocit, že očakávanie, ktoré sme mali sa nenaplnilo. Častokrát tento pocit vzniká, keď sme očakávali od niekoho, že niečo urobí a on to nedodržal (aj vtedy, ak sme si o to nepožiadali, ale to očakávame). V takomto prípade cítime, že sa stratila nejaká intimita medzi nami a danou osobou. Tieto pocity straty vytvárajú v nás, že cítime bolesť.

Riešenie:
1. Uvedomte si, že v skutočnosti nestrácate všetko. Možno čo potrebujete stratiť je falošná predstava, že táto osoba sa vás snaží zraniť. Možno si daná osoba skutočne neuvedomuje dopad svojich činov na vás.
2. Vyhraďte si čas a prehodnoťte situáciu. Skutočne existuje strata? Alebo len predčasne som vyhodnotil situáciu?
3. Elegantne a vhodne odkomunikujte svoje pocity osobe, ktorá je involvovaná do situácie.

4. HNEV

Táto emócia zahŕňa všetko od pocitov byť mierne iritovaný, nahnevaný, pohoršený, zúrivý.

Posolstvo:
Dôležité pravidlo či štandard, ktorý ste si v živote stanovili, je porušený niekým iným, či môže byť porušený vami.
Ak zažijete túto emóciu, potrebujete porozumieť tomu, že môžete doslova zmeniť túto emóciu v momente.

Riešenie:
1. Uvedomte si, že ste si mohli nesprávne interpretovať situáciu, že zlosť a osobu, ktorá porušuje vaše pravidlá môže byť založený na fakte, že táto osoba nevie, čo je pre vás najdôležitejšie.
2. Uvedomte si, že hoci osoba porušuje vaše pravidlá, vaše pravidlá nemusia byť nevyhnutne „správne“ nadstavené, hoci si to pevne myslíte.
3. Položte si posilňujúce otázky, napr.: „Čo sa z toho môžem naučiť? Ako môžem komunikovať dôležitosť tohto pravidla, ktorý som si stanovil pre seba tak, aby mi boli ochotní pomôcť a neporušovali moje pravidlá v budúcnosti?“

Pr. Ak ste nahnevaní, zmeňte svoje vnímanie – je možné, že daná osoba skutočne nepozná vaše pravidlá.
Alebo zmeňte postup – možnože nekomunikujete efektívne svoje skutočné potreby.
Alebo zmeňte svoje správanie – povedzte ľuďom priamo, napr. : „Toto je súkromná záležitosť. Prepáčte, nechcem sa o tom baviť“.

Veľa ľudí nie je schopných vyjadriť svoje vlastné potreby, názory otvorene a zbytočne v sebe držia hnev.

5. FRUSTRÁCIA

Frustrácia môže vyrásť z rôznych príčin. Veľa krát sa cítime byť v živote lapený do pasce. Niečo chceme a narážame na prekážky. V tomto momente máme tendenciu cítiť emóciu „frustrácia“.

Posolstvo:
Správa tejto emócie vyjadruje, že váš mozog verí tomu, že dokážete vykonávať veci lepšie, než sú, resp. že si zaslúžite viac, než máte.
Frustrácia sa odlišuje od sklamania, ktoré je vyjadrením, že vo vašom živote existuje niečo, čo by ste radi chceli, ale nikdy to nedosiahnete, nezískate. V kontraste tomu je frustrácia veľmi pozitívnym signálom. Vyjadruje, že riešenie vášho problému je v rámci rozpätia, ale čo momentálne robíte, nefunguje, a tak potrebujete zmeniť prístup, aby ste dosiahli vaše ciele. Je to signál pre vás, aby ste boli viac flexibilní! Ako zaobchádzate s frustráciou?

Riešenie:
1. Uvedomte si, že frustrácia je priateľská a brainstormujte novým spôsobom, ako sa dopracovať k výsledku. Ako môžete zmeniť váš prístup?
2. Zvážte vstupy, ako zaobchádzate so situáciou. Aké iné riešenia situácie existujú? Čo ste ešte neskúšali? Nájdite si model niekoho, kto našiel spôsob , ako dosiahnuť to, čo chcete. Opýtajte sa ich na to, ako môžete efektívnejšie dosiahnuť váš vytúžený cieľ.
3. Zvážte, čo sa môžete naučiť, a čo vám pomôže zvládnuť túto výzvu nie iba dnes, ale aj v budúcnosti spôsobom, ktorý vyžaduje málo času, či energie a aktuálne vytvára zábavu.

O niečo devastujúcejšia emócia, než frustrácia je Sklamanie.

6. SKLAMANIE

Sklamanie môže byť veľmi deštruktívnym pocitom. Je dobré spracovať túto emóciu čo najskôr. Sklamanie je devastujúcim pocitom v zmysle „nechať upadať“. To znamená, že sa chystáte nedosiahnuť niečo navždy.

Posolstvo:
Posolstvo, ktoré vyjadruje sklamanie je, že očakávanie, ktoré ste mali, cieľ, pre na ktorom ste reálne pracovali, sa pravdepodobne neuskutoční, a tak nastal čas zmeniť vaše očakávania. Adaptovať sa na novú situáciu. Istým smerom cesta nevedie, je čas pozrieť sa po inej. Podniknúť isté kroky (aby ste neostali zaseknutí v bludnom kruhu myšlienok a trápenia) a stanoviť si nový cieľ. A toto je zároveň riešením.

Riešenie:
1. Porozmýšľajte nad tým, čo sa môžete naučiť z tejto situácie. K čomu vám táto situácia môže napomôcť v budúcnosti?
2. Stanovte si nový cieľ, niečo, čo bude viac inšpirujúce a niečo, k čomu môžete ihneď podniknúť kroky.
3. Uvedomte si, že môžete analyzovať, rozoberať čo a prečo sa stalo, veľmi dlho. Často veci, ktoré nás sklamali sú iba dočasné výzvy. To, že sa veci uskutočnia neskôr neznamená, že sú nám odopreté. Možno ide len o „čas neskoršieho naplnenia“. Ľudia sa často stavajú do pozície ´sklamanej osoby´ s tým, že majú nereálne očakávania. Ak dnes vyjdete von a zasadíte semeno, nemôžete si myslieť, že ak zajtra vyjdete z domu, už z neho vyrastie strom.
4. Štvrté hlavné riešenie ako jednať so sklamaním je uvedomiť si, že situácia ešte nie je ukončená, a tak buďte trpezlivejší. Kompletne prehodnoťte, čo reálne chcete a začnite rozvíjať efektívnejší plán na jeho dosiahnutie.
5. Silným protiliekom k emócii sklamania je kultivovanie postoja pozitívneho očakávania. Zameranie sa na budúcnosť, premýšľanie nad tým, čo chcete (a nie, čo nechcete), čo má nastať v budúcnosti, bez ohľadu na to, čo sa deje v súčasnosti.

Konečným sklamaním, ktorý môžeme zakúsiť, je pocit Viny.

7. POCIT VINY

Pocit viny, ľútosti a výčitiek sú hlavne pocitmi ľudských bytostí. Ide o zraňujúce emócie, ktoré nám však prinášajú cennú informáciu.

Posolstvo:
Pocit viny nám hovorí, že sme porušili jednu z našich najvyšších štandardov, a že musíme niečo ihneď podniknúť, aby sme sa uistili, že neplánujeme porušiť tento štandard v budúcnosti. Ide o prepojenie bolesti voči niečomu. Najsilnejšia bolesť je bolesť, ktorú môžeme dať sami sebe. Niektorí ľudia sa pokúšajú zaobchádzať s touto emóciou na základe popretia a potlačenia. Nanešťastie, toto funguje zriedkavo. Vina sa nevytráca, ale sa vracia v silnejšej podobe.

Ďalším extrémnom je podľahnúť jej a ´váľať sa v nej´. Týmto krokom však akceptujeme bolesť a učíme sa podľahnúť bezmocnosti. Toto však nie je zámerom tohto pocitu. Tento pocit je dizajnovaný k tomu, aby nás podnietil k tvorivosti, zmene a podniknutiu krokov. Ľudia často zlyhávajú práve v porozumení tohto bodu. Robia si výčitky z toho, čo raz urobili, opakovane sa obviňujú, trestajú, týrajú, čím sa cítia len horšie, a menejcenne po celý zvyšok života (resp.do bodu, kým túto vnútornú hru nezmenia). Opäť – to nie je zmyslom tohto pocitu.

Riešenie:
1. Priznajte si, že ste porušili kritický štandard, ktorý ste si sami stanovili.
2. Vykonajte dohodu sami so sebou, že toto správanie sa v budúcnosti už nevyskytne. Nacvičte si vo svojej mysli ako zvládnete situáciu, ak sa ešte raz s ňou stretnete. Nacvičte si, ako zvládate situáciu, po ktorej sa teraz cítite vinní, novým spôsobom, ktorý je konzistentný s vašimi najvyššími osobnými štandardami.
Ak vykonáte záväzok, že už nikdy sa nezopakuje správanie, máte právo zanechať pocit viny. Táto emócia si potom splnila svoj účel. Zužitkujte to, neváľajte sa v tom!

Niektorí ľudia si sami spôsobujú, aby sa cítili mentálne a emocionálne vinní, nakoľko neustále porušujú štandardy, ktoré si stanovili v rôznych oblastiach života. Výsledkom väčšiny týchto ľudí je emócia Neadekvátnosti.

8. NEADEKVÁTNOSŤ – NESPOKOJNOSŤ

Tento pocit bezcennosti prichádza, ak máme pocit, že nemôžeme robiť niečo, čo by sme boli schopní robiť.

Posolstvo:
Táto emócia vyjadruje, že v súčasnosti nemáme stupeň zručností potrebných pre zvládnutie úloh. Emócia vám hovorí, že potrebujete byť viac informácií, porozumenia stratégií, nástrojov a dôvery.

Riešenie:
1. Jednoducho sa spýtajte sami seba: „Je toto naozaj vhodná emócia, ktorú mám cítiť v tejto situácii?“ Som skutočne neadekvátny, či je potrebné, aby som zmenil spôsob, ktorým vnímam veci?“
Možnože presviedčate sami seba, že na to, aby ste sa cítili spokojne, potrebujete vyjsť na tanečnú podlahu a prekonať Jacksona. Toto je pravdepodobne nevhodné vnímanie situácie.
Odkaz tejto emócie je v tom, že je potrebné, aby ste našli spôsob, ako robiť veci lepšie, než ste ich robili predtým.
2. Kedykoľvek sa cítite nepostačujúco, oceňte odvahu za to, že ste ochotní zmeniť sa. Pripomeňte si, že nie ste „perfektní“, a že ani takí nepotrebujete byť. Môžete sa cítiť byť adekvátni v momente, keď sa rozhodnete urobiť so sebou dohodu KNNZ – konštantné a nikdy nekončiace zdokonalenie v tejto oblasti.
3. Nájdite si vzor – niekoho, kto je efektívny v oblasti, v ktorej sa chcete zdokonaliť. Často krát len proces rozhodnutia, že sa chcete zdokonaliť v tejto oblasti života, a že chcete urobiť aspoň najmenší progres zmení osobu, ktorá je neadekvátna k osobe, ktorá je učiaca. Táto emócia je kritická, nakoľko ak sa niekto cíti neadekvátne, má tendenciu upadať do pasce učebnej bezmocnosti. Neexistuje väčšie klamstvo, ako keď si myslíte, že nie ste dostatočne adekvátni. Možnože nie ste vytrénovaní, či zruční v istej oblasti, ale vo všeobecnosti máte potenciál naučiť sa veľa vecí. Minimálne sa v nich zdokonaliť.
Potenciál výnimočnosti je vo vás aj teraz.

Ak máme pocit, že problém neustále pretrváva, či keď máme pocit, že musíme riešiť viac vecí, než sme si schopný predstaviť, máme tendenciu cítiť emóciu Preťaženia.

9. PREŤAŽENIE, ZDRVENIE, PREKONANIE NEÚSPECHU

Žiaľ, depresia a bezmocnosť sú vyjadrením emócie preťaženia či zdravenia. Žiaľ nastáva, akoby ste mali pocit, že neexistuje zmysel toho, čo sa stalo, alebo akoby váš život bol negatívne ovplyvnený ľuďmi, udalosťami, či silami, ktoré sú mimo vašej kontroly. Ľudia sa v tomto stave cítia ´zomletí životom´ a častokrát majú pocit, že nič nemôžu zmeniť, že problém je príliš veľký – je dlhodobý, prenikavý a osobný.

Posolstvo:
Potrebujete prehodnotiť, čo je pre vás najdôležitejšie v tejto situácii. Dôvod, prečo sa cítite zdrvený je, že sa pokúšate vyriešiť príliš veľa vecí naraz a chcete, aby sa všetko zmenilo za noc.

Riešenie:
1. Rozhodnite sa, ktorá vec z tých, ktoré riešite v živote, je najdôležitejšia a na ktorú sa chcete sústrediť.
2. Spíšte si teraz zoznam vecí, ktoré chcete v živote najviac uskutočniť a stanovte im prioritu. Práve tým, že si spíšete tieto veci na papier, urobíte krok k tomu, aby ste cítili pocit kontroly nad situáciou.
3. Vezmite si prvú vec na zozname a podniknite kroky, až pokiaľ danú vec nedosiahnete. Akonáhle dosiahnete prvú oblasť, rozpohybujete udalosti. Váš mozog si začne uvedomovať, že to máte pod kontrolou a že kedykoľvek vyjdete s riešením.
4. Ak usúdite, že je vhodné zanechať túto emóciu, sústreďte sa na to, čo môžete kontrolovať. Každá situácia má význam, bez toho, aby ste to v danom momente chápali.
Naša sebaistota je často previazaná s pocitom, nakoľko máme prostredie pod kontrolou. Keď vnímam, že je toho na nás veľa, že súčasné požiadavky sú príliš vysoké, je prirodzené, že sa cítime byť preťažení. Ale tiež máme energiu zmeniť tento stav na základe sústredenia sa na to, čo môžeme kontrolovať a riešiť krok po kroku v danom čase.

10. OSAMELOSŤ

Čokoľvek, čo spôsobuje pocit osamotenosti, separácie od druhých patrí do tejto kategórie. Cítili ste sa niekedy skutočne osamotení? Asi neexistuje taký človek, ktorý sa tak v istom bode života necítil.

Posolstvo:
Potrebujete spojenie s ľuďmi. O čo ide? Ľudia si často myslia, že ide o intímne spojenie. No hoci majú takéto spojenie, cítia sa osamotení.

Riešenie:
1. Riešením osamotenosti je uvedomenie si, že spojenie môžete nadviazať ihneď a tak ukončiť osamotenosť. Všade existujú ľudia, o ktorých sa je potrebné starať.
2. Identifikujte, aký druh spojenia potrebujete. Potrebujete intímne spojenectvo? Možno potrebujete základné priateľstvo, či niekoho, kto by vás počúval, smial sa s vami či rozprával. Jednoducho potrebujete identifikovať, o akú potrebu ide.
3. Podniknite kroky k naplneniu tejto potreby. Nečakajte, že vás niekto osloví. Zorganizujte stretnutie vy. Vy sa pričleňte k skupine, ktorá sa vám páči.

Ako pracovať s Rečou emócií?

Zdokonaľujte sa v oblasti emocionálnej inteligencie. Pracujte s informáciami. Napíšte si ich na kartičky 3×5 a noste ich so sebou všade, aby ste si pripomenuli, že vám chcú niečo „pošepnúť“ a čo môžete urobiť. Dajte si ich za slnečnú clonu v aute, či čítajte si ich pri dopravnej zápche v autobuse, keď budete „kypieť hnevom“ a pripomeňte si pozitívny význam správy, ktorú ste od svojho tela, emócie získali.