V súčasnosti, keď mi volá veľa známych, cítiť v ich hlase pochybnosti, čo bude ďalej. Akoby strácali pôdu pod nohami a prestávali si veriť, či sa ešte udržia na trhu. Dlhé roky som v rámci Talent managementu – objavovania talentov druhých, využívala jedno cvičenie. Vždy je lepšie, keď vás kariérny poradca vyotázkuje, cez rôzne cvičenia objaví vaše jedinečné talenty. Pre túto chvíľu vám prinášam dve formy, ako môžete zistiť, v čom ste jedineční:

Objavte svoje talenty – sebahodnotenie

1. okruh: Pohľad zvonku – Za čo ma oceňujú iní

Jedným zo spôsobov, ako zistiť, v čom sú naše silné stránky, talenty, je pozrieť sa na to, za čo nás iní oceňujú. Tým, že sme sami so sebou 24 hodín, niektoré veci považujeme za samozrejmosť. Jednou z ciest, ako zistiť, v čom vynikáme, je zastaviť sa a zamyslieť sa nad tým, za čo vás druhí oceňujú:

• V čom som lepší, ako sú iní? Čo viem robiť lepšie? ? V čom je moja sila?
• Za čo ma iní oceňujú?
• Kedy Vám druhí hovoria: „Tak toto …………………………………(doplňte), by som sa chcel od teba naučiť!“.

2. okruh: Čo som rád robil v detstve?

Druhý spôsob, ako zistiť, kde ležia zárodky vašich talentov je pozrieť sa na to, čo vás napĺňalo v detstve. Pre mňa je až fascinujúce vidieť na svojich deťoch, aké sú ich talenty. Je to možno vidieť na činnostiach, ku ktorým od mala spontánne inklinujú, typy hier, či hračiek, s ktorými sa radi hrajú.
Zamyslite sa preto aj vy:

• Čo som robil rád v detstve?

3. okruh: Čo rád robím

Tretí spôsob, ako môžete zistiť, v čom je vaša sila, je pozrieť sa na to, aké činnosti vás napĺňajú v súčasnosti. Ide o činnosti, pri ktorých cítite príliv energie, ktoré vás akoby nabíjajú; činnosti, od ktorých sa horko-ťažko odliepate a najradšej by ste ich robili celý deň. Zamyslite sa nad nasledovnými otázkami. Niektoré budete možno vedieť zodpovedať hneď, na niektoré bude potrebné vyhradiť si čas – napríklad jeden celý mesiac si budete značiť na jedno miesto, pri ktorej činnosti ste cítili prílev energie…

• Ktoré činnosti ma napĺňajú radosťou v súčasnosti? Pri akých činnostiach cítim prílev energie?
• Od akej činnosti ma musia pomaly „odtrhávať“? Čo by som robil, keby som nebol nikým a ničím obmedzovaný?
• Vykonávanie ktorých činností mi ide hravo, s ľahkosťou?
• O čom rád rozprávam, čítam, píšem?
• Aký druh novín či časopisov zaujme moje oči?
• Aký druh relácií rád pozerám v televízii?

Keď budete mať zodpovedané otázky z nasledovných okruhov, položte si ich pred seba a pozrite sa na ne z odstupu. Akú spoločnú linku ste postrehli? Čo ste si všimli, že vystupuje výraznejšie do popredia?

Self assessment prostredníctvom dotazníka

Posledný spôsob, ktorý vám ponúkam, je využiť dotazník. Pred pár mesiacmi som objavila zaujímavú stránku, v rámci ktorej ponúkajú Assessment Vašich silných stránok. Už mám niekoľko osobnostných dotazníkov za sebou, no tento ma prekvapil – trafil do čierneho.

Dotazník ponúka analýzu deviatich silných stránok, neskôr sa prioritne venujú dvom najsilnejším. Podrobne sú tu rozobraté dve hlavné stránky:
• Frázy, ktoré vás najviac vystihujú
• Ideálna kariéra
• Ako mať vplyv ihneď – čo by ste mali robiť
• Ako posunúť výkon na vyšší level
• Na čo by ste si mali dať pozor
• Ako uspieť v predaji, či v službách.
Celkový rozbor je na 15 stranách. Mne sa podarilo získať tento assessment zadarmo, vďaka promo kódu, štandardne stojí 15 EUR.

Dotazník sa na nachádza na nasledovnej stránke: https://standout.tmbc.com/purchaseassessment

Hlavu hore aj v neistých časoch

Ak máte zdravie, máte všetko. Ostatné, je len vec nastavenia mysle.
Každý z nás disponuje talentami, ktoré môžu priniesť hodnotu tomuto svetu. Už máte za sebou prax, zručnosti, o ktoré sa môžete oprieť. Aj keby ste prišli o prácu – ak prijmete prácu, ktorá sa vám ponúka, zabezpečíte si aspoň na nejaký čas príjem, kým nájdete opäť prácu svojich snov. Alebo si pracovnú pozíciu vytvoríte – veď v časoch krízy vždy vznikli nové biznisy. Ale o tom – nabudúce ….