Hybridný spôsob vedenia ľudí

Čo získate absolvovaním kurzu

Manažment prechádza radikálnou zmenou. Staré prístupy prestávajú fungovať, je čas adaptovať sa na nové.

Doba sa zmenila. Klasický spôsob manažovania ľudí, ktorý prevláda ešte z čias Taylorizmu, stráca na funkčnosti – skúste ľudí direktívne riadiť – hneď vám poskytnú spätnú väzbu, čo si myslia o vašom štýle riadenia; dajte ľuďom inštrukciu, ktorá im nedáva zmysel, so slovami ´lebo som povedal´ a získate dav neangažovaných ľudí, ak nie rebelov; považujte ľudí za stroje, nezaujímajte sa o ich názor, ignorujte ich tipy na zlepšenie a koledujete si o stratu konkurencieschopnosti.

Ak chcete uspieť, musíte byť lepší, flexibilnejší, rýchlejší. A to sa nedá bez ľudí a bez správneho modelu riadenia firmy. To, čo najviac obmedzuje výkonnosť firmy je jej model riadenia.

Rámcový obsah:

HYBRID WORK
• Výhody a nevýhody nového spôsobu práce
• Tri oblasti, za ktoré ste zodpovední
• Ako dosahovať výsledky (na diaľku)

PRÁCA S TÍMOM
• Päť príčin nefunkčnosti tímu
• Udržiavanie energie v tíme, Budovanie tímu na diaľku

PRÁCA S JEDNOTLIVCOM
• Potreby jednotlivcov (a milénianov) v súčasnosti
• Ako identifikovať potreby daného človeka – Avatar zamestnanca
• Vedenie One-To-One v online prostredí

Ohlasy od účastníkov, ktorí už absolvovali školenie:

• Najviac ma zaujali techniky práce s jednoltivcom počas remote work.

• Páčili sa mi kreatívne a užitočné techniky práce s tímom, ako udržiavať atmosféru v tíme.

• Uvedomila som si, aká je tenká hranica medzi kontrolovaním ľudí a elegantnýmdosahovaním výsledkov.

 

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu

Prihlasovací formulár TU