V súčasnosti už lídri v každej firme chápu, že ak sa chcú udržať na trhu, firma sa musí meniť tak rýchlo, ak nie rýchlejšie, ako prostredie okolo.

Zmena sama o sebe nie je zdrojom konkurenčnej výhody. Skutočná konkurenčná výhoda je podmienená rýchlosťou, rozsahom a smerom s ktorou sa organizácia môže zmeniť.

Tu sa však dostávame k zaujímavému bodu. Firma sa nemení. Zmenu spôsobujú ľudia v nej. Napadlo vás niekedy, že zrýchlenie cyklu zmeny je celkom závislé od pripravenosti zúčastnených? Ak ľudia nie sú na jednej palube, nie sú mentálne správne pripravení, žiadne množstvo rýchlosti a meetingov nezmení veci.

Úspech zmien vo firmách závisí od schopnosti ľudí zvládať tlak (adverzity manažmentu). Inak sa implementácia zmeny tak ľahko nepodarí. Čím sú ľudia odolnejší, vytrénovanejší v mentálnej odolnosti, tým ľahšie prijímajú zmeny.

Prečo? Majú flexibilnú myseľ. Už vedia, ako sa pozerať na situáciu z rôznych uhlov pohľadu. Nezaseknú sa pri strete s prekážkou. Majú osvojených množstvo techník, ako ísť ďalej, lebo vždy sa dá urobiť ďalší krok.

Aké je vaše organizačné AQ (kvocient adverzity)?

Tak, ako môžete merať individuálne AQ, taktiež môžete merať  AQ organizácie. Týmto faktom sa zaoberal Paul Stoltz.

Ak chcete zistiť, aké je vaše firemné AQ všímajte si:

  • Rétoriku lídrov
  • Správanie a jazyk po zlyhaní či zmene
  • Ako organizácia hovorí o aktuálnych výzvach a budúcnosti
  • Aké systémy a procesy oceňuje a podporuje
  • Stupeň zladenia medzi zmyslom, procesmi, systémami a správaním (či nasledujú to, čo hovoria)
  • Metafory, ktoré ľudia používajú, aby opísali svoju organizáciu
  • Históriu zvládania neúspechu; príhody a ságy; hrdinov a darebákov
  • AQ vplyvných lídrov (porovnanie s inými na rovnakej pozícii v inom odvetví)
  • AQ kľúčových tímov či kľúčových jedincov

Toto všetko vám odhalí, ako na tom s firemným AQ ste.

Ak máte záujem s väčšou ľahkosťou implementovať zmeny vo firme, rozvinúť  AQ vašich zamestnancov, ponúkame vám jedinečné školenie: Odolná myseľ – Ako si vybudovať psychickú odolnosť za 6 týždňov.

Ak chcete ihneď začať pracovať s technikami, zaručene spoznajte Adverzity manažment – 80 techník na posilnenie psychickej odolnosti.