Ak by sa vás niekto opýtal ´Prečo chodíte do práce?´- čo by ste mu odpovedali?
Chodíte do práce preto, aby ste zarábali peniaze?
Alebo chodíte do práce preto, lebo pracujete na istom projekte?
Resp. chodíte do práce, lebo až bytostne chcete po sebe zanechať dedičstvo, odkaz?

Vaša odpoveď odráža, z akej vzdialenosti vnímate to, čo robíte.

Možno ste už počuli príbeh o kamenárovi.
Jedného dňa išiel pútnik okolo kameňolomu, kde videl pracovať troch robotníkov. Každý z nich bol zaneprázdnený osekávaním kameňa.
Pútnik bol zvedavý, čo vlastne robia, a tak sa opýtal prvého kamenára, čo robí.
Odpovedal mu: „Osekávam kameň“.
Pútnik stále nebol o nič múdrejší. Podišiel k druhému kamenárovi a položil mu tú istú otázku. Druhý kamenár mu odpovedal: „Vyrábam stĺp“.
Pocestný bol už o niečo múdrejší, no ešte stále mu nebolo úplne jasné, na čom pracujú a tak sa otočil k tretiemu kamenárovi, ktorý vyzeral byť najšťastnejší zo všetkých troch. Keď sa ho opýtal, čo robí, odpovedal mu: „Staviam katedrálu“.

Niekedy nám rutina,
bráni vidieť
VYŠŠÍ ZMYSEL.

Občas sme tak zahltení detailami, až nám uniká, prečo to všetko robíme. Kam smerujeme. Aký to celé bude mať zmysel …

Zdvihnime preto hlavu zo smetiska informácií. Ak nám veci dávajú zmysel, zacvaknú do seba … akoby sa nám žilo ľahšie. Už máme odpoveď na otázku PREČO.

Prečo mám byť schopný vnímať BIG PICTURE?

V takmer každej manažérskej knihe nájdete zoznamy, kde sa opisuje, ktoré kvality má mať líder. Viete ktorá kvalita sa nachádza na zozname na najvyšších pozíciách? Veľa odborníkov sa zhoduje, že schopnosť vidieť veci z nadhľadu. A majú pravdu.
Častokrát na školeniach mám možnosť vidieť frustráciu zamestnancov zo situácie vo firme. Nechápu, prečo sa robia veci, ako sa robia, nevedia, kde smeruje spoločnosť. Častokrát vedenie používa čísla  a tabuľky na motivovanie svojich ľudí. Ale až príliš často nasledovníci hovoria, že oni nevstávajú ráno z postele preto, aby dosiahli numerické ciele! Prichádzajú do práce a chcú byť inšpirovaní participáciou na práci, ktorá má význam.

Ak ste lektor, už od začiatku, pri príprave školenia si klaďte otázku ´aký zmysel bude mať pre účastníkov téma, ktorú tu chcem zaradiť?´.
Sem tam sa každý lektor stretne so situáciou, kedy účastníci vyjadrujú nevôľu zúčastniť sa školenia. Nevedia prečo sú tam. – predajte im význam školenia. Ukážte im, ako im informácie, ktoré majú šancu získať môžu pomôcť v súkromí či v práci.

Nemusíte mať riadiacu pozíciu. Každý z nás potrebuje rozvíjať túto schopnosť.

Každý z nás
je manažérom svojho vlastného života.

Tak ako v príbehu, každý z kamenárov vedel čo robí. Každý vedel ako to má robiť. Čo potom odlišovalo posledného kamenára od ostatných? Možno to bolo:
• Vedieť nie iba čo a ako, ale prečo
• Schopnosť vidieť celok, nie iba časti
• Vnímanie vízie a zmyslu vyššieho obrazu
• Vidieť významnosť svojej práce za niečím zrejmým
• Porozumenie, že dedičstvo pretrvá, či už v kameni katedrály, alebo v ľuďoch, ktorých sme popri práci ovplyvnili …

Ako kedysi povedal jeden múdry človek:
Nepotrebujeme viac katedrál.
Potrebujeme viac katedrálových mysliteľov.
 Ľudí, ktorí vnímajú svet za bod svojej existencie.

Ako využiť nadhľad pri školeniach?
• Už pri príprave školenia si opakovane klaďte otázku. Aký zmysel má pre účastníkov téma, ktorú tu chcem zaradiť?
• Ak vám prídu na školenie účastníci, ktorí sú nahnevaní, že musia byť na školení – ukážte im vyšší zmysel informácií, ktoré majú šancu získať; ukážte im, ako im môžu pomôcť v súkromí, v práci …

Malá bodka na záver
Najlepšie video, aké poznám, ktoré vyjadruje to, aký je rozdiel medzi vnímaním detailov a videním celkového obrazu: POWERS OF TEN

https://www.youtube.com/watch?v=5CKd0aPSWe8