Ak aj vy hľadáte odpoveď na otázku, ako dostať firmu (oddelenie, jednotlivca) z bodu A do bodu B, nasledujúca metóda môže byť užitočná aj pre vás.

Poznáte OKR?

Autor metódy je bývalý CEO Intelu Andrew Grove, ktorý krátko po nástupe mal za úlohu previesť spoločnosť úspešnou transformáciou. Aby sa mu to podarilo, vytvoril metódu OKR – Objective and Key Results (neskôr túto metódou prevzali spoločnosti ako Google, Intel, Linked In, Twitter či Uber a iné).

Celá podstata metódy spočíva v sústredení sa na dve otázky, na ktoré je potrebné zodpovedať:
•  Kde chcem ísť? Táto odpoveď vedie k cieľom (objectives)
• Aké kroky potrebujem urobiť, aby som sa tam dostal? Táto odpoveď vedie k míľnikom, či kľúčovým výsledkom (key results)

Kým iné metódy sa zameriavajú na to, ako má vyzerať cieľ (napr. KPI), metóda OKR je iná v tom, že okrem stanovenia cieľa (O) definuje míľniky, kľúčové medzistupne vedúce k cieľu (KR). Ciele sú stanovované na štvrťročnej báze.

Ako nastavovať ciele metódou OKR?

Tipy pre stanovenie cieľov:
• Vyberte cieľ – o čo sa usilujete (Zamerajte sa na to, kde sa chcete dostať).
• Vyberte 3-5 cieľov – viac cieľov môže viesť k nadmernému roztriešteniu tímov a rozptýleniu úsilia.
• Vyhnite sa výrazom, ktoré nevedú k novým výkonom napr. „uchovať najímanie“, „zachovať pozíciu na trhu“, „Pokračovanie v robení X“.
• Použite výrazy, ktoré vedú ku konečnému bodu a stavu, napr.  „vyliezť horu“, „zjesť 5 kúskov torty“, „spojazdniť funkciu Y“.
• Použite preukázateľné, objektívne a jednoznačné pojmy (aby aj nestranný pozorovateľ mohol jednoznačne povedať či bol alebo nebol cieľ dosiahnutý).
• Ciele majú byť ambiciózne a môžu spôsobovať istý stupeň diskomfortu. Grove bol zástanca  stanovovania cieľov za hranicami toho, čo je vnímané ako ´možné´. Nazýval ich „stretch goals“ – ciele, pri ktorých sa jedinec, oddelenie, firma zapotí. Cieľ musí byť agresívny ale realistický. Potrebujeme natiahnuť seba, natiahnuť/posunúť tím, ale nie k bodu vyhorenia či úrazu.
• Ciele sú samozrejme kaskádované z firemných cieľov na jednotlivé oddelenia, tímy až na jednotlivcov. Toto nasmeruje ´kráčať´ všetkých jedným smerom.

Tipy pre stanovenie kľúčových výsledkov:
• Stanovte cca 3 kľúčové výsledky pre každý cieľ. Kľúčové výsledky vyjadrujú merateľné čiastkové kroky, ktoré, ak sa dosiahnu, priamo povedú k naplneniu cieľa.
• Kľúčové výsledky majú popisovať výsledky, nie aktivity. Ak KR zahŕňa slovo ako „konzultovať“, „pomôcť“, „analyzovať“, „participovať“, „tri krát do týždňa sa učiť angličtinu“, opisuje aktivity. Namiesto toho opíšte dopady týchto aktivít, napr. „zverejniť stupeň spokojnosti zákazníkov do 7. marca“ / nie „zhodnotiť spokojnosť zákazníkov“
• Merateľné čiastkové kroky/míľniky môžu zahŕňať dôkazy ukončenia a táto evidencia, dôkazy majú byť merateľné, dôveryhodné a ľahko zistiteľné.
• Hodnotenie  – Merajte progres kľúčových výsledkov. Každý kľúčový výsledok má indikátor -progresu na stupnici 0-100% alebo 0-1.0, ktorý ukazuje na mieru naplnenia. Zaujímavosťou je, že v rámci OKR sa bežný stupeň napĺňania považuje 60%-70%. Ak niekto konštantne plne dosahuje svoje ciele, jeho OKR nie je ambiciózne dostatočne a ciele potrebujú byť zvýšené. (Zároveň táto tolerovaná miera, keďže ide o stretch goals, dáva priestor na kreativitu a inováciu zamestnancov). Na nižší stupeň je možné nahliadať ako na údaj, ktorý potrebuje byť rozvíjaný k ďalšiemu OKR.

Ďalšou zaujímavosťou je, že OKR sú verejné, takže ktokoľvek v organizácii môže vidieť, na čom pracuje niekto iný.

Príklady nastavovania OKR

môžete nájsť tu: https://www.heflo.com/blog/business-management/examples-of-okrs/
https://www.atiim.com/okr-goals-examples/
https://www.betterworks.com/resources/goal-examples/all-okr-examples/
http://okrexamples.co/human_resources-okr-examples

Benefity OKR

Nastavovanie cieľov metódou OKR prináša niekoľko benefitov:

• OKR pomáha udržiavať zamestnancov zapojených – cez ciele, ktoré ich ťahajú na vyšší level, prácu na spoločnom cieli.
• OKR pomáha preklopiť stratégiu do akcie. Ak začnete s misiou a víziou, preklopíte ju do cieľov – tieto informácie vám povedia Kde pôjdete.
Zameranie sa na to ´Čo máte urobiť´ sú informácie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť Kľúčové výsledky. Toto vám dokopy zodpovie na otázku Ako sa tam dostanete?
• OKR je transparentná a vytvára prehľad.
• A v konečnom dôsledku – OKR je úžasná technika nielen pre nastavovanie firemných cieľov, ale aj osobných.