Čo som sa naučila pri domácej úlohe z fyziky

Robiť domáce úlohy s deťmi má pre mňa svoje čaro. Vždy sa pri tom naučím niečo do života.

Minule prišiel za mnou syn – nešťastný, že majú urobiť prezentáciu z fyziky na tému vlastnosti pevných látok a on nevie nájsť nič na internete. Tak som prevzala štafetu ja.

Do oka mi padla ´pružnosť látok´.
Táto doba je ako vyšitá na náročné situácie a umenie je v kritickej situácii zabojovať a kráčať životom ďalej. Vyžaduje si to od nás byť psychicky odolný (rezilientný). To je presne ako pružnosť látok vo fyzike – schopnosť telesa ohnúť sa bez toho, aby sa teleso poškodilo.

A podkategória „elasticita“ je schopnosť odolať tlaku a vrátiť sa do pôvodnej veľkosti a tvaru bez poškodenia.

Ako je možné, že niekoho ťažké situácie poznačia a iný si kráča životom ďalej s pozitívnou mysľou?
Väčšina ´tuhých materiálov´ prejavuje vo väčšej alebo menšej miere elastické správanie, ale existuje istý limit (nazývaný elastický limit). Je to hranica, bod zlomu, kedy sa materiál poddá (niekedy aj poškodí).

Elastický limit výrazne závisí od druhu pevnej látky; napríklad oceľová tyč alebo drôt môžu byť elasticky roztiahnuté iba okolo 1 percenta svojej pôvodnej dĺžky, zatiaľ čo pre prúžky z určitých gumovitých materiálov je možné dosiahnuť elastické predĺženie až do 1 000 percent.

Rôzne makroskopické elastické vlastnosti ocele a gumy sú výsledkom ich veľmi odlišných mikroskopických štruktúr. Presne ako pri ľuďoch.

U oceli a iných kovov, keď nie je materiál zaťažený, udržujú sa atómy v pravidelných obrazcoch. Pri tlaku sa atómové väzby môžu zlomiť pri malom pôsobení tlaku.


Naproti tomu na mikroskopickej úrovni sa gumovité materiály skladajú z molekúl s dlhým reťazcom. Keď sa guma ohýba, molekuly s dlhým reťazcom sa predlžujú, a vracajú sa späť.

Oceľ – to sú ľudia, ktorí majú pevne dané očakávania od života. Majú striktné predstavy, ako má život vyzerať, ako sa má vyvíjať, čo je a čo nie je prípustné. Vybočenie z týchto plánov predstavuje katastrofu. Koniec v nádeji na krásny život a možno aj zlom v psychickej odolnosti.

Ľudia s mysľou ako guma sú flexibilnejší vo vnímaní života. Sú otvorení voči životu – vnímajú život vo variantoch (budem spokojný, keď sa to vyvinie takto, ale viem, že si poradím so životom, aj keď to bude inak). Sú ochotnejší preskúmať nové možnosti – možno aj také, ktoré by si dobrovoľne nevybrali. Sú v nadhľade – život berú ako hru.

Sú situácie, ktoré nás poznačia. Po nich kráčame životom akoby so škrabancom na duši. Ak je škrabancov priveľa – naše srdcia môžu zatvrdnúť.

Želám vám pružnú myseľ – otvorenosť vo vnímaní života, ochotu skúmať aj iné varianty. Veď nikdy nevieme, či tá nová cesta, nie je pre nás najlepšia.

Tip na rozvoj:

https://stretch.sk/obchod/stres-adverzity-manazment-techniky-na-posilnenie-psychickej-odolnosti/