Čo získate absolvovaním kurzu

Každý z nás má na niečo talent.
Niekto ho spozná tak, že cíti silné volanie na cestu – k istej práci.
To sú tí šťastlivci.

Potom je tu skupina ľudí, ktorí netušia, k čomu sú volaní. vedia, že ich súčasná práca nebaví. Táto situácia je zrkadlom toho, ako veľmi sme sa odklonili od cesty, ku ktorej sme boli povolaní. Títo ľudia ho potrebuje vykresať spod nánosov.

Na druhej strane – ak sa chce firma udržať na trhu, potrebuje pracovať s najšikovnejšími ľuďmi. Ľudia častokrát sú šikovní – v tom, v čom prirodzene excelujú, v tom, kde sú talentovaní. Takýchto ľudí nemusíte motivovať, stačí im len pripraviť vhodné prostredie. Ako využiť talenty ľudí pri napredovaní firmy?

Na to, aby boli zamestnanci úspešní v práci nemusia byť len manažérmi. Zamestnanci môžu byť aj šikovnými odborníkmi vo svojej oblasti. Staňte sa organizáciou založenou na silných stránkach (strength-based organization) a prideľte ľuďom úlohy, v ktorých môžu vyniknúť.

Rámcový obsah:

Identifikácia talentov

  • Séria cvičení na identifikovanie individuálnych talentov
  • Vytvorenie mapy talentov

Ako to môžem/chcem/viem použiť v praxi

  • Pátranie po možnostiach využitia talentov v rámci práce
  • Burza práce

Ako rozvíjať talent?

  • Tipy do praxe

Kroky, čo ďalej

  • Malý krok vpred
  • Akčný plán do praxe

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

  • Najväčší prínos mala samotná identifikácia silných stránok. Bolo to príjemné a užitočné školenie, pri ktorom som sa dozvedel veľa o sebe a o kolegoch (Michal Baus)
  • Prínosom bolo pre mňa potvrdenie si, v čom som dobrá, nájdenie oblastí, kde viem zúžitkovať talent. (Martina Pavlová)
  • Bolo to zaujímavé a poučné hľadanie vlastných talentov. (Vladimír Hrnčiar)

Prihlasovací formulár TU