V poslednom čase stretávam veľa ľudí, ktorí sa akoby ocitali na kariérnej križovatke. Súčasná práca im odčerpáva energiu, nevedia však, čo by chceli robiť ďalej.

Práve preto sme posledný marcový týždeň sme vo Facebookovej skupine STRETCH – Sprievodca osobnostného rozvoja rozoberali tému „Talenty“.

Častokrát sa stáva, že v návale hektickej doby už aj zabudneme na to, v čom sme jedinečný. Jedným zo spôsobov, ako objaviť svoje talenty je zastaviť sa a pozorovať, ktorá činnosť nám robí radosť, čo nám ide s ľahkosťou, za čo nás iný oceňujú.

Ďalším zo spôsobov je využiť služby odborníkov – kariérnych poradcov, koučov, resp. využiť nástroje, ktoré pomôžu identifikovať, v čom je vaša sila.

Práve pri tejto príležitosti sme vyspovedali Dášu Černú, ktorá sa zaoberá metodikou Gallup.

Dáška, môžeš sa nám v stručnosti predstaviť?

Moje predstavenie si dovolím „postupne“ uvádzať v odpovediach na tvoje otázky.
Venujem sa práci s talentmi podľa metodiky Gallup. Je to moja vášeň a zároveň misia, ktorá je ukotvená aj v našom projekte „Myslenie prvej ligy“. S našim tímom chceme dať možnosť každému človeku na Slovensku a v Čechách spoznať sa, pomenovať a odomknúť jeho unikátny potenciál. Viem, že toto je najlepšie dosiahnuť prostredníctvom jedinečnej metodiky Gallup. Takto pomáhame ľuďom efektívne nájsť ich unikátnosť, autentickosť spolu so získaním kariéry snov, vzťahmi snov a zdravím.

Zaoberáš Gallupom. Môžeš nám priblížiť, o čo ide? V čom sa tento test líši od ostatných?

Tak tu som sa „na dlhšie“ zamyslela a zhodnotila som, že metodika Gallup sa nedá s ničím porovnať. Prečo?
Je to komplexná metodika, ktorá existuje už od roku 1935. A spoločnosť Gallup funguje a pracuje na tejto metodike dodnes. Robí vylepšenia ku všetkým metodickým krokom pre ľudí. Priznám sa, že nepoznám inú spoločnosť alebo metodiku, ktorá by takto fungovala. Dobrá správa je, že je určená pre odomykanie talentov pre všetky vekové kategórie a počnúc deťmi. Jej unikátnosť je v tom, že nám odomkne nielen naše silné stránky, ale aj slabé. Nie však preto, aby sme si robili „alibi“ a tvrdili, že toto robiť nebudeme, lebo na to nemáme talent. Práve naopak.
Slabé stránky je potrebné poznať preto, aby sme vedeli, v čom nás brzdia. Preto ich potrebujeme poznať, aby sme ich vedeli kompenzovať. Ako? Prostredníctvom našich silných stránok, ľudí alebo pomocou rôznych systémov a aplikácií. Okrem pomenovania talentov Gallup unikátna metodika nám určí konkrétne kroky, ako s talentmi pracovať tak, aby sa stali našimi silnými stránkami, o ktoré sa vieme za každých okolností oprieť a dosiahnuť vytúžené ciele a vízie.

Čo teba priviedlo ku Gallupovi?

K metodike Gallup a k práci s talentmi ma priviedol seminár v roku 2014, na ktorom jeden z rečníkov bol aj Jan Mühlfeit. Vtedy som sa dozvedela o tom, čo pre nás talenty v živote znamenajú, ako nám môžu zásadne zmeniť život. Jan ma tak ohúril, že som po jeho prednáške povedala môjmu manželovi, že s týmto človekom chcem spolupracovať. Mali sme vtedy firmu na krby „CAMIN“, ale téma talentov ma tak zasiahla, že som sa okamžite rozhodla, že chcem túto ideu talentov šíriť na Slovensku. Išla som za Janom a povedala som mu, že síce ešte o tom nevie, ale my dvaja budeme spolupracovať. Aby si ma lepšie zapamätal, predstavila som sa mu ako Daša Duracel. To je totiž moja prezývka, lebo jeden z mojich najsilnejších talentov je Activator. Následne po návrate domov sme spolu s manželom Oliverom nahrali audio nahrávku k jeho prednáške a poslali sme mu ju. Potešilo ma, že ho nahrávka tak zaujala, že mi Jan napísal, aby sme sa stretli. Takto začala naša spolupráca.
Najprv mi dal niekoľko úloh a keď som ich splnila, definitívne sme sa dohodli na spolupráci. Sedela som na každej jeho prednáške, ktorú som organizovala spolu s Oliverom. Intenzívne som Jana počúvala, až som dospela do štádia, že som sa rozhodla stať sa konzultantkou, koučkou a mentrokou podľa metodiky Gallup. Spojila som sa s ďalšími certifikovanými koučmi z Gallupu a začala sa moja cesta „učenia“ v oblasti talentov, ktorá trvá dodnes. Moje učenie som postupne premenila na samostatnú prax, ktorá ma nesmierne baví. Dáva mi veľký zmysel pomáhať ľuďom nachádzať ich unikátnosť, silné stránky a zmysel života. Týka sa to či už jednotlivcov, podnikateľov, rodín, ale aj tímov.

Čo Ťa po rokoch praxe udivuje pri pátraní po talentoch ľudí?

Udivuje ma rôznorodosť a jedinečnosť ľudí. Ďalšou dobrou správou je skutočnosť, že každý človek má jedinečný pohľad na svet prostredníctvom svojich unikátnych talentov. Nikto iný sa totiž na veci, situácie, rozhodovania a činnosti nepozerá rovnako.

Ako Teba osobne zmenil spôsob, ako vnímaš ľudí okolo seba pod vplyvom Gallup a pátraní po silných stránkach ľudí?

Môj pohľad je úplne iný ako pred rokmi. V každom človeku najprv hľadám jeho unikátnosť. Snažím sa ho počúvať a nájsť “spoločnú reč”, lebo viem, že moje vnímanie a komunikácia je vlastná iba mne. Neposudzujem ľudí a nerobím si žiadne predsudky. Najprv u mňa nastupuje pozorovanie, zapojenie intuície, ktorú mám aj prostredníctvom talentov (napríklad Connectedness – Prepájajúca) veľmi silnú. Potom nastupuje môj ďalší silný talent Communication a automaticky sa mi vynárajú otázky prostredníctvom talentu Input (Zvedavá). Až po týchto úvodných krokoch si začínam postupne vytvárať obraz daného človeka. Asi si si všimla, že pomerne často používam slovo UNIKÁTNY. Spája sa mi to aj s piesňou „UNIKAT“ od Márie Čírovej. Obsah tejto piesne totiž vystihuje našu unikátnosť, ktorú preukázal Gallup na základe 60-ročného výskumu.
Pieseň “Unikát” veľmi často používam ako kotvu na uvedomenie si vlastnej jedinečnosti. A táto pieseň nám našu unikátnosť vždy pripomenie.

V čom manažéri pri práci s ľuďmi robia najväčšiu chybu?

Väčšina manažérov nevedomky robí jednu zásadnú chybu. Chcú, aby ich ľudia presne aplikovali ich kroky, návody a rady preto, aby všetci dosiahli rovnaký úspech. Ale to nie je možné. Pokiaľ manažéri nespoznajú potenciál – talenty – unikátnosť každého člena tímu a podľa toho zistenia ho nezačnú riadiť, nikdy nedosiahnu očakávaný výsledok. Na “svedomí” to má práve ich jedinečnosť.
Ak manažéri nezačnú čo najskôr pracovať na základe spoznania unikátnosti a potenciálu každého jednotlivca v tíme, nikdy nedosiahnu požadované výsledky, Naopak, nastupuje neprimeraná a zbytočná kontrola, tlak a frustrácia na oboch stranách.
Zostávam pri dobrých správach. Postupne a v čoraz väčšom merítku nás na Slovensku oslovujú firmy a manažéri, ktorí chcú zistiť unikátny potenciál ľudí a podľa toho ich viesť. Týmto spôsobom spoločne vytvárame jedinečné a spokojné tímy. Manažéri nielenže vedia efektívne tím riadiť, ale aj presne vedia každému členovi tímu určiť jeho kompetencie. A čo je na tomto prístupe geniálne? Každého začne práca neskutočne baviť a napĺňať. Vykonáva prácu s ľahkosťou, pri ktorej nielenže plní nastavené a prekračuje ciele a dostáva sa do “flow”,

Ako im Váš test a prístup vie konkrétne pomôcť?

Na základe online testu, ktorý Gallup nazýva dotazníkom si každý človek v prvom kroku najprv zistí a pomenuje svoje unikátne talenty. V druhom kroku začne s nimi pracovať a tak sa postupne spoznávať. Zisťuje, či mu jeho talenty pomáhajú alebo ho naopak brzdia, pretože každý talent má dve strany mince. Ak je talent našou brzdou, potom sa chová ako slabá stránka. A toto je ďalší dôvod sebapoznania, aby sme talenty nielen spoznali, ale ich aj dostali do “rovnováhy”. Životy ľudí sa postupne stávajú autentickejšími. Autentickosť znamená, že ľudia sú “sami sebou”, v živote prestávajú hrať mnohé role a presne vedia, aké kroky majú urobiť, aby dosiahli svoje ciele, sny, vízie a zmysel života. Ľudia sa stávajú pre svoje okolie presne “čitateľnými” a predvídateľnými. A toto všetko prispieva k naplnenému a šťastnému životu.

Nedávno ma prekvapila jedna vec. Dočítala som sa, že dieťa poruší zákon v štáte Michigan, ešte pred oficiálnym konaním súdu, bude vyzvané, aby vyplnilo hodnotenie silných stránok mladistvého. Pýtajú sa ho napríklad otázky: „Urobili ste už nejaké drobné zmeny v danej záležitosti v minulosti? Ako ste tieto zmeny vykonali? “, resp. „Aký je váš prvý krok k prekonaniu týchto problémov? Kto bude prvým človekom, ktorý si tento krok všimne?“

Ak by si Ty osobne mohla vymodelovať „ideálny svet“, kde by sa pracovalo intenzívne so silnými stránkami ľudí, ako by to vyzeralo?
Určite s každou jednou konzultáciou spolu s mojimi klientmi postupne prispievame už dnes k modelovaniu „lepšieho sveta“. Nielen v tom, že ľudia sa na základe poznania talentov utvrdzujú v tom, kto skutočne sú a vedia s tým pracovať, ale aj v tom pozitívnom slova zmysle. Uvedomujú si totiž silu svojej unikátnosti a nachádzajú svoj jedinečný zmysel na pozitívnom základe. A to z nich robí lepších a šťastnejších ľudí.

Celá metodika Gallup je postavená na pozitívnej psychológii. Nikto z ľudí, ktorí pracujú so svojimi talentmi zisťujú, že hoci majú svoje slabé stránky neznamená to, že sa budú na ne vyhovárať. Práve naopak. Spoločne prostredníctvom konzultácií nachádzame v ich najsilnejších talentoch tie, ktorými svoje slabé stránky vedia nahradiť. Stávajú sa tak sebaistejšími, odolnejšími a efektívnejšími členmi tímov. Chápu, že potrebujú aj druhých ľudí pre to, aby spoločne sa vzájomne dopĺňajú a tak dosahovali očakávané ciele. Týmto spôsobom vytvárajú úžasné, otvorené partnerstvá a vzťahy. A to je začiatok budovania “ideálneho sveta”.

Ďakujeme Dáške za rozhovor.

Ak Vás pohľad na svet Dáši Černej zaujal, máte chuť objaviť svoje silné stránky, kľudne ju môžete kontaktovať: dasa@dasacerna.sk, tel.: 0948 447 430.

V prípade, že máte radi osobnostný rozvoj, radi Vás privítame v našej FB skupine skupine STRETCH – Sprievodca osobnostného rozvoja, kde rozoberáme rôzne témy z oblasti osobnostného rozvoja. Inšpirujte sa zaujímavými myšlienkami, microlearningami. Pripojte sa k nám ešte dnes. Môžete len získať!