Čo sa stane, keď sa človek stane po prvý raz manažérom? 

Nad touto otázkou sa zamýšľal aj futbalový tréner Walter Smith. Prišiel na zaujímavú odpoveď: Zbabre toho dosť!

Istým chybám sa vyhnúť nedá, každý si nimi musí prejsť. Na základe stretnutia s rôznymi manažérmi však môžem slobodne povedať, že je skupina manažérov, ktorá sa v chybách „čľapoce“ až príliš dlhú dobu, kým druhá skupina vbehne do chyby, poučí sa z nej a rýchlo beží preč.

Život je ako hra plná prekážok, často budeme musieť prejsť kĺzavou krajinou, zúženiami, zvládať prekážky, strašiakov … No ak sa chcete dostať na vyšší level, musíte zvládnuť danú prekážku.

 K úspechu nevedie priamočiary elegantný výťah. Musíte použiť schody. Prejsť krôčik po krôčiku. Každý zvládnutý schod však predstavuje naučenie sa nových zručností, získanie nových schopností.

Chcete vedieť, s akými tromi výzvami bojujú začínajúci manažéri?

Prinášame Vám rozšírenú verziu prezentácie, ktorá zaznela na 3. Podnikateľskom fóre, ktoré zorganizovalo Business Connection Club 26. mája 2015 v Bratislave.

KLIKNITE TU: http://www.slideshare.net/IvanaMiklovic/novik-na-riadiacom-poste