Na vzťahoch záleží. Znie to jednoducho, no je to pravda.
Možno ste si všimli, že zriedka býva povyšovaný najlepší pracovník; že ak spravíte dopravný priestupok, výška pokuty závisí aj od spôsobu komunikácie s policajtami; že ak na úrade komunikujete slušným spôsobom s pracovníčkou, zrazu sa dá urobiť výnimka a veci a dajú do pohybu za kratší čas.
Áno, na vzťahoch záleží.

Väčšina zamestnancov býva školených v oblasti ako si budovať vzťah so svojimi klientmi;  manažéri sú väčšinou školení v oblasti budovania tímu, ako riadiť ľudí. No málokde sa hovorí o citlivej téme a ďalšej kľúčovej oblasti – budovania vzťahov s vyšším manažmentom. S touto myšlienkou som sa po prvý krát stretla v rámci futbalových trénerov, kedy Roy Hodgson prehlásil: „Z praktických dôvodov je dôležité, aby ste boli zadobre s majiteľom klubu, až potom môžete energiu venovať tímu. Vybudujte si vzťah plný porozumenia s dôležitými zainteresovanými stranami a pustite sa do práce“.

Pozor, skôr ako sa pustíme ďalej, je potrebné vyjasniť si jednu vec – nejde o žiadne úlisné správanie, podlizovanie sa. Ide o to byť autentický a prinášať hodnotu druhej strane.
Vhodnou paralelou sú vzťahy v rodine. Ženy majú zvyčajne rovnakú tendenciu – po narodení detí priľnú k svojim potomkom a vzďaľujú sa od svojho partnera. No akonáhle si to žena uvedomí a začne rozvíjať aj vzťah k svojmu mužovi, profituje z toho celá rodina.
Rovnako je to aj v pracovnej oblasti. Keď sa človek po prvý krát stane manažérom, má tendenciu priľnúť k svojim podriadeným a vzďaľuje sa od šéfa (šéf je akoby spoločný nepriateľ). Na druhej strane môže priľnúť k šéfovi a je vzdialený od svojich vlastných ľudí (´tento tím som zdedil, ja som si týchto ľudí nevyberal – ako mám dosiahnuť ciele s týmto tímom?!).
Žiaden extrém nie je dobrý. Úlohou manažéra je preto udržiavať vybalansovaný vzťah medzi svojimi ľuďmi a nadriadeným.
A vašou úlohou tiež – prinášať hodnotu na všetky tri strany: kolegom, klientom a vyššiemu manažmentu.

Prečo budovať vzťahy s vyšším manažmentom?

• Po prvé – váš šéf má výrazný vplyv na vytvárania stresu v práci – reálneho či vnímaného. Buď môže vytvárať zaujímavé pracovné prostredie, kde sa tešíte na každý deň, alebo prostredie plné strachu. Vaše zdravie je v stávke.
• Po druhé – Váš šéf má vplyv na váš postup v rámci firmy, a niekedy aj mimo firmu. Bez dobrých vzťahov nebude uvažovať o vašej nominácii na iné pozície, oddelenie, bez ohľadu na váš výkon.
• Po tretie – Pri práci sa môže stať, že zlyháte, urobíte chybu. Ak máte podporu na vyšších pozíciách, je šanca, že vás niekto podrží. Na druhej strane, ako hovorí ďalší futbalový tréner Gérard Houllier: „Čím väčšiu dôveru nachádzate v správnej rade, o to asertívnejšie budete pri vykonávaní manažérskej funkcie“. Budete mať väčšiu odvahu experimentovať, vybočovať zo zabehnutých koľají.

Veľa ľudí sa pýta ´Ako si vybudovať vzťah s vyšším manažmentom?“

Pred odpoveďou je otázka. Otočte uhol pohľadu: ´Prečo by sa mal vyšší manažment chcieť s vami stretnúť, počúvať vás?´. Jedine na základe porozumenia záujmov a potrieb tejto cieľovej skupiny budete schopní nájsť správny prístup.

• Postavte sa do topánok vyššieho manažéra. Zamyslite sa nad tým, akým výzvam čelí váš šéf, vyšší management a buďte pripravení ponúknuť mu riešenie. Predpokladajte otázky, ktoré by sa vás mohol opýtať ohľadne práce, projektu a majte pripravené zmysluplné odpovede a kroky riešenia, ktoré by mohli podniknúť. Myslieť za hranice toho, čo musíte ukáže, že ste hodnotným členom tímu.
• Ďalší kľúč k budovaniu vzťahov spočíva v prinášaní hodnoty. Najali vás z istého dôvodu a chcú vidieť, že prinášate hodnotu organizácii, pozícii. Vyšší manažéri nechcú len ľudí, ktorí s nimi budú súhlasiť, ale ktorí budú aj ochotní nahlas hovoriť o realite a výzvach. Buďte osobou, ktorá hovorí o faktoch a zmysluplných návrhoch, ktoré povedú k výsledkom.
• Prispôsobte svoj štýl komunikácie preferovanému štýlu daného človeka. Ide o prospech všetkých zúčastnených – nie o presadenie seba, či svojej pravdy.

Na vzťahoch záleží. Zapracujte na vzťahoch a uľahčite si život.