Čo získate absolvovaním kurzu

Každá firma si uvedomuje, že ak chce prežiť na trhu, je potrebné, aby sa neustále adaptovala na meniace sa podmienky. Zmenu však realizujú ľudia. A tí neradi menia svoje zaužívané spôsoby myslenia, spôsoby práce. Neželané zmeny väčšinou ľuďom naháňajú strach.

Zmena sama o sebe nie je zdrojom konkurenčnej výhody. Skutočná konkurenčná výhoda je podmienená rýchlosťou, rozsahom a smerom s ktorou sa organizácia môže zmeniť. Zrýchlenie cyklu zmeny je celkom závislé od pripravenosti zúčastnených. Ak ľudia nie sú na jednej palube, žiadne množstvo rýchlosti a meetingov nezmení veci.

Ako napomôcť zamestnancom adaptovať sa na zmenu?

 

Rámcový obsah:

Ako sa mení svet
• Prečo je potrebné, aby sa firma menila?
• Čo je to adaptabilita?

Typy ľudí z hľadiska zvládania zmeny
• Akými fázami prechádza človek, keď čelí dramatickej zmene v živote
• Ja a zmena
• Typy ľudí z hľadiska zvládania zmeny
• Od čoho závisí, ako reagujeme na zmenu

Techniky na posilnenie mentálnej odolnosti a zvládania zmien
• Do akej miery ste mentálne odolní?
• Techniky mentálnej odolnosti
• Zvládanie vypuklých emócií
• Zvládanie negatívnych myšlienok
• Tipy a triky z praxe

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

• Najviac sa mi páčili techniky zvládania emócií.

Už som pokojnejšia. Viem, že je normálny nekľud, strach zo zmien, no zároveň poznám techniky na zvládanie nepríjemných pocitov.

• Na tréning sa mi vôbec nechcelo ísť. Teraz som vďačná, že som tu bola. Istotne ho odporúčam absolvovať aj kolegom.

• Mala som možnosť uvedomiť si svojich postoje, zamyslieť sa nad nimi.

• Všetky časti boli pre mňa prínosom.

• Ivanka je veľmi inteligentná + úžasný prístup (prednášanie).

• Lektorka má obrovský rozsah znalostí o problematike.

• Na lektorke oceňujem osobný prístup, rozhľadenosť, schopnosť komunikovať. Odporúčam prísť s otvorenou mysľou! (Petra Majerovičová)

•Najväčší prínos mali pre mňa koncepty použiteľné a aplikovateľné v dennom živote. Na lektorke oceňujem pripravenosť, zrozumiteľnosť, odbornosť. (Filip Litva)

 

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU