Pekný obrázok, však? Nedávno mi prišiel mail s textom: „… je to najvyššia stavba v Kanade, je fotená trochu z ďaleka, lebo cesta k nej je nejaká hrboľatá…“. A tento obrázok presne vystihuje, o čo tu ide.

Na čo zameriavate pozornosť? Čo si všímate ako prvé?
A čo vám tým pádom uniká?

Popredie a pozadie

Udalosti sa dejú na pozadí niečoho. Napríklad prejav správania ´závisť ´ sa deje na pozadí myšlienok, že druhí sú zaručene lepší, než ja; že ja ´to niečo´nikdy nedosiahnem.
Správanie, ktoré nám na druhých výrazne ´bije od očí ´ sa deje na pozadí istého kontextu. Všímame si ho?

Skúste si spomenúť na osobu, ktorá vás najviac hnevá v živote. Ak by sme sa vás opýtali, čím vás táto osoba vie dostať do nepohody, verím, že by ste v sekunde vedeli vychrliť jej negatívne vlastnosti.
Otočme však pohľad inde. Neverím tomu, že táto osoba sa ráno zobudí a povie si ´hmm, dnes sa budem správať tak, že pár ľudí riadne vytočím ´. Nie, tak to nefunguje.
Každý z nás, hoci sa občas správa spôsobom, že nahnevá druhých, v podstate len beží za uspokojením svojich potrieb.
Položte si preto otázku: O čo ide tejto osobe? Za čím beží? Po čom prahne?
Respektíve poďme si rozšíriť pohľad ešte ďalej: Čo sa môžem od tejto osoby/situácie naučiť?
To je ten kontext, ktorí nám častokrát uniká.

A čo tak oblasť Time managementu?
Akú prioritu ste si stanovili na tento týždeň? A dnešný deň?
Prioritou nie je to, čo urobíte teraz o 10,00 – prioritou je to, čo to urobí s vaším životom. Aký dopad to bude mať na váš život z dlhodobého hľadiska. To je otázka popredia a pozadia.
V popredí potrebujete vedieť, čo budete robiť o 10,00. V pozadí visí otázka vašich životných priorít.

Koperníkovské videnie sveta – Otočme svoj pohľad na to, čo nám uniká

Keď Jim Collins so svojím tímom pozoroval, prečo sa niektoré spoločnosti stanú skvelými a iné zostanú len dobrými, proces porovnávania postavili na jednom kľúčovom princípe: ´pozorovanie psov, ktoré neštekajú´. O čo ide?
V klasickom príbehu o Sherlockovi Holmesovi, identifikoval Holmes ako kľúčovú stopu „zvláštne správanie sa psa počas noci“. Ukázalo sa, že pes v noci nerobil nič, a práve to bolo podľa Holmesa zvláštnosťou, ktorá ho viedla k záveru, že hlavným podozrivým musí byť niekto, kto psa dobre pozná.

Aj v Collinsovej štúdii sa to, čo výskumníci nenašli  – psy, od ktorých sa dalo očakávať, že budú štekať, ale neštekajú (lídri, ktorí budú vykrikovať do sveta svoje výsledky) – ukázalo byť jedným z najlepších kľúčov k odhaleniu mechanizmu premeny spoločnosti z dobrej na skvelú. V každej zo skvelých spoločností bol na čele líder, ktorý nevykrikoval do sveta, aký je skvelý. Radšej sa venoval serióznemu vykonávaniu svojej práce.

Čo tak nasmerovať pozornosť na to, čo zvyčajne prehliadame?
Veľa manažérov  sa zaoberá témou motivácia. Častokrát si kladú otázku – ako ľudí zmotivovať?
Čo tak ísť na to naopak? Zamerať pozornosť inde – prečo sú niektorí ľudia (možno aj napriek nie ideálnym podmienkam) motivovaní?
Napríklad jedni z najzanietenejších ľudí sú zamestnaní v neziskových organizáciách. Pracujú v jedných z najťažších podmienkach od katastrof po povodne, nehody… No napriek tomu sa neziskovky málokedy sťažujú na nedostatok motivácie svojich zamestnancov. Tak čo ich potom motivuje? A čo motivuje vašich zamestnancov, ktorí sa tešia z práce?

Ďalšia oblasť – zmena.
Veľa organizácií si najíma školenia na zmenu – niečo sa vo firme mení a chcú, aby sa ľudia zmene prispôsobili. Poväčšine si tí, čo zmenu majú odkomunikovať, aspoň v hlave pripravujú odpovede na predpokladané námietky. Čo tak pozrieť sa na to, prečo by mali ľudia chcieť zmenu prijať? Čo spôsobuje, že istí ľudia zmeny prijímajú ľahšie?
Je to podobné ako pri liečbe závislostí: alkoholizmus, gamblerstvo… Veľa ľudí si kladie otázku, prečo sa tento človek nechce zmeniť? Málokto skúma opačný pól – prečo sa niekto zmenil …

Tento princíp funguje aj opačným smerom. Takmer stále sa niečo okolo nás mení. Tieto zmeny vnímame – vieme si ich však prepojiť s tým, aké dopady to bude mať na nás? Ako povedal istý podnikateľ:

„Cez noc sa niečo zmenilo.
Mojou úlohou je prísť na to ČO
a AKO to ovplyvní moje podnikanie“.

Princíp, ktorý tu uvádzam je v psychológii známy ako ´figúra a pozadie´. V prístupe kreslenia pravou mozgovou hemisférou sa nazýva ´popredie a pozadie´. Nazvite si ho ako chcete – len si všímajte viac, než len to, čo vám udrie do očí ako prvé. Prečo? Lebo všetko je založené na vzťahoch.  Všetko vo vesmíre existuje iba preto, že je vo vzťahu s niečím iným. Nič neexistuje izolovane. Všetko so všetkým súvisí.