ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Nič sa nemení rýchlejšie než súčasné produkty a riešenia. To, čo vám dnes zabezpečí konkurenčnú výhodu, do pár mesiacov je zastaraným riešením.
Ako sa udržať na trhu?

Produkty odkopíruje hocikto.
SPÔSOB MYSLENIA vašich ľudí nie.

Riešenie problémov vyžaduje schopnosť definovať skutočný problém, analyzovať možné príčiny, vytvárať možnosti, zvoliť si správne hodnotiace kritérium a vybrať najschopnejšiu voľbu a potom ju implementovať. Tréning Kreatívne riešenie problémov vám odhalí jedinečné kreatívne techniky, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou.
Kreatívne myslenie a Problem solving patria medzi najviac preferované zručnosti, ktoré si od nás bude vyžadovať budúcnosť!

RÁMCOVÝ OBSAH:

Kreativita – nekonečný zdroj nápadov
• Zručnosti, ktoré si od nás bude žiadať budúcnosť

Kľúčová schopnosť – pozorovanie
• Zhromažďovanie informácií
• Identifikácia kľúčových príčin

Vytváranie nápadov riešenia pomocou kreatívnych techník
• Vybrané kreatívne techniky (Otázkový brainstorming a iné varianty, Koncepcia ´Ako´,  Čo ak vyhlásenia, Pre morten technika, Technika lotosového kvetu, Inšpirácia inými odbormi,  Kombinatorický mix a iné …),
• Práca na konkrétnych zadaniach

Výber kľúčového kritéria
• Prečo a ako vyberať kritérium
• Dopady nesprávne vybratého rozhodovacieho kritéria

Vyhodnocovanie riešení 
•  Nácvik vybraných techník

Najčastejšie chyby
• Chyby v spôsobe uvažovania
• Chyby pri vedení diskusie

Kritické myslenie
• Čo je to kritické myslenie
• Analýza argumentu
• Najčastejšie chyby vnímania
• Prezentovanie nápadov a argumentácia

Aplikácia naučeného v praxi
• Nácvik na príkladoch z praxe

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE:

• Určite odporúčam absolvovať, profesionálny prístup, kvalitne spracované materiály
• Veľká spokojnosť so skvelou lektorkou, určite odporúčam!
. Najväčší prínos mali pre mňa techniky a ich spôsob využitia v praxi
• Na lektorke oceňujem veľmi živé, angažované vysvetlenie témy, zrozumiteľnosť. Perfektná lektorka, ani sekundu sa nebudete nudiť!
• Najväčší príns mali pre mňa skupinové cvičenia a sledovanei rôznorodého rozmýšľania kolegov. Prinútilo ma to premýšľať inak.
• Oceňujem, že lektorka nás priviedla k rpemýšľaniu ´out of box´
• Prínos malo pre mňa možnosť vidieť, ako sa dá kreatívne myslieť a vyjsť zo zaužívaných koľají! Myslieť ´out of box´.

Ak vás informácie zaujali, konatktujte nás na: info@gtog.eu