ČO ZÍSKATE ABSOLVOVANÍM KURZU

Nič sa nemení rýchlejšie než súčasné produkty a riešenia. To, čo vám dnes zabezpečí konkurenčnú výhodu, do pár mesiacov je zastaraným riešením.
Ako sa udržať na trhu?

Riešenie problémov vyžaduje schopnosť definovať skutočný problém, analyzovať možné príčiny, vytvárať možnosti, zvoliť si správne hodnotiace kritérium a vybrať najschopnejšiu voľbu a potom ju implementovať. Tréning Kreatívne riešenie problémov vám odhalí jedinečné kreatívne techniky, ktoré vám zabezpečia náskok pred konkurenciou. Produkty odkopíruje hocikto. SPÔSOB MYSLENIA vašich ľudí nie.

RÁMCOVÝ OBSAH:

Kreativita – nekonečný zdroj nápadov
• Tempo zmien, prečo je dôležité, aby firmy inovovali
• Zručnosti, ktoré si od nás bude žiadať budúcnosť
• Čo znamená ´kreativita v praxi´
• Prekážky tvorivosti

Riešenie problémov a techniky použiteľné v praxi
• Správne pomenovanie témy na riešenie – riešime tú správnu tému?
• Identifikácia kľúčových príčin problému
• Techniky generovania nápadov – to najlepšie riešenie je častokrát tam, kde by sme ho nehľadali
• Techniky spracovania nápadov – ako okresať nápady do použiteľnej formy?
• Techniky výberu riešenia
• Ohľiadnutie sa späť – testovanie nápadov v praxi
• … nácvik tém na prípadox z praxe či témach, ktoré trápia firmu

Kritické myslenie a argumentácia
• Čo je kritické myslenie
• Ako rozobrať argument druhej strany
• Ako otestovať pravdivosť argumentu
• Najčastejšie chyby v spôsobe uvažovania

Prezentovanie nápadov a argumentácia
• Ako apelovať na emocionálnu a ako na racionálnu časť
• Nácvik argumentácie – argumentačná prestrelka

Aplikácia naučeného v praxi

 

OHLASY OD ÚČASTNÍKOV, KTORÍ UŽ ABSOLVOVALI ŠKOLENIE:

Určite odporúčam absolvovať, profesionálny prístup, kvalitne spracované materiály

• Veľká spokojnosť so skvelou lektorkou, určite odporúčam! Najväčší prínos mali pre mňa techniky a ich spôsob využitia v praxi.

• Na lektorke oceňujem veľmi živé, angažované vysvetlenie témy, zrozumiteľnosť. Perfektná lektorka, ani sekundu sa nebudete nudiť!

• Najväčší prínos mali pre mňa skupinové cvičenia a sledovanie rôznorodého rozmýšľania kolegov. Prinútilo ma to premýšľať inak.

• Oceňujem, že lektorka nás priviedla k premýšľaniu ´out of box´

• Prínos malo pre mňa možnosť vidieť, ako sa dá kreatívne myslieť a vyjsť zo zaužívaných koľají! Myslieť ´out of box´.

• Školenie odporúčam, mali sme veľa praktických príkladov, prepojení s aktuálnymi pracovnými témami.  (Mária Berényiová)

Prihlasovací formulár TU.