Aj vy stojíte pred takým množstvom úloh, že neviete čo skôr? Stojíte paralyzovaní a premýšľate, do ktorej úlohy sa pustiť?
Aj vo vašej spoločnosti je spustených toľko projektov, že už strácate prehľad, v akom sú stave?
Poznáte spoločnosti, ktoré sa rozrastajú do rôznych smerov, až máte pocit, že už ani neviete, čím sa zaoberajú?

Kedysi som čítala zaujímavý príbeh:
Traduje sa, že Buddha prirovnal ľudské správanie k človeku prestreleného otráveným šípom.
Situácia je bolestivá a urgentná.
Ale namiesto prosby o okamžitú pomoc sa postrelený pýta na typ luku, z ktorého bol šíp vystrelený. Na postup výroby šípu. Zaujíma sa o ľudí, ktorí sa na tvorbe podieľali, a taktiež o ich príbuzných, pýta sa, z čoho je vyrobená tetiva  luku …

Naše životy sú tomuto veľmi podobné.
Veľmi často sa zameriavame na nepodstatné veci v našom živote. Pýtame sa, ako stihnúť za deň viac – namiesto toho, ako urobiť to, čo je z hľadiska celého života podstatné.

Na školeniach prezentačných zručností je jednou z najfrekventovanejších otázok otázka „A koľko riadkov môže byť na slide?“ – namiesto toho, aby sme sa zamerali na to, čo sa má zmeniť po prezentácii, aký efekt potrebujeme vyvolať …

Sme majstrami v naberaní úloh a zahlcovaní sa informáciami … až nám v tej preplnenosti uniká zo zreteľa samotná podstata.

Nenechajte sa odlákať

V priebehu celej histórie boli ľudia presvedčení, že lietanie patrí vtákom. A keď si predstavíme lietajúce vtáky, uvidíme mávnutie krídlami.
Mávanie krídlami však nie je podstatou lietania, ako vám potvrdí každý, kto letel lietadlom. Dôležité je jemné zakrivenie na samom konci krídla – vzduch, ktorý prúdi okolo takto zakriveného okraja, je rýchlejší, spôsobuje vztlak. Práve zakrivenie je zásadným charakteristickým rysom, ktorý vytvára vztlak pre vtáky a lietadlá. Nevšímať si mávanie krídel je však neskutočne ťažké, pretože ide o najnápadnejší, najvýraznejší a najzreteľnejší znak letiacich vtákov. Priekopníci v aviatike sa museli dobre sústrediť, aby si dokázali nevšímať očividného mávania a mohli objaviť nenápadné zakrivenie krídel – podstatu, ktorá nám umožňuje vzniesť sa (1).

Odhaľte podstatu

Keď riešite komplikovaný problém, ktorý zahŕňa množstvo aspektov, pokúste sa izolovať základné zložky (dajte preč všetko, čo odvádza vašu pozornosť), aby ste mohli vypreparovať jadro.

Príklad z oblasti abstraktného umenia – nádherne to vystihuje obrázok Pabla Picassa:

Pablo Picasso, Býk (kresby III, IV, VIII a XI, 1945-1946). © 2012 Estate of Pablo Picasso/ Artist Rights Society (ARS), New York.

Abstrakcia je vlastne tiež filtrovanie charakteristík, ktoré nepotrebujeme za účelom, aby sme sa sústredili na tie kľúčové.

Neporiadok často bliká a hučí ako šialený sa snaží odlákať našu pozornosť od podstaty.

Existuje jedna technika, ktorá vie priniesť poriadok do tohto zmätku – Occamova britva. Prvý krát som sa s ňou paradoxne nestretla v oblasti ekonómie, odkiaľ pochádza, ale v oblasti koučingu. Zástupcovia smeru koučingu ´brief coaching´ premýšľali, ako zefektívniť stretnutia s klientmi. Začali si klásť otázky typu: je naozaj nevyhnutné pátrať po minulosti klienta? Je naozaj potrebné skúmať rodinné vzťahy? Je naozaj potrebné pýtať sa na to, ako problém vznikol?
Spochybňovali zaužívané spôsoby práce a začali sledovať, po ktorých otázkach nastáva u klienta zmena uvažovania, a ktoré otázky sú len stereotyp, napĺňanie zvedavosti kouča… Na základe pozorovaní upravili spôsob práce s klientom, orezali komunikáciu s klientom od zbytočných otázok – a paradoxne, dosahovali výsledky v závratne krátkej dobe.

Ak funguje ´zjednodušovanie, minimalizmus´ v oblasti umenia, koučingu, čo tak preniesť tento princíp aj do iných oblastí?

• Čo tak vyjasniť si, aké je poslanie vašej firmy, prečo ste na trhu? (Dokážete to vyjadriť jednou vetou?)
• Čo tak odstraňovať prácu a činnosti, ktoré vás okrádajú o čas a venovať sa viac tomu, čo má najväčší dopad na spokojnosť vo vašom živote, kariére?
• Čo tak pri príprave porady, prezentácie, či školenia sa zamyslieť na tým, čo je podstatou?
• Ak máte deti – čo myslíte, čo si vážia najviac – váš kariérny posun, úspechy v práci, alebo čas, ktorý trávite spolu?

Nenaskakujte na lákadlá (´mal by som´, ´musím´, ´všetci to takto robia´…). Spochybnite zaužívaný spôsob robenia vecí.
Zjednodušujte. Zostaňte verní kľúčovej myšlienke.

*

*

Zdroj:
(1) Edward Burger a Michael Starbird: The 5 Elements of Effective Thinking