Čo získate absolvovaním kurzu

Väčšina predajcov nerada telefonuje. Prečo? Lebo za krátky časový okamih musíte klienta zaujať. Na základe tréningu Telefonické zručnosti predajcu si osvojíte techniky úspešného telefonovania. Spoznáte základné princípy, ako pracovať s vlastnými negatívnymi emóciami, ktoré predstavujú najväčšiu bariéru. Objavíte zákonitosti vzbudenia záujmu klienta, ako aj to, ako zvrátiť najčastejšie odpovede klientov a premeniť ich na dohodu na stretnutí. Výsledkom bude viac dohovorených osobných stretnutí.

Rámcový obsah:

  • Odstránenie vlastných blokov brániacich úspechu pri telefonovaní
  • Kde hľadať tipy na klientov
  • Fázy telefonického kontaktu – charakteristika jednotlivých fáz, scenár, kľúčové odporúčania
  • Zvrátenie štandardných odpovedí
  • Ako zanechávať odkazy, na ktoré klient zareaguje
  • Následné volania
  • Zákonitosti komunikácie a rétoriky
  • Praktický nácvik so získaním spätnej väzby

Ak vás informácie zaujali, kontaktujte nás na: info@gtog.eu
Prihlasovací formulár TU