Pravidelná práca na sebe nás dokáže spraviť šťastnými. Zmena sa nezačína „tam“. Zmena sa začína vnútri. Len keď porozumieme sami sebe a vybudujeme sa zvnútra, zlepšíme sa aj v komunikácii s ostatnými. Naše vzťahy a život budú kvalitnejšie. Naše kurzy vás pripravia na zvládanie rôznych situácií v živote. Môžete sa tešiť na zaujímavé metódy, ktoré vás naučia komunikačným zručnostiam, zvládnutiu ťažkých rozhovorov či správnej sebaprezentácii.

Príďte medzi nás. Veď ide o váš život.

 

 Naša ponuka kurzov osobnostného rozvoja

TIMEMANAGEMENT, STRES A JEHO ZVLÁDANIE

Identifikujete vašich osobných zlodejov času a získate tipy na ich odstránenie

TAJOMSTVO REČI TELA

Spoznáte význam jednotlivých signálov reči tela a získate možnosť zistiť, ako zvýšiť pozitívny vplyv na druhých.

ZÁKLADY PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Rozviniete si váš vlastný prezentátorský štýl. Získate spätnú väzbu na vaše silné a slabé stránky.

NADSTAVBA PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Zistíte, ako robiť prejavy a prezentácie, ktoré pohnú mysľami zúčastnených.

INDIVIDUÁLNY MENTORING PREZENTAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

Zdokonalíte váš štýl prezentácie, pričom sa mentor venuje len vám.

KOMUNIKÁCIA – ZVLÁDANIE ŤAŽKÝCH ROZHOVOROV

Zistíte, ako zvládnuť ťažké rozhovory alebo ako priviesť aj partnera ku komunikácii na úrovni.

ASERTÍVNE SPRÁVANIE

Získate pohľady na zdravé sebapresadzovanie, spoznáte, čo vám doposiaľ bránilo presadiť sa.

EQ - SPOKOJNOSŤ VO VLASTNOM VNÚTRI

Dozviete sa viac o jednotlivých zložkách emocionálnej inteligencie.