Pamätáte sa ešte na časy, keď sme ako školáci odoberali časopis a takmer v každom bola úloha: „Nájdi 10 rozdielov medzi týmito dvomi obrázkami“? Vtedy sme to brali ako zábavnú hru.

Vedeli ste však, že schopnosť porovnávať je jeden z najkľúčovejších kognitívnych procesov?

V detstve nám porovnávacie úlohy išli hravo. Ako nám pribúdajú roky, akoby táto naša schopnosť chradla, resp. ju používame nesprávnym spôsobom.

Príklad? Predstavte si kolegu, ktorý dosahuje najlepšie výsledky … Vedeli by ste povedať, čo robí konkrétne inak, než ostatní? Ako je možné, že pri viac menej rovnakých premenných niekto dosahuje iné výsledky? Čo konkrétne robí INAK?
Zaklincovať to slovami „má šťastie“, „to je náhoda“ – nepostačuje. Je to totálny znak toho, že nedokážeme vypreparovať rozdiely.

Ako je možné, že za rovnakých podmienok
dosahujú radikálne odlišné výsledky?

Podstatou porovnávania je vyhľadávanie podobných či rozdielnych charakteristík. Je výsledným produktom analýzy a syntézy. Nedostatočná schopnosť porovnávania sa prejavuje v epizodickom uchopení reality. Čo to znamená? Jednotlivé javy, ktoré sa dejú okolo nás vnímame izolovane a nedokážeme si ich spojiť.

Malé rozdiely a zásadne odlišné výsledky
Podnikateľ Keith Cameron Smith mapoval rozdiely medzi finančne úspešnými a ostatnými ľuďmi: Keď sa milionárom prihodí niečo nepríjemné, položia si otázku: Ako to čo najrýchlejšie vyriešim? (Kým ostatní: Prečo sa to stalo práve mne?); Milionári sa sústreďujú na rozmnožovanie svojho majetku, stredná trieda sa porovnáva z hľadiska výšky platu; milionári hovoria o nápadoch, stredná trieda o veciach a iných ľuďoch …

Resp. Niektorí ľudia si z porovnávania vybudovali aj svoj biznis. Napríklad Neil Rackhman a jeho spoločnosť Huthwaite pracovala niekoľko rokov na tom, že sledovala predajcov pri práci. Rackhmanov tím analyzoval viac ako 35 000 rozhovorov počas 12 rokov – a prišiel so zaujímavou metódou predaja SPIN Selling, ktorá ukazuje konkrétne rozdiel medzi tým, ako vedú rozhovory neúspešní a úspešní obchodníci.

V každej oblasti sa nájde niekto,
kto je úspešnejší, než VY.
Môžete mu závidieť.
Môžete ho ohovárať.
No môžete si z neho urobiť predmet skúmania
a na základe toho sa dostať
na vyšší level.

Ak výsledkom porovnávania je vaše nízke sebavedomie, niečo robíte zle!
Cieľom porovnávania nie je prísť k záveru ´on je lepší, než som ja´. Je fajn, že ste si všimli rozdiel. Cieľom je prísť na to, čo konkrétne daná osoba robí inak, než robíte vy a inšpirovať sa týmito novými pohľadmi, spôsobmi zmýšľania, postojmi …

V niektorých oblastiach to robíme prirodzene. Veď ak niekto upečie váš obľúbený koláč chutnejšie, častou reakciou je: Ako to robíš, že tvoje cesto je krehkejšie? …
A o to ide – vychytať „triky“ druhých, ktoré môžu pomôcť nám!

Kde môžete trénovať schopnosť porovnávania?
• Pozorujte úspešných kolegov, predajcov, manažérov, podnikateľov, resp. partnerské vzťahy v okolí a hľadajte odpoveď na otázku: Čo robia konkrétne inak? V čom premýšľajú inak? Ako sa rozhodujú? Čo sú tie drobnosti, ktoré odlišujú jeho a mňa? Ktoré z týchto rozdielov sú kľúčové? Kedy sú malé rozdiely zásadné?
• Ak ste na obchodnom stretnutí: Čo sa zmenilo? Ako reagoval, keď som mu povedal cenu? Svoje podmienky? …
• Vedieť sa prispôsobiť prostrediu (krajine a jej zvyklostiam, firme …) – prídete do novej krajiny, resp. firmy, rodiny a v rýchlosti potrebujete zanalyzovať a prísť na to, čo je inak, čo je dovolené a čo nie, aká forma oficiálnosti (kontroly správania) či spontánnosti tu vládne …

Malé zmeny, ktoré urobíte každý deň
môžu priniesť výrazné výsledky neskôr.

Nemôžete sa stať tým, kým chcete byť, pokiaľ NIEČO nezmeníte. Trénujte sa v konštruktívnom porovnávaní. Pozorne sledujte tie maličké rozdiely, ktoré vás posunú na vyšší level.

Autor: Ivana Miklovič
Dátum poslednej aktualizácie: 23.9.2014