Veľa firiem pozerá po vrcholnej pozícii na trhu. Veľa firiem tvrdí, že ich najcennejším kapitálom sú ľudia. Je tomu naozaj tak?

Koľko peňazí a času investujete do rozvoja zamestnancov? Nedávno som si mala možnosť vypočuť prezentáciu Šimona Šicka v rámci CEO Fórum Slovensko, kde uviedol zaujímavú informáciu: V 2017 poskytli  na vzdelávanie 270 tisíc EUR, na rok schválili 500 tisíc EUR (na 200 ľudí) čo je 2 500 EUR na hlavu. Priemer v USA je cca 1 700 $ na hlavu. Ako hovorí svojím zamestnancom: „Vyberte si školenie aké chcete, choďte na akú chcete konferenciu … ´. Uvedomujú si, že ak chcú byť lídrom na trhu, musia byť o niekoľko krokov vpred, než konkurencia.

Tak takto uvažujú lídri. Do akej miery vy sami  pracujete na svojej excelentnosti? Do akej miery vytvárate ľuďom prostredie, aby mohli byť excelentní?

Prečo na sebe pracovať?

Spomeňte si na spoločnosti, ako sú Nokia, Kodak … ktoré excelovali a výrazne prišli o svoj trhový podiel. Čím to bolo spôsobené? Prestali sa učiť, inovovať. Zväčša robili len kozmetické úpravy vo svojich produktoch. Lenže konkurencia nespí. To, čo bolo pred rokom konkurenčnou výhodou je dnes samozrejmosťou.

Potrebujeme neustále kráčať vpred.
Učiť sa rýchlejšie, než konkurencia.

Investovanie do vzdelávania znamená investovanie do svojej budúcnosti/budúcnosti firmy.

V čom sa vzdelávať?

• Odbornosť je N˚1. Poviete si ´áno, to je samozrejmosť´.
Je to naozaj samozrejmosť? Ja si to nemyslím. Poobzerajte sa po okolí. Zamyslite sa ako dlho musíte hľadať odborníka, keď si chcete dať prerobiť byt; kvalitného lekára, keď máte zdravotný problém … školím rôzne skupiny a  registrujem tú hŕstku excelentných, ktorí vnímajú nuansy svojho  odboru. Veľa ľudí skončí na úrovni priemerných – už niečo vedia, niekto je im ochotný zaplatiť za prácu, tak prečo sa snažiť viac? Len málo ľudí dosiahne majstrovský level vo svojom odbore. Kľúčové je vedieť všetko o svojom odbore, poznať hlboké princípy fungovania, sledovať kam sa hýbu trendy …

• Naučiť sa myslieť istým spôsobom
Keď sa pozriete na tých najšikovnejších ľudí/firmy v hociktorej oblasti, častokrát zistíte, že istým spôsobom premýšľajú, majú isté postoje, pohľady na dianie okolo seba. Častokát sú diametrálne odlišné, než vnímanie zbytku ľudí.  Slogan Applu znie presne v tomto duchu: Think different.

Samostatnou kapitolou ´myslenia´je kritické myslenie – spochybňovanie zaužívaných právd.
Veľa firiem pátra po inováciách. Niekedy stačí obrátiť naruby zaužívané pravdy. Spochybniť status quo. Zamýšľať sa, či musíme robiť veci tak, ako nás to niekto naučil. Či neexistuje iný, lepší spôsob.

Ako hovorí David A. Garvin z Harvard Business School: “Potrebujeme sa naučiť formovať svoje myslenie, či už ide o testovanie predsudkov, alebo pozeranie sa na problém z rôznych uhlov pohľadu .” Pestovať si flexibilita myslenia, resp. schopnosť vidieť potenciál – zbadať príležitosť v tom, kde iní vidia problémy.

• Naučiť sa učiť sa
Sme zaplavení informáciami. Ako sa v nich zorientovať? Potrebujeme sa naučiť techniky efektívneho učenia. Vedieť kde hľadať informácie, vedieť ich spracovať, mať techniky na nájdenie súvislostí medzi informáciami, pomôcky, ako si ich uchovať …

Kedysi platilo, že kto má informácie, má moc. Teraz to už neplatí. Ide o nájdenie súvislostí medzi informáciami, hlboké pochopenie významu.

• Vytvorenie učiacej sa kultúry
Ako hovorí Peter Senge (propagátor tejto myšlienky) – vytvoriť učiacu sa firemnú kultúru, je najväčší prínos, aký môže firma vybudovať.
Jednou  z organizácií, ktorá má vypracované techniky na ´rozvoj zručností´ je armáda. Vojsko má dve hlavné úlohy: trénovať a bojovať.
Keď nebojujú, trénujú.
Keď bojujú, učia sa.
Ide o permanentné napredovanie.

Na jednej strane je dôležité dávať zamestnancom priestor na vzdelávanie. Na druhej strane dať najavo, že za napredovanie si je zodpovedný každý sám.

Toto robil Apple. Jednou z konkurenčných výhod Applu bola schopnosť prinášať na trh nové produkty v rôznych oblastiach: PC, média a mobilné telefóny. Preto sa požiadavky na odborné znalosti a set zručností menili častejšie než v iných organizáciách. Stratégiou Applu sa stalo kladenie dôrazu na osobnú zodpovednosť v rámci učenia a osobného napredovania. Podnecoval zamestnancov, aby prevzali zodpovednosť za svoj profesionálny rast, neustále sa učili nové zručnosti, ktoré by mohli uplatniť v budúcich projektoch.

• Zdieľanie informácií
Je vynikajúce, ak máte experta v tíme. No ak nie je ochotný podeliť sa o know-how, vo finále stráca celá firma. Resp. ak jedno oddelenie prichádza so super nápadmi, pracuje na zaujímavých veciach, no zbytok firmy ani len netuší, čo sa vedľa v tíme deje. Ako máte nastavený systém zdieľania informácií vnútri firmy?
Potrebné je ľuďom vysvetliť, prečo by mali zdieľať informácie, nastaviť prostredie tak, aby sa im oplatilo deliť sa o informácie, aby cítili až potrebu zaťahovať iných do diania a vo finále pripraviť systém na zachytávanie informácií.

Nie je iná šanca, ako prežiť

Rapídne zmeny vo svete (digitalizácia, vzrastanie automatizácie, pokročilá robotizácia, umelá inteligencia …) netransformujú len svet, v ktorom žijeme, ale aj zručnosti, ktoré si potrebujeme rozvinúť. Odborné zručnosti, ktoré sa naučíme tento rok už môžu byť o rok zastarané. Jediným riešením je rozvoj soft skills zručností, ktoré zabezpečia prežitie.
Učiť sa, učiť sa, učiť sa – nemáme inú šancu, ak sa chceme udržať v hre.