manazerske kurzyByť dobrým manažérom znamená neustále pracovať na svojej osobnosti. Vybudovať sa zvnútra, aby ste mali silu a schopnosti meniť veci okolo Vás. Úspešní manažéri nepadajú z neba. Oni len o rovnakých veciach INAK premýšľajú.

Ako sa správať k zamestnancom? Ako vybudovať tím? Ako dosahovať ciele? A ako spolupracovať s nadriadenými ?

Ak sa máte záujem naučiť, ako oznamovať nepopulárne rozhodnutia, ako skutočne motivovať Vašich ľudí, prečo a ako delegovať – sme tu pre Vás.

Naša ponuka manažérskych kurzov

MANAŽÉRSKE MINIMUM

Získate praktické tipy v oblasti vedenia ľudí.

SILA OTÁZOK

Budete mať možnosť oboznámiť sa s východiskami koučingu a následne s ich aplikácou v praxi.

OZNAMOVANIE NEPOPULÁRNYCH ROZHODNUTÍ

Poskytneme vám nástroje ako zvládnuť prepúšťanie k spokojnosti oboch strán.

MANAŽMENT ZMENY

Zámerom tréningu je uvedomiť si vašu úlohu pri riadení zmien. Taktiež identifikovať jednotlivé fázy, ktorými prechádza celý proces zmien.

HODNOTIACE ROZHOVORY

Spoznáte efektívny spôsob vedenia hodnotiacich rozhovorov.