Nedávno som viedla zaujímavý workshop s firmou, ktorá prechádza zmenami na trhu. Naším cieľom bolo zmapovať súčasnú pozíciu, objaviť konkurenčnú výhodu (odhaliť „biele miesta na trhu“) a hlavne, vyjasniť si strategické smerovanie do budúcnosti.

K takýmto zákazkám pristupujem s rešpektom – uvedomujem si, že úspešný výsledok stretnutia nezávisí len od miery tvorivého myslenia prítomných, od ich otvorenosti mysle, ale závisí aj od techník, ktoré ja nasadím.

Našťastie stretnutie dopadlo vynikajúco a prinieslo očakávané výsledky.
JEDNOU Z MNOHÝCH KREATÍVNYCH TECHNÍK, ktoré sme použili bola aj SWOT analýza. Klasická technika obohatená o nezvyčajné otázky.

Verím, že táto inovovaná SWOT bude inšpiráciou aj pre Vás:

S – Strenghts – Silné stránky

• Čo sú vaše silné stránky?
• Čo sú vaše jedinečné zručnosti, skúsenosti?
• Čo robíte dobre? V čom ste lepší, než konkurencia?
• Za čo vás iní oceňujú?
• Komu by ste chýbali, ak by ste na trhu zanikli a prečo?
• Čím sa líšite od iných?
• V čom je vaša sila?
• Aké máte zdroje?
• V ktorej oblasti ste najziskovejší?

W – Weaknesses

• Čo sú vaše slabé stránky?
• V ktorých oblastiach vnímate priestor na rozvoj?
• Na aké vaše nedostatky iní poukazujú?
• Za čo vás najčastejšie kritizujú?
• V akých oblastiach potrebujete rozvoj, aby ste uspeli pri silnejšom konkurentovi?
• Čo chýba vášmu biznisu?
• V ktorej oblasti vnímate nedostatok zdrojov?
• Ktoré časti biznisu vás stoja veľa peňazí/času?
• Ktoré časti vášho biznisu nie sú profitabilné?
• V ktorých oblastiach potrebujete vzdelávanie/skúsenosti?

O – Opportunities

• Čo sa zmenilo vo svete?
• Čo sa zmenilo vo vašej oblasti podnikania?
• Aké príležitosti z toho pre vás vyplývajú?
• V čom ešte vidíte príležitosti?
• Na čo sa ostatní sťažujú (a vy to môžete otočiť v príležitosť)?
• Čo by ste nikdy neurobili?
• Čo ak …?
• Ako sa môžete dostať do vyššej ´ligy´?
• Kam sa máte posunúť, ak sa máte posunúť vpred?
• Ak by ste chceli robiť veci 10x lepšie, než je na trhu akceptované, čo by ste robili inak?
• Ak by ste chceli zdvojnásobiť zisky do roka – čo urobíte?
• Ak by ste chceli vytvoriť emocionálny vzťah vašich klientov s vašou firmou, čo urobíte?
• Ak by ste mali vytvoriť nezvyčajný systém fungovania vašej firmy, čo by to vyzeralo?
• Ktorú jednu vec môžete urobiť, aby sa vaša firma okamžite zmenila?
• Ak by ste chceli provokovať trh, čo urobíte?

T – Threats

• Akým hrozbám/prekážkam čelíte?
• Čo najhoršie sa môže stať?
• Aké sú najväčšie silné stránky vášho konkurenta?
• Čo robí váš konkurent a čo vy nerobíte?
• Čo sa deje na trhu?
• Čo sa deje vo vašom odvetví?
• Ktoré faktory potrebujete kontrolovať, aby ste ochránili váš biznis?
• Čo môže ohroziť vašu existenciu?
• Čo môže ohroziť váš profit?

Niekedy sa stačí pozrieť na známe veci iným pohľadom a vypadnú nám z toho zaujímavé výsledky .