Veľa ľudí, s ktorými sa stretávam, stále niečo chce, po niečom túžia.  Na jednej strane je to prirodzené – uspokojením jednej potreby vzniká ďalšia. Na druhej strane by sme nemali zabúdať aj ďakovať za to, čo nám vyšlo, čo sa vydarilo, ľuďom, ktorý nám na našej ceste života pomohli.

P.  L. Dimitrov vytvoril úvahu o sebareflexii, ktorú by si mal vyskúšať snáď každý.

 • Pomyslite na tri veci vo vašej rodine alebo práci za ktoré cítite vďačnosť.
  Nepokračujte v čítaní pokiaľ si nepredstavíte tri veci, javy alebo osoby, voči ktorým cítite vďačnosť.
  … máte?
 • Ak áno, v nasledujúcej časti sa zamyslite nad tým, kto mal na tom zásluhu:
  Komu sa podarilo urobiť niečo, čo pomohlo tomu, že ste sa posunuli vpred?
  Kto vám v niečom aspoň trochu uľahčil život?
  Kto vám odobral časť nepríjemných povinností, takže ste sa mohli sústrediť na niečo dôležité?
  Kto vás ochránil?
  Kto sa za vás prihovoril?
  Kto vám veril?
  Kto vás poštuchol k niečomu správnemu?
  Kto vo vás vidí niečo viac, než vy vidíte sami v sebe?
  Koho zaujímal váš názor?
  Kto vám oddane pomohol?
  Kto vám dal vedieť, že si váži vašu prácu?
  Kto vám umožňuje, že môžete robiť to, čo robíte?
  Kto si zaslúži vaše poďakovanie?

• A teraz sa zastavte a popremýšľajte: V ktorom z vyššie uvedených prípadov by to človek, ktorý vám pomohol alebo voči ktorému cítite vďačnosť, mal počuť?
Niektorí z nich budú vo svojej činnosti pokračovať bez ohľadu na to, či vedia, že ste im vďační. Iní nevedia, že to, čo robia, vám uľahčuje život.  Ak im to nepoviete, možno v tom nebudú pokračovať. A niektorí možno práve teraz prechádzajú náročným obdobím a vaše poďakovanie im môže ukázať, že to, čo robia má zmysel.
Ďakovať môžeme po celý rok, nielen na vďakyvzdanie. Povedzte ostatným, za čo im vďačíte.

Respektíve rozšírte pohľad a zamyslite sa nad nasledovnými otázkami, ktoré vyhrali na internete ako TOP otázky na zamyslenie:
 Čo považujete za najväčšie ´požehnanie´ tento rok? (Paul Lai – Longwood, Florida)

 Premýšľajte nad dvomi vecami, za ktoré ste najviac vďačný. V čom by bol váš život odlišný, ak by sa neudiali tieto dve veci? (Joe Sokolowski – Hershey, Pennsylvania)

• Stretli ste tento rok niekoho po prvý krát a za čo ste vďačný? (Shannon Norris – Los Angeles, California)

Ďakovanie je zároveň aj jednou z techník, ako prekonať ťažké životné situácie. V nich častokrát máme pocit, že sa nám všetko rúca, že už nie je nič významné. čo nám zostalo. No práve presmerovaním pohľadu na to, za čo ešte môžeme byť vďačný získame silu do ďalších dní. Ja viem, že v týchto chvíľach máme najmenšiu chuť pozerať sa na pozitívne veci, ktoré nám ešte zostali. No buďme vďační aj za ťažké situácie a výzvy, ktoré sa vyskytnú v našom živote. Často vďaka týmto výzvam zažívame najvýraznejší emocionálny a duchovný rast. Naučte sa vnímať prekážky ako príležitosti pre rozvoj svojich vlastností, sily, zručností, vnútra alebo vedomostí.
Buďte vďační za každú lekciu. Každá jedna výzva je nová príležitosť pre rast a rozvoj.

Ďakovanie patrí medzi tie veci, ktoré nás nič nestoja. No znamenajú mnoho …