Čo získate absolvovaním kurzu

Nič sa nemení rýchlejšie než súčasné produkty a riešenia. To, čo vám dnes zabezpečí konkurenčnú výhodu, do pár mesiacov je zastaraným riešením. Ako sa udržať na trhu?

Riešenie problémov vyžaduje schopnosť definovať skutočný problém, analyzovať možné príčiny, vytvárať možnosti, zvoliť si správne hodnotiace kritérium a vybrať najschopnejšiu voľbu a potom ju implementovať. Tréning Kreatívne riešenie problémov vám odhalí jedinečné kreatívne techniky, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou. Produkty odkopíruje hocikto. SPÔSOB MYSLENIA vašich ľudí nie. Ponorte sa s nami do nádhernej a praktickej témy Komplexného a kreatívneho riešenia problémov.

Rámcový obsah:

Kreativita – nekonečný zdroj nápadov

 • Tempo zmien – prečo je dôležité, aby firmy inovovali
 • Zručnosti, ktoré si od nás bude žiadať budúcnosť
 • Čo znamená ´kreativita v praxi´

Prekážky tvorivosti

 • Práca s predsudkami
 • Ako lámať stereotypy v uvažovaní

Zoznámte sa s metódami Problem solvingu

 • Fázy problem solvingu
 • Ako správne definovať problém/tému
 • Techniky identifikácie príčin problému
 • Techniky tvorby nezvyčajných riešení
 • Techniky spracovania surových nápadov– ako z extrému vytvoriť použiteľný nápad
 • Techniky výberu najvhodnejšieho riešenia

Nácvik tém na prípadových štúdiách (resp. témach, ktoré trápia firmu) – pripravte sa na množstvo ´Aha´ momentov

 

Ako nadstavbu je možné absolvovať tréning Design Thinking.

Kritické myslenie a argumentácia

 • Čo je kritické myslenie
 • Ako rozobrať argument druhej strany
 • Ako otestovať pravdivosť argumentu
 • Najčastejšie chyby v spôsobe uvažovania

Aplikácia naučeného v praxi 

 

Prihlasovací formulár TU

 

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

 • Určite odporúčam absolvovať, profesionálny prístup, kvalitne spracované materiály
 • Veľká spokojnosť so skvelou lektorkou, určite odporúčam! Najväčší prínos mali pre mňa techniky a ich spôsob využitia v praxi.
 • Na lektorke oceňujem veľmi živé, angažované vysvetlenie témy, zrozumiteľnosť. Perfektná lektorka, ani sekundu sa nebudete nudiť!
 • Najväčší prínos mali pre mňa skupinové cvičenia a sledovanie rôznorodého rozmýšľania kolegov. Prinútilo ma to premýšľať inak.
 • Oceňujem, že lektorka nás priviedla k premýšľaniu ´out of box´
 • Prínos malo pre mňa možnosť vidieť, ako sa dá kreatívne myslieť a vyjsť zo zaužívaných koľají! Myslieť ´out of box´.
 • Školenie odporúčam, mali sme veľa praktických príkladov, prepojení s aktuálnymi pracovnými témami.  (Mária Berényiová)
 • Na lektorovi oceňujem, že na danú tému priniesol portfólio zaujímavých informácií, s ktorými sme interaktívne pracovali. Rovnako oceňujem, že skrz aktivity a osobitý prístup podporoval dynamiku, interakciu a otvorenú diskusiu v tíme. V neposlednom rade tiež, že aj v týchto (ne)časoch dokázal technicky zabezpečiť, aby celý dvojdňový onlinetréning prebiehal plynulo a mal veľmi podobnú kvalitatívnu úroveň. (Barbora Vajdová)
 • Najväčší význam mali pre mňa praktické cvičenia na reálnych príkladoch. Pomohlo lepšie pochopiť využitie danej metódy v praxi a na aké situácie by sa najviac hodila. Na lektorovi oceňujem prijemný a priateľský prístup, dobrá nálada, nenútená atmosféra, zaujímavé aktivity, pripravenosť  
 • Najväčší prínos boli pre mňa samotné techniky, ktorým sme sa aj praktickým spôsobom mohli počas školenia učiť.
 • Lektor bol podľa mňa pripravený na 150%.
 • Ďakujem ešte raz za skvelé skolenie, odnášam si množstvo materiálov a technik použiteľných nie len v súkromnom ale aj osobnom živote, Budem odporúčať toto skolenie svojim kolegom.
 • Oceňuji ruznorodost technik. Kazdy si tam najde nejakou, ktera mu vyhovuje. Na lektorovi oceňuju odbornost a spoustu prikladu ze zivota. (Radomir Nemec)
 • Celkovo oceňujem tému, ktorou sme sa zaoberali. Prínos malo pre mňa rozbor jednotlivých fáz: zadanie cieľa, hľadanie riešení, pracovanie s tým, čo mám k dispozícii (Zuzana Beránková Kytková)
 • Oceňujem pohľad na možné riešenia problémov. Na lektorke oceňujem otvorenosť, promptnosť, zrozumiteľnosť (Gábor László Gacsay)
 • Oceňujem praktické príklady a cvičenia. Školenie odporúčam. Je užitočné do práce aj súkromného života (Lenka Rusková)
 • Páčili sa mi skutočné príbehy a príklady, spôsob zakomponovania do reálneho života. Lektorka je veľmi ľudská, zrozumiteľná, zorientovaná v téme (Martina Kujniesch)
 • Oceňujem techniky riešenia problémov, ktoré sa dajú využiť aj v praxi. (Katarína Furjeszová)
 • Oceňujem pohľad na možné riešenia problémov. Na lektorke oceňujem otvorenosť, promptnosť, zrozumiteľnosť (Gábor László Gacsay)
 • Oceňujem praktické príklady a cvičenia. Školenie odporúčam. Je užitočné do práce aj súkromného života (Lenka Rusková)
  Páčili sa mi skutočné príbehy a príklady, spôsob zakomponovania do reálneho života. Lektorka je veľmi ľudská, zrozumiteľná, zorientovaná v téme (Martina Kujniesch)
 • Oceňujem techniky riešenia problémov, ktoré sa dajú využiť aj v praxi. (Katarína Furjeszová)
 • Odnášam si viacero techník – focus na riešenie, nie na problém, rozdeliť problém na komponenty, rozhodovanie na základe kritérií… Na lektorke oceňujem odbornosť, ľudský prístup, neodbočovanie od témy, schopnosť skĺbiť viacerých ľudí (povahy, názory), time management. (Irena Lehotová)
 • Na lektorke oceňujem otvorenosť, rozhľadenosť, komunikáciu. (Petra Majerovičová)
 • Najväčší prínos mal pre mňa iný, al eucelený pohľad na problém a jeho riešenie. Na lektorke oceňujem priestor na diskusiu, podporu pri skupinových prácach, atmosféru, ktorú vytvorila (Jozef Otočka)
 • Oceňujem pohľad na riešenei problémov, pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu a praktické vyskúšanie postupov. 

 

Prihlasovací formulár TU