Čo zafungovalo nám

Keď sa začala korona a začali sa nám klienti ozývať, že chcú pokračovať vo vzdelávaní, ale online formou, priznám sa – mala som z toho strach. Dovtedy sme školili len fyzicky v miestnosti a teraz máme školiť online? Dajú sa školenia ako Dávanie spätnej väzby, Prezentačné zručnosti, Adverzity manažment školiť vôbec online? Je to možné?

Prešlo pár mesiacov, pár tréningov a my zisťujeme, že hodnotenia účastníkov sú nad naše očakávania.

Prípravu na on line vzdelávanie sme zobrali vážne – zúčastnili sme sa všetkých možných webinárov zadarmo, ako aj platených školení, len aby sme zistili, ako to robia iní. Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám to umožnili a aj našej IT podpore/manželovi, ktorý v momente priskočil a pomáhal, keď sme narazili na technický problém.

Čo sa nám osvedčilo?

Tri kľúčové oblasti, ktoré sme rešpektovali a ktoré nám priniesli spokojnosť účastníkov: Atmosféra, Dynamika, Užitočnosť.

Atmosféra

Atmosféra je kľúčová. Tým, že sa účastníci navzájom nevidia, je dôležité hlavne v úvode sústrediť sa na atmosféru.

Výber vhodného nástroja a predtréningové inštrukcie – Prvý problém, na ktorý môžu účastníci naraziť a ktorí dokáže potencionálne výrazne znížiť pohodu na začiatku školenia, je problém s pripojením. Preto je dôležité vybrať vhodný nástroj. Zoom je vo viacerých firmách zakázaný, takže sme sa rozhodovali medzi Webexom a TEAMs. Nám sa ako možnosť číslo dva pozdávali TEAMS a neľutujeme. Nevýhodou je, že v súčasnosti fungujú len cez Googe Chrome, na čo bolo potrebné upozorniť účastníkov, aby nebol problém s pripájaním.

• Účastníkom sme niekoľko dní pred školením zaslali predtréningové inštrukcie, ktoré nám výrazne uľahčili online fungovanie. Zakomponovali sme tam všetky tipy na hladké pripojenie sa a vytvorenie pohody na školení. (ŠKOLENIE_inštrukcie pre účastníkov)

• Pozor na lámanie ľadov na úvod – Tak ako to býva pri klasických školeniach, školenie sa nezačína momentom oficiálneho času školenia, ale v momente, keď zapnete kameru a mikrofón. Dôležité je udržiavať konverzáciu, kým sa pripoja všetci účastníci. Pomôcť môžu témy, ako z akých končín Slovenska sa účastníci pripájajú, „Čo pijú“ (káva, voda, čaj…), alebo klasická otázka, ako sa dostali na školenie (vybrali si školenie sami, alebo sú tam ´dobrovoľne nasilu´…).

Ďalším dôležitým bodom je premyslieť spôsob zoznámenia. Ak vyberiete správnu metódu, vynikajúco vám môže pomôcť za krátky čas uvoľniť atmosféru, spoznať sa a pripraviť pôdu na nasledujúcu prácu. My sme spôsoby zoznámenia modifikovali podľa témy (Pri spätnej väzbe to bolo: Aké je vaše obľúbené zviera? Kde vidíte prepojenie s vašou osobou?; Pri Adverzity managemente Kto bol váš hrdina v detstve a čím vás táto osoba fascinovala?…). Cieľom bolo rozrozprávať účastníkov, vytvoriť príležitosť, aby sa pootvorili, povedali niečo o sebe, čím si ich zapamätáme, a tým sa navzájom zblížime a nebudeme fungovať ako anonymní ľudia.

• Cielené otváranie účastníkov – v on line prostredí sa účastníci rozdelia do dvoch výrazných skupín: aktivisti, ktorí sa neustále vyjadrujú a zdieľajú svoje skúsenosti a názory a tí, ktorí sú viac menej ticho. Pri on line školeniach je potrebné ešte viac pracovať na rozrozprávaní účastníkov, neustále im klásť otázky: Čo si o tom myslíte?, Akú s tým máte skúsenosť vy? Ako to vnímate?
Ak sa náhodou neozývajú a zostane ticho, resp. sa opäť ozývajú len tí istí, ísť rad za radom a zbierať názory od každého; resp. aktívne žiadať o názor tých, ktorých ste dlhšie nepočuli prejaviť sa.

Meranie miery spokojnosti so školením – na klasickom školení máte možnosť rozprávať sa s účastníkmi počas prestávok, diskutovať s nimi na obede, a tým nepriamo mapovať spokojnosť so školením. Pri virtuálnych školeniach táto možnosť odpadáva, preto je dôležité priebežne mapovať spokojnosť so školením. Nám sa osvedčila poldenná frekvencia: pred/po obede; ku koncu prvého dňa, na úvod druhého dňa, opäť obed a finálne zhodnocovanie spokojnosti. Opäť sme vyzývali účastníkov buď priamo: „Čo vám na školení vyhovuje? Do akej miery školenie zatiaľ napĺňa vaše očakávania?/ Je niečo, čo potrebujete zmeniť?“ …, resp. nepriamo – „Ak by sa vás kolega teraz opýtal, ako sa vám pozdáva školenie, čo mu poviete?“; „Na základe jedného prídavného mena ohodnoťte dnešný deň.“…

Dynamika

Pred prípravou on line školení som si neustále kládla otázku: Je možné viesť dvojdenné školenie, neunudiť účastníkov, neunaviť ich informáciami. Dá sa to zvládnuť z fyzickej stránky sedieť takmer osem hodín? A potom ma napadol príklad s deťmi: Ak by ich človek občas nelimitoval, X-box by sa vydržali hrať hodiny. Ak nás práca na PC baví, tiež čas plynie obrovskou rýchlosťou, že občas sa zabudneme najesť a aj napiť. Z toho mi vyplynulo, že je potrebné urobiť školenie zaujímavé a snáď to všetci zvládneme bez trápenia.
Predpoklad sa potvrdil :)

Všetky prezentácie, ktoré sme doposiaľ používali, bolo potrebné prepracovať. Veľký pozor sme si dávali, aby školenie bolo dynamické. Čo to znamená? Základom udržania pozornosti je zmena. Preto bolo potrebné pripraviť školenie tak, aby sa striedali časti prezentovania informácií, skupinových prác, vypĺňania dotazníkov, hrové časti, modelové situácie a nahrávanie (obdoba kamerových nahrávok)… a občas aj vyslanie účastníkov do reálneho života, kde mali cez telefón zisťovať informácie od okolia.

Prišli sme na to, že:
• Teóriu je potrebné osekať na minimum. Potrebné je poskytnúť účastníkom naozaj len nevyhnutný diel informácií a tomu sme prispôsobili aj prezentácie. Zvyčajne teória predstavovala len vstup do témy, ktorú sme išli trénovať, resp. výstup z bloku (výsledok rozboru z hry, cvičení a pod.).

• Akonáhle nasledovala aktivizujúca časť, v slajdoch bola označená – všetky slajdy s aktivizujúcou časťou (skupinová práca, dotazník, individuálna práca), mali rovnaký dizajn. Pre lektora to bola pomôcka, aby nezabudol zaradiť túto časť. Pre účastníkov to bola kotva – akonáhle zbadali daný sajd, vedeli, že idú pracovať oni.

Skupinové práce majú svoju silu – dosť často účastníci pracovali v skupinách. V Zoome je delenie do skupín ľahšie, v TEAMSoch sme si potrebovali uľahčiť túto možnosť a tak sme vymysleli delenie účastníkov do troch skupín (modrý, červený, žltý), účastníkom sme vopred zaslali linky do týchto skupín a kedykoľvek sme len rozdelili účastníkov „Vy budete žltí, Vy červení…). Princíp delenia do skupín bol vždy iný (urozprávanejší účastníci s menej urozprávanými, ostrieľanejší s nováčikmi…). Úplnou vychytávkou bolo, keď sme si mená účastníkov pripravili vopred na papieriky, rozstrihali ich a už len tvorili kôpky, kto s kým bude pracovať v skupine, aby sa zloženie skupiny menilo.

Kamerové nahrávky. Pri online školeniach sa na prvý pohľad zdá, že táto možnosť sa nedá využiť. Prax však ukazuje, že práveže nahrávky sú vynikajúcim oživením celého školenia a jednou z najvýživnejších častí. Veď účastníci si môžu priamo trénovať to, o čom sa celý čas hovorí. Takže nebojte sa využiť tento nástroj a choďte smelo do toho. (Nám zo začiatku trochu robila problémy technika: ako preniesť obraz a zvuk k účastníkom v nezmenenej kvalite, no aj toto sa nám podarilo vyriešiť).

Pred každou pauzou sme účastníkov cielene vyzývali, aby si otvorili okno (ak nemali), poprechádzali sa, išli sa nadýchať čerstvého vzduchu.

Užitočnosť

Nedávno sme uverejnili článok ohľadne toho, ako vnímaná miera užitočnosti školenia výrazne ovplyvňuje celkovú spokojnosť so školením. Tieto závery z Data Analytics nám výrazne ovplyvnili a naozaj vedome sme s tým pracovali.

• Najskôr sme priebežne mapovali, čo si účastníci zapamätali v danom bloku cez rôzne cvičenia a hry na zvýšenie zapamätateľnosti. Aby sme to spojili aj s budovaním atmosféry a princípom dynamiky, vymysleli sme si rôzne hrové formy opakovania.
Príklad:
– Áno, Nie – Po obede si lektor pripravil zoznam výrokov, ktoré sa týkali obsahu. Zakaždým, keď výrok bol pravdivý (odpoveď „áno“), účastník zostal sedieť na stoličke. Ak výrok bol nepravdivý (odpoveď bola „nie“), úlohou účastníka bolo vystreliť zo stoličky a následne povedať správnu odpoveď.
– Akronym – účastníci sa rozdelili do skupín a mali spolu vymyslieť akronym, ktorý by im pripomenul dodržiavanie kľúčových princípov, o ktorých sme si hovorili.
– Vytvoriť spolu Mind Map – čo si zapamätali z predchádzajúceho dňa, zo školenia (využili sme to, že sedeli za PC a mohli doplniť Mind Map o obrázky) a následne, pri prechádzaní jednotlivých skupín to nazdieľali na obrazovku a spoločne sme sledovali ich výtvor.

• Po skončení každého bloku sme zisťovali:
Čo účastníkov zaujalo?
Ako môžu získané informácie použiť v praxi?
Čo zaručene chcú po skončení školenia aplikovať v praxi?

Niekedy sme vyzývali účastníkov priamo, inokedy mali zdieľať svoje objavy v skupinách a zástupcovia nám reportovali, čo si odnášajú do praxe.

Záver – On line sa dá školiť pomaly všetko

Podelili sme sa s vami o naše hlavné tipy a triky, ktoré zafungovali nám. Tých tipov, čo sme robili je však oveľa viac. V závere, po všetkých on line školeniach sme však prišli na to, že online sa dá školiť pomaly všetko. Vďaka korona dobe sme potrebovali zapracovať aj na našich lektorských zručnostiach, metodike, kreativite, čo teraz, vo finále len oceňujeme. Veríme, že uvedené tipy pomôžu aj vám.